Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Kuran’ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü > Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

Hadis No : 0912
Ravi: Enes
Tanım: Hz. Peygamber (sav), Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer – ve öyle zannediyorum Osman da demişti (ra) – Fatiha süresinin dördüncü ayetinde geçen, … kelimesini … diye değil, elifli olarak … diye okuyorlardı.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2929); Ebu Davud, Huruf 1, (4000)

 

Hadis No : 0913
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Zülcelal Hazretleri Beni İsrail’e şöyle emretti: “Şu kasabaya kapısından secde ederek girin ve hıtta deyin de günahınız affedilsin” yani … şeklinde” (Bakara 58).

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (4006)

 

Hadis No : 0914
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav): “Siz de İbrahim’in makamından bir namazgah edinin” (Bakara, 125) mealindeki ayette geçen … kelimesini “hı” harfi kesreli olacak şekilde … diye okudu.”

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3969); Müslim, Hac 147, (1218)

 

Hadis No : 0915
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Tanım: Resulullah (sav) Nisa süresinin 95. ayetinde geçen … ibaresindeki … kelimesini … şeklinde yani re’yi üstün olarak okumuştur.”

Kaynak: Ebu Davud, Hurufi, 3975

 

Hadis No : 0916
Ravi: Muaz İbnu Cebel
Tanım: Resulullah (sav) “O vakit havariler: “Ey Meryemoğlu İsa, Rabbin bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi?” (Maide 112) mealindeki ayeti … diye okuyordu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at, 1, (2931)

 

Hadis No : 0917
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) kısas ayetinde geçen … ibaresini … diye birinci kelimeyi ötüreli okurdu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2930); Ebu Davud, Huruf 1, (3976, 3977)

 

Hadis No : 0918
Ravi: Übey İbnu Ka’b
Tanım: Resulullah (sav), Yunus süresinde geçen, “De ki: “Bunlar, Allah’ın bol nimeti ve rahmetiyledir, Buna sevinsinler..,” (58. ayet) mealindeki … ayetinin … kelimesini … şeklinde “te” ile okurdu.”

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3981)

 

Hadis No : 0919
Ravi: Esma Bintu Yezid ve Ümmü Seleme
Tanım: Anlattıklarına göre, Resulullah (sav) Hud süresinde geçen … ayetini şöyle okumuştur: …

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2932); Ebu Davud, Huruf 1, (3982, 3983)

 

Hadis No : 0920
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Anlatıldığına göre, Yusuf süresinde geçen “gelsene” manasındaki … ibaresini … diye okumuş. Keza Saffat süresinde geçen … ayetini de … diye nasb halinde okumuştur.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Yusuf 4; Ebu Davud, Huruf 1, (4005)

 

Hadis No : 0921
Ravi: Übey İbnu Ka’b
Tanım: Hz. Peygamberber (sav) Kehf süresinin 76. ayetini … şeklinde, (yani … kelimesindeki “nun”u) şeddeli olarak okudu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2934); Ebu Davud, Huruf 1, (3985, 3986)

 

Hadis No : 0922
Ravi: Übey İbnu Ka’b
Tanım: Resulullah (sav), Kehf süresinin 86. ayetinde geçen … ibaresindeki … kelimesini … şeklinde, hafif olarak okumuştur.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2935); Ebu Davud, Huruf 1, (2976)

Hadis No : 0923
Ravi: İmran İbnu’l-Husayn
Tanım: Resulullah (sav) Hacc süresinin ikinci ayetini şöyle okudu: …

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2942)

 

Hadis No : 0924
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav)’in Nur süresinin 1. ayetini, kendilerine … şeklinde -yani … kelimesinde şedde olmaksızın- okuduğunu söylemiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (4008)

 

Hadis No : 0925
Ravi: Aişe
Tanım: Nur süresinin 15. ayetini şöyle okuduğu … ve … kelimesinin kizb (yalan) manasını taşıyan … masdarından geldiğini söylediği rivayet edilmiştir.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Nur 8, Meğazi 33

 

Hadis No : 0926
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: İbnu Ömer (ra)’den yapılan rivayete göre Rum süresimn 54. ayetinde geçen … kelimesini Hz. Peygamber (sav)’e … diye okumuş, ancak Resulullah, kendisine, “… olacak” demiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3938, 3979); Tirmizi, Kıra’at 1, (2937)

 

Hadis No : 0927
Ravi: Ya’la İbnu Ümeyye
Tanım: (Zuhruf süresinin 77. ayetini) Resulullah (sav) minberde hutbe verirken … şeklinde okurken işittim. Ebu Davud der ki: “Yani (malik kelimesinde kısaltma) terhim olmaksızın.” Süfyan dedi ki: “Abdullah’ın kıraatında (malik kelimesi şöyle) kısaltmalı olarak gelmiştir: …

Kaynak: Buhari, Tefsir, Zuhrufi, Bed’u’l-Halk 6, 10; Müslim, Cum’a 49, (871); Ebu Davud, Huruf 1, (3992); Ti

 

Hadis No : 0928
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) (Zariyat suresinin 58. ayetini bana şöyle okuttu: … “Şüphesiz ben, güç ve kuvvet sahibi, rızık vericiyim.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2941); Ebu Davud, Huruf 1, (3993)

 

Hadis No : 0929
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) Vakıa süresinin 89. ayetini şöyle okurdu: …

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at, 1, (2939); Ebu Davud, Huruf 1, (3991)

 

Hadis No : 0930
Ravi: İbni Mes’ud
Tanım: Ben Kamer suresinin 15. ayetinde geçen … kelimesini Hz. Peygamber (sav)’e … diye okumuştum, düzelti, … diye okumamı söyledi.”

Kaynak: Buhari, Tefsir, İkterebeti’s-Sa’a 3; Müslim, Müsafirin 280, (823); Tirmizi, Kıra’at 1, (2938); Ebu D

 

Hadis No : 0931
Ravi: İbnu Şihab
Tanım: Cum’a süresinin 9. ayetini Hz. Ömer’in şu şekilde okuduğunu söylemiştir: …

Kaynak: Muvatta, Cum’a 5, (1, 106)

 

Hadis No : 0932
Ravi: Übey İbnu Ka’b
Tanım: Anlattığına göre, Resulullah (sav) kendisine: “Allah, sana Kur’an okumanı emretti” demiş ve Lem yekunillezine keferü’yu ve bu süreden olmak üzere şunu okumuştur: “Allah indindeki din muvahhid islam dinidir, ne Hıristiyanlık, ne Yahudilik ne de Mecusilik değildir. Kim bir hayır yaparsa asla zayi olmayacak.” Übey İbnu Ka’b: “Bana şunu da okudu” dedi: “Ademoğlunun bir vadi dolu malı olsa ikincisini de arar. İkincisini de elde etse üçüncüsünü arar. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb (3894)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bir önceki yazımız olan Tilavet Adabı ile ilgili Hadisler başlıklı makalemizde tilavet adabı, tilavet adabı hakkında hadisler ve tilavet adabı nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Tavsiye

Tilavete Teşvik ile ilgili Hadisler

Tilavete Teşvik ile ilgili Hadisler

Tilavete Teşvik ile ilgili Hadisler Hadis No : 0893 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) ...