Anasayfa > Blog

Blog

Berat Kandili

BERAT GECESİ’NİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ: Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler, yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol ve teftiş edilir, kâr zarar hesapları yapılır. Kesin hesabın tespitinden sonra da gelecek yılın programı hazırlanarak son şeklini alır. Her yıl tekrar edilen bu kontrol ve tespit işlemleri sayesinde, ekonomik hayatta istikrarlı ve sağlam bir ilerlemenin temini mümkün olur. Bu misalin ...

Devamını Oku »

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği “ 40 iyilik ”

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği “40 iyilik”

İslam’da iyilik sadece mükâfat elde etmek için yapılmaz. İyilik projelerimiz hayatımıza da bir çeki düzen verir. Davranış kalıplarımız hayatımıza anlam katacak bir çerçeveye oturur. Hz. Peygamber’e iyilik sorulduğunda “iyilik güzel ahlâktır, kötülük, kalbini tırmalayan ve insanların duymasını istemediğin şeydir” buyurmuştur. O halde iyilik, Hâlıkımız ve O’nun mahlukatıyla, insanla, hayvanla, nebâtâtla ve cemâdâtla uyum içinde yaşamak, fıtrattan kopmamaktır. Cennete Götüren “40 iyilik ” ...

Devamını Oku »

Namazın faydaları, insana kazandırdıkları nelerdir?

Kelime-i şehadetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü olan namaz, günde beş ayrı zaman diliminde olmak üzere kadın ve erkek her Müslüman için bir görevdir. Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’den önceki peygamberlerin namaz kılmakla emrolundukları değişik vesilelerle belirtilmektedir.(1) Bundan anlaşıldığına göre, namaz ibadeti sadece Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)’in ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı. Namazın daha önceki dinlerde ...

Devamını Oku »

Tövbede Hangi Dualar Okunmalıdır?

Tövbede Hangi Dualar Okunmalıdır?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), bağışlanması için yaptığı pek çok duadan ikisi şudur: اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.) ...

Devamını Oku »

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Hz. Peygamber’imizin (s.a.v) Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç gecesi, (Miraç Kandili ) Receb ayının 27. gecesidir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesi dir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız ...

Devamını Oku »

Ef’âl-i Mükellefin Nedir?

Ef'âl-i Mükellefin Nedir?

Ef’âl-i Mükellefin (Mükellefin işleri) => veya Şer’i Hükümler. Yükümlülük sahibi olanların yaptıkları işler, fiiller. Ef’âl “fiil”, mükellefin de “mükellef” kelimesinin çoğuludur. “Teklif” mastarından türetilmiş olan bu kelime “yükümlülük sahibi kişi” anlamındadır. Şer’i ıstılahta: “İslâmî emir ve yasakların muhatabı olan ve bunlara uymakla yükümlü bulunan kimse” demektir. Bu terkip “yükümlülerin fiilleri” diye Türkçeleştirilebilirse de Fıkıh ıstılahında “yükümlülerin fiillerinin şer’î hükümleri” anlamında kullanılmıştır. ...

Devamını Oku »

Kütüb-i Sitte Nedir?

Kütüb-i Sitte Nedir?

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir. Kütüb-i Sitte’de Yer Alan Eserler 1)Sahih-i Buhari (صحيح البخاري) (ö. 256/869) 2)Sahih-i Müslim (صحيح مسلم) (ö. 216/831) 3)Sünen-i Nesai (النسائي سُنن) (ö. 303/915) 4)Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي) (ö. 279/892) 5)Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود) (ö. 275/888) 6)Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة) (V. ...

Devamını Oku »

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler Hadis No : 4129 Ravi: Ebu Eyyub Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.” Kaynak: Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizi, Da’avat 105, (3533)   Hadis No : 4130 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) ...

Devamını Oku »

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler Hadis No : 1672 Ravi: İmran İbnu Husayn Tanım: Mescidde, Resulullah (sav)’ın huzuruna girmiştim. (O sırada) Beni Temim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara: “Ey Beni Temim, size müjde olsun!” diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen: “Bize müjde verdin, öyle ise (beytül-malden) iki kere bağış yap!” diye talepde bulundular. Onların bu cevabı karşısında Resulullah (sav)’ın yüzünden ...

Devamını Oku »

Allah’ın Sıfatları ile ilgili Hadisler

Allah'ın Sıfatları ile ilgili Hadisler

Allah’ın Sıfatları ile ilgili Hadisler Hadis No : 3470 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi: “Allah Teala Hazretleri uyumaz, zaten O’na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah’a yükseltilir. O’nun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak ...

Devamını Oku »