Anasayfa > Blog

Blog

Medh ile ilgili Hadisler

Medh ile ilgili Hadisler

Medh ile ilgili Hadisler Hadis No : 5378 Ravi: Mutarrif İbnu Abdillah Tanım:Babası (ra)’ndan naklediyor: “Beni Amir heyetiyle Resulullah (sav)’ın yanına gitmiştik. “Sen bizim efendimizsin!” diye hitap ettik. “Efendi, Allah’tır!” buyurdular. Biz: “Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!” dedik. Bize: “Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medhlerde) koşturmasın buyurdular. Kaynak: Ebu Davud, ...

Devamını Oku »

Mehrin Ahkamı ile ilgili Hadisler

Mehrin Ahkamı ile ilgili Hadisler

Mehrin Ahkamı ile ilgili Hadisler Hadis No : 3450 Ravi: Ukbe İbnu Amir Tanım: Resulullah (sav) bir adama: “Sana falan kadını nikahlasam razı mısın?” diye sordu. Adam, “Evet!” deyince, bu sefer o kadına sordu: “Seni falan erkekle nikahlasam razı olur musun?” Kadın, “Evet!” deyince bunları birbirlerine nikahladı. Erkek, kadınla gerdeğe girdi, ama kadın için bir mehir belirlemedi herhangi bir şey ...

Devamını Oku »

Mehrin Miktarı ile ilgili Hadisler

Mehrin Miktarı ile ilgili Hadisler

Mehrin Miktarı ile ilgili Hadisler Hadis No : 3440 Ravi: Sehl İbnu Sa’d Tanım: Resulullah (sav)’a bir kadın gelerek: “Ey Allah’ın Resulü,” dedi. “Sana nefsimi bağışlamaya geldim.” Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)’ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. ...

Devamını Oku »

Mescid inşa Etmenin Fazileti

Mescid inşa Etmenin Fazileti

Mescid inşa Etmenin Fazileti Hadis No : 5491 Ravi: Osman Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder.” Bir diğer rivayette: “…Allah, onun için, cennette bir mislini inşa eder” buyrulmuştur. Kaynak: Buhari, Salat 65; Müslim, Mesacid 25, (533); Tirmizi, Salat 237, (318)   Hadis No : 5492 Ravi: ...

Devamını Oku »

Mescidlerin inşa Edilmesi

Mescidlerin inşa Edilmesi

Mescidlerin inşa Edilmesi Hadis No : 5493 Ravi: Enes Tanım:Resulullah (sav) Medine’ye geldiği zaman, Medine’nin yüksek kısmında, kendilerine Beni Amr İbni Avf denen bir kabileye indi. Onların yanında ondört gece kaldı. Sonra Beni Neccar’a haber gönderdi. Onlar kılınçlarını kuşanmış olarak geldiler. Ben (şu anda) Resulullah (sav)’ı devesi üzerinde Ebu Bekr’i de terkisinde, Beni Neccar’ın ileri gelenleri etraflarını sarmış olarak görür ...

Devamını Oku »

Mev’izeler ile ilgili Hadisler

Mev'izeler ile ilgili Hadisler

Mev’izeler ile ilgili Hadisler Hadis No : 5350 Ravi: Ebu İdris el-Havlani Tanım:Ebu İdris el-Havlani, Ebu Zerr (ra)’den anlatıyor: “Resulullah (sav), aziz ve celil olan Rabbinden naklen anlattığına göre, Rabb Teala şöyle buyurmuştur: “Ey kullarım! Ben nefsime zulmü haram ettim, onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin. Ey kullarım! Hidayet verdiklerim dışında hepiniz dall (doğru yoldan sapmışlar)sınız. Öyleyse ...

Devamını Oku »

Daman Bölümü ile ilgili Hadisler

Daman Bölümü ile ilgili Hadisler

Daman Bölümü ile ilgili Hadisler Hadis No : 3480 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Bir adam, kendisine on dinar borcu olan kimsenin peşini bırakmadı. Ve hatta dedi ki: “Sen bunu bana ödeyinceye veya bir kefil gösterinceye kadar peşini bırakmayacağım.” Resulullah (sav) o borcu üzerine aldı. Bunun üzerine adam, münasip olmayan bir tarzda Resulullah (sav)’a parayı getirdi. Resulullah, borcu adam adına ödeyiverdi ...

Devamını Oku »

Misafirlik (Ziyafet) ile ilgili Hadisler

Misafirlik (Ziyafet) ile ilgili Hadisler

Misafirlik (Ziyafet) ile ilgili Hadisler Hadis No : 3474 Ravi: Ebu Kerime Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir gece misafir olmak müslümanın hakkıdır. Kim, (bir ev sahibinin) avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı, (ev sahibi) üzerine bir borç olur. (Misafir) dilerse o hakkını alır, dilerse terkeder (almaz).” Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 5, (3750)   Hadis No : 3475 Ravi: Tanım: Bir başka ...

Devamını Oku »

Mizah Ve Şakalaşma ile ilgili Hadisler

Mizah Ve Şakalaşma ile ilgili Hadisler

Mizah Ve Şakalaşma ile ilgili Hadisler Hadis No : 5382 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: (Ashab’tan bir kısmı): “Ey Allah’ın Resulü! Sen bize şaka yapıyorsun!” demişlerdi. “Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı söylerim!” buyurdular. Kaynak: Tirmizi, Birr 57, (1991)   Hadis No : 5383 Ravi: Enes Tanım: Bir adam Aleyhissalatu vesselam’a gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Beni bir deveye ...

Devamını Oku »

Mudarebe ile ilgili Hadisler

Mudarebe ile ilgili Hadisler

Mudarebe ile ilgili Hadisler Hadis No : 4977 Ravi: Zeyd İbnu Eşlem Tanım:Babasından naklen anlattığına göre, “Ömer İbnu’l-Hattab’ın iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah (ra), Irak’a giden bir orduya katılıp sefere çıktılar. Bu seferde, Basra emiri olan Ebu Musa el-Eş’ari (ra)’ye uğradılar. Ebu Musa onlarla merhabalaşıp, kolaylık diledikten sonra: “Size faydası dokunacak bir şey yapabilmeyi ne kadar isterdim!” dedi ve az ...

Devamını Oku »