Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Allah (c.c.) ’ın 99 İsmindeki Müthiş Sır ! (Esma-ül Hüsna)

“En güzel isimler (Esmaü’l Hüsna) Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin.” [ ArafSuresi,180 ]
“Allah’ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider” [ Buhari, Müslim ]

Esmaül Hüsna

Adil, Afüv, Âhir, Alîm, Aliyy, Allah, Azîm, Azîz, Bâis, Bâkî, Bâri, Basîr, Bâsit, Bâtın, Bedî, Berr, Câmi, Cebbâr, Celîl, Dâr, Evvel, Fettâh, Gaffâr, Gafûr, Ganî, Habîr, Hâdî, Hâfıd, Hafîz, Hakem, Hakîm, Hakk, Hâlik, Halîm, Hamîd, Hasîb, Hayy, Kabid, Kadir, Kahhâr, Kaviyy, Kayyûm, Kebîr, Kerîm, Kuddûs, Latîf, Mâcid, Mâlik-ül Mülk, Mâni, Mecîd, Melik, metin, Mu’ahhir, Mü’min, Mübdî’, Mucîb, Muğnî, Müheymin, Muhsî, Muhyî, Muîd, Muiz, Mukaddim, Mukît, Muksit, Muktedir, Mümît, Müntakim, Musavvir, Müteâli, Mütekebbir, Müzil, Nâfi, Nûr, Ra’ûf, Râfi, Rahîm, Rahmân, Rakîb, Reşîd, Rezzâk, Sabûr, Samed, Şehîd, Şekûr, Selam, Semî, Tevvâb, Vâcid, Vâhid, Vâlî, Vâris, Vâsi, Vedûd, Vehhâb, Vekîl, Velî, Zâhir, Zülcelâl-i vel-İkrâm

Başa dön tuşu