Anasayfa > 2018 > Ocak

Aylık Arşiv: Ocak 2018

Alkollü İçkilerin Tahrimi İçenlerin Zemmi

Alkollü İçkilerin Tahrimi İçenlerin Zemmi

Alkollü İçkilerin Tahrimi İçenlerin Zemmi Hadis No : 2256 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her sarhoş edici hamrdır. Ve her sarhoş edici haramdır. Kim dünyada hamr içer ve tevbe etmeden, onun tiryakisi olduğu halde, ölürse, ahirette şarab içemez.” Kaynak: Buhari, Eşribe 1; Müslim, Eşribe 73, (2003); Muvatta, Eşribe 11, (2, 846); Ebu Davud, Eşribe 5, (367   ...

Devamını Oku »

Ayakta İçmenin Hükmü

Ayakta İçmenin Hükmü

Ayakta İçmenin Hükmü Hadis No : 2229 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav)’a, zemzemden sundum, ayakta olduğu halde içti. (Bir rivayette: “Resulullah Beytullah’ın yanında iken su istedi, ben ona bir kova getirdim” denmiştir. Bir diğer rivayette şu ziyade gelmiştir: “İkrime o gün (Resulullah’ın) deve üzerinde olduğu hususunda yemin etti.”) Kaynak: Buhari, Eşribe 16, Hacc 76; Müslim, Eşribe 120, (2027); Tirmizi, ...

Devamını Oku »

Hamrın Tahrimi Ve Yapıldığı Maddeler

Hamrın Tahrimi Ve Yapıldığı Maddeler

Hamrın Tahrimi Ve Yapıldığı Maddeler Hadis No : 2261 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Hamr aynı ile haram edilmiştir, (bu sebeple) azı da haramdır, çoğu da; keza her içkiden hasıl olan sarhoşluk da (haramdır). Kaynak: Nesai, Eşribe 48, (8, 320,321)   Hadis No : 2262 Ravi: en-Numan İbnu Beşir Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üzümden hamr yapılır, hurmadan hamr yapılır, baldan ...

Devamını Oku »

Haram Ve Helal Olan Kaplar

Haram Ve Helal Olan Kaplar

Haram Ve Helal Olan Kaplar Hadis No : 2281 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav), çömlekte, kabak ve ziftli kaplarda yapılan nebizi(n içilmesini) yasakladı. Kaynak: Müslim, Eşribe 48, (1997); Muvatta, Eşribe 5, (2, 843); Ebu Davud, Eşribe 7, (3690, 3691); Tirmizi,   Hadis No : 2282 Ravi: Tanım: Müslim’in bir rivayetinde şöyle denmiştir: “(Resulullah) hantemi yasakladı, bu (topraktan mamul her ...

Devamını Oku »

Haram Ve Helal Olan Şıralar

Haram Ve Helal Olan Şıralar

Haram Ve Helal Olan Şıralar Hadis No : 2267 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Bir rivayette; “Kim Allah’ın haram kıldığını haram kılmaktan hoşlanırsa nebiz’i haram kılsın.” dedi. Diğer bir rivayette, Kays İbnu Vehb ona: “Benim bir küpcüğüm var, içerisine şıra koyuyor, şıra kaynayıp durulunca içiyorum” dedi. (İbnu Abbas) cevaben: “Bu söylediğin şey ne zamandan beri içeceğini teşkil etmekte?” diye sordu. Kays: ...

Devamını Oku »

Her Sarhoş Edici Haramdır

Her Sarhoş Edici Haramdır

Her Sarhoş Edici Haramdır Hadis No : 2250 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sarhoşluk veren her içki haramdır.” Kaynak: Buhari, Eşribe 4, Vudu 71; Müslim, Eşribe 67-68, (2001); Muvatta, Eşribe 9, (2, 845); Nesai, Eşribe   Hadis No : 2251 Ravi: Aişe Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah ()’a bal şerbetinden sunulmuştu: “Sarhoşluk veren her içki haramdır!” ...

Devamını Oku »

İçecekler Hakkında İlave Hadisler

İçecekler Hakkında İlave Hadisler

İçecekler Hakkında İlave Hadisler Hadis No : 2284 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) hamr’dan sirke yapmayı yasakladı. Kaynak: Müslim, Eşribe 11, (1883); Tirmizi, Büyu 59, (1294)   Hadis No : 2285 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Miraca çıkarıldığım gece bana iki kadeh getirildi, birinde şarap diğerinde de süt vardı. Ben sütü aldım. Melek: “Seni fitrata irşad eden ...

Devamını Oku »

İçecekler Hakkında Müteferrik Hadisler

İçecekler Hakkında Müteferrik Hadisler

İçecekler Hakkında Müteferrik Hadisler Hadis No : 2247 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav)’a es-Sükya kuyularından tatlı su getirilirdi. Kuteybe der ki: “O (es-Sükya) Medine ile Mekke arasında iki günlük mesafe bulunan bir göze idi.” Kaynak: Ebu Davud, Eşribe 22, (3735)   Hadis No : 2248 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) Ensar’dan bir zatın bahçesine girdi. Bu sırada adam, bahçeye su ...

Devamını Oku »

İçenlerin Öncelik Sırası

İçenlerin Öncelik Sırası

İçenlerin Öncelik Sırası Hadis No : 2242 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’a bir bardak süt getirilmişti. İçerisine su katıldı. Önce kendisi içti. Solunda Ebu Bekir (ra) vardı, sağında da bir bedevi. Sütten artan kısmı bedeviye verdi ve: “(Öncelik hakkı) sağındır, sonra da onun sağı(ndan devam etsin)!” buyurdu.” Kaynak: Buhari, Hibe 4, Eşribe 14, 18; Müslim, Eşribe 124, (2029); Muvatta, Sıfatu’n-Nebi ...

Devamını Oku »

İçerken Nefes Alıp Vermek

İçerken Nefes Alıp Vermek

İçerken Nefes Alıp Vermek Hadis No : 2238 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Suyu deve gibi bir solukta içmeyin, iki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah’a hamdedin.” Kaynak: Tirmizi, Eşribe 13, (1886)   Hadis No : 2239 Ravi: Enes Tanım: Enes’den Nesai dışındaki imamların rivayetine göre: Resulullah (sav), suyu üç solukta içerdi.” ...

Devamını Oku »