Anasayfa > 2018 > Şubat

Aylık Arşiv: Şubat 2018

Azad Etme ile ilgili Hadisler

Azad Etme ile ilgili Hadisler

Azad Etme ile ilgili Hadisler Hadis No : 4152 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, kendisi ile bir başkası arasında (ortak) olan bir köle(deki kendine mahsus hisse)yi azad ederse, köleye onun malından adilane bir kıymet biçilir, ne eksik nede fazla. Sonra, eğer zenginse, onun malından [ortaklara hisseleri verilerek] köle azad edilir. Değilse köleden azad ettiği kısım azad ...

Devamını Oku »

Köle Azad Etmenin Fazileti

Köle Azad Etmenin Fazileti

Köle Azad Etmenin Fazileti Hadis No : 4137 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir müslüman erkeği azad ederse, onun her bir uzvuna mukabil, bunun bir uzvunu Allah ateşten azad eder. (Bir diğer rivayette şu ziyade var: “…hatta fercine mukabil fercini…”) Kaynak: Buhari, Itk 1; Müslim, Itk 24, (1509); Tirmizi, Nüzur 19, (1547) Hadis No : 4138 ...

Devamını Oku »

Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı

Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı

Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı Hadis No : 4139 Ravi: Ebu Bekr Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kötü muamele sahibi cennete giremez.” Kaynak: Tirmizi, Birr 29, (1947) Hadis No : 4140 Ravi: Rafi’ İbnu Mekis Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İyi muamele artmadır -veya uğurdur dedi- kötü huyda uğursuzluktur.” Kaynak: Ebu Davud, Edeb, 133, (5162, 5163) Hadis No : 4141 ...

Devamını Oku »

Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma

Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma

Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma Hadis No : 4166 Ravi: Cabir Tanım: Bir adam, kölesini “benden sonra hür olsun” diye azad etmişti. Sonradan ona ihtiyacı doğdu. Resulullah (sav) köleyi alarak: “Bunu benden kim satın alacak?” dedi. Nuaym İbnu Abdillah İbni’n-Nehham (ra) şu şu miktar fiyata satın aldı. Resulullah o parayı (köle sahibine) verdi. Kaynak: Buhari, Büyu 59, 110, İstikraz 16, ...

Devamını Oku »

Aldatmaya Dair Hadisler

Aldatmaya Dair Hadisler

Aldatmaya Dair Hadisler Hadis No : 0248 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Bir adam, Resulullah (sav)’a gelerek alış-verişte aldatıldığını söyledi. Resulullah (sav) kendisine: “Alış-veriş yaptığın kimseye; Aldatmaca yok! de” buyurdu. Kaynak: Buhari, Büyu 48, İstikraz 19, Husümat 3, Hiyel 7; Müslim, Büyu 48, (1533); Ebu Davud, Büyu 68, (3500 Hadis No : 0249 Ravi: Abdülmecid İbnu Vehb Tanım: Bana, el-Adda İbnu ...

Devamını Oku »

Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadisler

Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadisler

Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadisler Hadis No : 0232 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Hz. Ömer (ra) buyurdu ki: “Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur.” Kaynak: Muvatta, Itk 6, (2, 776) Hadis No : 0233 Ravi: Cabir Tanım: Biz Hz. Peygamber (sav) ...

Devamını Oku »

Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler

Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler

Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler Hadis No : 0205 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular: “Allah’ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah’ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır.” Kaynak: Müslim, Mescid 288, (671) ] Hadis No : 0206 Ravi: Selman Tanım: Elinden geliyorsa, çarsıya ilk giren olma. Oradan son çıkan da olma. Çünkü çarşı, şeytanın, (insanları ...

Devamını Oku »

Alış-Verişte Ve ikalede Kolaylık

Alış-Verişte Ve ikalede Kolaylık

Alış-Verişte Ve ikalede Kolaylık Hadis No : 0194 Ravi: Cabir Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Satışında, satın alışında, borcunu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.” (Tirmizi’nin rivayeti şöyledir: “Allah, sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince (kabalık ve sertlik değil, anlayış ...

Devamını Oku »

Ayıp Sebebiyle Malı Geri Vermeye Dair

Ayıp Sebebiyle Malı Geri Vermeye Dair

Ayıp Sebebiyle Malı Geri Vermeye Dair Hadis No : 0374 Ravi: Aişe Tanım: Bir adam bir köle satın aldı. Köle, Allah’ın dilediği kadar (bir müddet) adamın yanında ikamet etti. Sonra adam kölede bir kusur tesbit etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav)’e gelerek şikayette bulundu ve eski sahibine iade etti. Eski sahibi: “Ey Allah’ın Resulü, (yanında kaldığı müddetçe) kölemi kullandı, ondan ...

Devamını Oku »

Ağacı Ve Köleyi Satmak

Ağacı Ve Köleyi Satmak

Ağacı Ve Köleyi Satmak Hadis No : 0379 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Hz. Peygamber (sav)’ın şöyle sölediğini işittim: “Kim döllemesi yapılmış bir hurmalık satarsa (bir başka rivayette satın alırsa) bunun meyvesi satana aittir. Satın alan kendisinin olacak diye şart koşmuşsa o hariç (bu durumda meyve müşterinindir). Kim de bir köle satarsa, kölenin malı satanındır, burada da satın alan “benim olacak” ...

Devamını Oku »