Anasayfa > 2018 > Mart

Aylık Arşiv: Mart 2018

Ef’âl-i Mükellefin Nedir?

Ef'âl-i Mükellefin Nedir?

Ef’âl-i Mükellefin (Mükellefin işleri) => veya Şer’i Hükümler. Yükümlülük sahibi olanların yaptıkları işler, fiiller. Ef’âl “fiil”, mükellefin de “mükellef” kelimesinin çoğuludur. “Teklif” mastarından türetilmiş olan bu kelime “yükümlülük sahibi kişi” anlamındadır. Şer’i ıstılahta: “İslâmî emir ve yasakların muhatabı olan ve bunlara uymakla yükümlü bulunan kimse” demektir. Bu terkip “yükümlülerin fiilleri” diye Türkçeleştirilebilirse de Fıkıh ıstılahında “yükümlülerin fiillerinin şer’î hükümleri” anlamında kullanılmıştır. ...

Devamını Oku »

Kütüb-i Sitte Nedir?

Kütüb-i Sitte Nedir?

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir. Kütüb-i Sitte’de Yer Alan Eserler 1)Sahih-i Buhari (صحيح البخاري) (ö. 256/869) 2)Sahih-i Müslim (صحيح مسلم) (ö. 216/831) 3)Sünen-i Nesai (النسائي سُنن) (ö. 303/915) 4)Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي) (ö. 279/892) 5)Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود) (ö. 275/888) 6)Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة) (V. ...

Devamını Oku »

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler Hadis No : 4129 Ravi: Ebu Eyyub Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.” Kaynak: Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizi, Da’avat 105, (3533)   Hadis No : 4130 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) ...

Devamını Oku »

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler Hadis No : 1672 Ravi: İmran İbnu Husayn Tanım: Mescidde, Resulullah (sav)’ın huzuruna girmiştim. (O sırada) Beni Temim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara: “Ey Beni Temim, size müjde olsun!” diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen: “Bize müjde verdin, öyle ise (beytül-malden) iki kere bağış yap!” diye talepde bulundular. Onların bu cevabı karşısında Resulullah (sav)’ın yüzünden ...

Devamını Oku »

Allah’ın Sıfatları ile ilgili Hadisler

Allah'ın Sıfatları ile ilgili Hadisler

Allah’ın Sıfatları ile ilgili Hadisler Hadis No : 3470 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi: “Allah Teala Hazretleri uyumaz, zaten O’na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah’a yükseltilir. O’nun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak ...

Devamını Oku »

Ariyet ile ilgili Hadisler

Ariyet ile ilgili Hadisler

Ariyet ile ilgili Hadisler Hadis No : 4202 Ravi: Safvan İbnu Ümeyye Tanım: Resulullah (sav) Huneyn savaşı sırasında benden bir miktar zırhı ariyet olarak istedi. Ben de: “Zorla (gasbederek) mi almak istiyorsun?” dedim. “Hayır!” dedi, “garantili olarak taleb ediyorum!” Kaynak: Ebu Davud, Büyu 90, (3562) Hadis No : 4203 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) bir tabak istiare etmişti, kap ziyana ...

Devamını Oku »

Deniz Avı ile ilgili Hadisler

Deniz Avı ile ilgili Hadisler

Deniz Avı ile ilgili Hadisler Hadis No : 3466 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) bizi gazveye gönderdi. Biz üçyüz kişilik bir gruptuk, komutanımız da Ebu Ubeyde İbnu’l-Cerrah (ra) idi. Kureyş’in kervanını takip ediyorduk. Azığımız da bir dağarcık içine konmuş hurmadan ibaretti. Başka bir şeyimiz yoklu. Ebu Ubeyde bundan bize [önce avuç avuç veriyordu, sonra] tane tane vermeye başladı. Kendisine: “Bununla ...

Devamını Oku »

Kara Avı ile ilgili Hadisler

Kara Avı ile ilgili Hadisler

Kara Avı ile ilgili Hadisler Hadis No : 3459 Ravi: Adiyy İbnu Hatim Tanım: (Bir gün): “Ey Allah’ın Resulü! Biz, şu köpeklerle avlanıyoruz. Bunlardan bize helal olanı hangisidir?” diye sormuştum, şu açıklamayı yaptı: “Muallem (terbiye edilmiş) köpeğini besmele çekerek gönderdin mi, senin için tuttuğunu ye. Ancak köpek kendisi yemeye kalkmışsa onu yeme. Zira bu durumda ben, avı köpeğin kendisi için ...

Devamını Oku »

Köpekler Hakkında Hadisler

Köpekler Hakkında Hadisler

Köpekler Hakkında Hadisler Hadis No : 3468 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Av ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin ecrinden her gün iki kıratlık eksilme olur.” (Salim der ki: “EbA Hüreyre (bu hadisi rivayet ederken): “…Veya ziraat köpeği” derdi.) Çünkü o ziraat sahibi idi.” Kaynak: Buhari, Sayd 6; Müslim, Müsakat 50, (1574); Muvatta, İsti’zan 12, (2,969); Tirmizi, ...

Devamını Oku »