Esmaül Hüsna

El-Bedi Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Bedi Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan.

El-Bedi
  • Örneksiz, maddesiz yaratan.
  • Kolaylıkla daima hayrete düşürücü güzellikte şeyler yaratan.

El-Bedi : البديع  Ya Bedi : يَا بَد۪يعُ

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır.” (Enam, 101)

“Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece “Ol!” der,  o da hemen oluverir.” (Bakara 117)

El-Bedi Esması
El-Bedi Esması

O, bütün göklerin ve yerin, benzersiz yaratıcısıdır. Bütün ulvî ve sûflî âlemden hiçbiri yokken, örnek olacak, aynîlik ifade edecek kanun, asıl, madde, şekil, nümune, örnek denecek hiçbir şey mevcut değilken, ilk önce bunları benzersiz meydana getiren ve yaratan, her türün ilk ferdini, ilk örneğini yaratıp yoktan vücuda getiren ve böyle icat etme âdeti ve zatına mahsus fiilî sıfatı olan ve bundan dolayı misali, eşi ve benzeri bulunmak ve tasavvur edilmek ihtimali olmayan ve onun varlığı ve icadı olmadan bir yokun vücuda gelmesi ve herhangi bir şeyin var olarak ayakta durması mümkün olmayan yüce yaratıcıdır.

Hiç benzeri ve modeli ortada olmadan çeşitli şeyleri yaratan Allah’tır. Mesela, insanın daha önce bir benzeri yok iken, yoktan var etmiş ve en güzel bir biçimde meydana getirmiştir.. İşte bu Hakk’ın ezeli bir kudretidir. Bu kudret karşısında eğilmemiz ve Hakk’a daha fazla bağlanmamız lazımdır. Binlerce ibret önümüze seriliyor. Onlara o gözle bakmalı ve ona göre değerlendirmeliyiz.

El Bedi Ebced değeri ve zikir saati:El-Bedi isminin zikri (86) adettir.Zikir saati Müşteri,Günü Perşembe‘dir.

El-Bedi Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El-Bedi ismi şerifi, sanat ve işinde ilerlemek ve kavuşmuş olduğu maddi ve manevi nimetlerin elden çıkmaması için, “Ya Bedi Celle Celalühü” diyerek 86 kere okunur.
  • El Bedi ismi şerifini, “Ya Bedi Celle Celalühü” diye 70.000 kere okuyan hacetini def eder, zararlar def olur. Hikmet ve ilim verilir.
  • Zikrine devam eden üzüntüden kurtulur, rızkı geniş olur, insanlar tarafından sevilir.
  • Bu ismi şerifi, zor bir işle karşılaşan birisi El-Bedi ismi şerifini, “Yâ bedîü’s-semâvati ve’l-arz” şeklinde okusa Allahü teala hazretleri onun o zor işini halleder.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu