Anasayfa > 2018 > Ocak

Aylık Arşiv: Ocak 2018

Kebair ile ilgili Hadisler

Kebair ile ilgili Hadisler

Kebair ile ilgili Hadisler Hadis No : 5216 Ravi: Ebu Bekre Tanım: Resulullah (sav): “Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?” buyurmuş ve bunu üç kere tekrar etmişlerdi. “Evet!” deyince: “Allah’a şirk koşmak, anne ve baba haklarına riayetsizlik, cana kıymak!” buyurdular. Bu sırada dayanmış durumda idi, yere oturup: “Haberiniz olsun! Yalan söz, yalan şahidlik!” dedi ve bunu o kadar ...

Devamını Oku »

Helal Kazanca Teşvik; Haramdan Sakındırma

Helal Kazanca Teşvik; Haramdan Sakındırma

Helal Kazanca Teşvik; Haramdan Sakındırma Hadis No : 5148 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) (bir gün) şöyle hitap ettiler: “Ey insanlar! Allah Teala hazretleri tayyibtir, tayyibten başka bir şey kabul etmez. Allah’ın mü’minlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala hazretleri (peygamberlere): “Ey Peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin” (Mü’minun 51) emretmiş, mü’minlere de: “Ey ...

Devamını Oku »

Mekruh Kazançlar ile ilgili Hadisler

Mekruh Kazançlar ile ilgili Hadisler

Mekruh Kazançlar ile ilgili Hadisler Hadis No : 5171 Ravi: Ebu Mes’ud Tanım: Resulullah (sav) köpeğin semenini, fahişenin mehrini ve kahinin ücretini yasakladı. Kaynak: Buhari, Büyu 113, İcare 20, Talak 51, Tıb 46; Müslim, Müsakat 39, 1567; Muvatta, Büyu 68, (2, 656);   Hadis No : 5172 Ravi: Ebu Cuheyfe Tanım: Resulullah (sav) kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş ...

Devamını Oku »

Mübah Olan Kazançlar ile ilgili Hadisler

Mübah Olan Kazançlar ile ilgili Hadisler

Mübah Olan Kazançlar ile ilgili Hadisler Hadis No : 5154 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Muhakkak ki yediğinizin en temizi kendi kesbinizden olandır. Muhakkak ki evladlarınız da kendi kesbinizdendir.” Kaynak: Ebu Davud, Büyu 79; Tirmizi, Ahkam, 22, (1358); Nesai, Büyu 1, (7, 249); İbnu Mace, Ticarat 1, (2137   Hadis No : 5155 Ravi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas ...

Devamını Oku »

Affetme ile ilgili Hadisler

Affetme ile ilgili Hadisler

Affetme ile ilgili Hadisler Hadis No : 4969 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’a, kendisine her ne zaman kısas bulunan bir dava getirildiğinde, mutlaka her seferinde affetmeyi emrediyor gördüm. Kaynak: Ebu Davud, Diyat 3, (4497); Nesai, Kasame 27, (8, 37, 38)   Hadis No : 4970 Ravi: Büreyde Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a bir adam getirip: “Bu adam kardeşimi öldürdü!” diye ...

Devamını Oku »

Ammden Katletme ile ilgili Hadisler

Ammden Katletme ile ilgili Hadisler

Ammden Katletme ile ilgili Hadisler Hadis No : 4939 Ravi: Ebu Şüreyh Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim haksız yere, amden (bile bile) öldürülürse velisi şu üç şeyden birini tercihte muhayyerdir: Ya kısas ister. Ya affeder. Yahut diyet alır. Eğer dördüncü bir şey istemeye kalkarsa dinden tutun (mani olun)!” Sonra Resulullah (sav), şu ayeti tilavet buyurdu. (Mealen): “Kim bundan sonra ...

Devamını Oku »

Kısasın Yerine Getirilmesi

Kısasın Yerine Getirilmesi

Kısasın Yerine Getirilmesi Hadis No : 4966 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Öldürme tarzında insanların en ölçülüsü, iman sahipleridir.” Kaynak: Ebu Davud, Cihad 120, (2666); İbnu Mace, Diyat 30, (2681, 2682)   Hadis No : 4967 Ravi: Abdullah İbnu Zeyd el-Ensari Tanım: Resulullah (sav) müsle (denen göz çıkarmak, burun, dudak, kulak kesmek, karın deşmek gibi tecavüzler)den, yağmacılıktan ...

Devamını Oku »

İnsan Uzuvlarıyla İlgili Kısas

İnsan Uzuvlarıyla İlgili Kısas

İnsan Uzuvlarıyla İlgili Kısas Hadis No : 4962 Ravi: İmran İbnu Husayn Tanım: Bir adam bir adamın elini ısırmıştı. Eli ısırılan, öbürünün ağzından elini (hızla) çekti. Bu yüzden ısıranın iki dişi döküldü. Bunun üzerine ihtilaf edip Resulullah (sav) nezdinde dava açtılar. “Biriniz diğerinin elini erkek deve gibi ısırmaya mı kalktı? Bunun için sana diyet yok!” buyurdular. [Müslim’in bir diğer rivayetinde ...

Devamını Oku »

Kıskançlık ile ilgili Hadisler

Kıskançlık ile ilgili Hadisler

Kıskançlık ile ilgili Hadisler Hadis No : 4294 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah kıskançtır, mü’min de kıskançtır. Allah’ın kıskanması, mü’minin Allah’ın haram ettiği şeyi yapmasıdır. Kaynak: Buhari, Nikah 107; Müslim, Tevbe 36, (2761); Tirmizi, Rada 14, (1168)   Hadis No : 4295 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Resulullah (sav)’ı işittim, şöyle diyordu: “Allah’dan daha kıskanç kimse yoktur. ...

Devamını Oku »

Kıssalar ile ilgili Hadisler

Kıssalar ile ilgili Hadisler

Kıssalar ile ilgili Hadisler Hadis No : 4979 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Hz. İbrahim beraberinde Hz. İsmail aleyhimasselam ve onu henüz emzirmekte olan annesi olduğu halde ilerledi. Kadının yanında bir de su tulumu vardı. Hz. İbrahim, kadını Beyt’in yanında Devha denen büyük bir ağacın dibine bıraktı. Burası Mescid’in yukarı tarafında ve zemzemin tam üstünde bir nokta idi. O gün Mekke’de ...

Devamını Oku »