Esmaül Hüsna

El-Cami Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

 • El-Cami Birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıd olan şeyleri bir araya getirip tutan…
 • Cem, dağınık şeyleri bir araya toplama demektir. Allah Teâlâ, vücudlarımızın çürüyerek suya, havaya, toprağa dağılmış zerrelerini tekrar birleştirecek, bedenlerimizi yeni baştan inşa edecektir.
 • Allah Teâlâ birbirine benzeyen şeyleri bir araya getirip topladığı gibi, birbirinden ayrı varlıkları da bir araya getirmektedir. Onların iç içe birlikte yaşamalarını te’min etmektedir. Sıcaklık ile soğukluk, kuruluk ile nemlilik gibi birbirine zıd unsurları bir arada tutması da yine Allah’ın Câmi’ isminin tecellisindendir.
  El-Cami

El-Cami : الجامع

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır.” (Nisa, 87)

“Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa, 140)

“Sûr’a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir.” (Kehf, 99)

“Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka  toplayacak olan sensin.” (Al-i İmran, 9)

“Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür.” (Teğabün, 9)

“Ve, onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini  birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. “ (Enfal, 63)

“Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.” (Mürselat, 38)

Câmi, Allah’ın zati ve fiili sıfatları arasında yer alır.

El-Cami Esması
El-Cami Esması

Zati sıfat olarak Cami, Allah’ın bütün faziletleri ve güzel nitelikleri kendinde toplaması ve bunlara sahip olması anlamına gelir. Çünkü tüm bilgiler, varolmadan önce O’nun yanında bulunmaktadır. Böyleyken Allah’ın ilmi, kendi iradesi ve kudretiyle yarattığı varlıklarla ilgili bilgileri kuşatmaz mı?

Fiili sıfat olarak Câmi ismi, Kur’an’da daha çok bu anlamda kullanılır. O gerçekten dağınık, benzer ve birbirine zıt olan şeyleri bir araya toplayandır. Parçaları bir araya getirip birleştiren, özel bir terkip oluşturan, böylece onlara özel bir yapı kazandıran, şanı yüce olan Allah’tır. Birbirini seven kalpleri bir araya getiren ve kaynaşmalarını sağlayan O’dur. Ölümden sonra dağılıp yok olan beden parçalarını tekrar dirilişle bir araya getiren, ölümle birbirinden tamamen ayrılan ruh ve bedeni yeniden birleştiren O’dur. Kıyamet günü bütün insanları huzurunda toplayacak, zalim ile mazlumu bir araya getirecek O’dur.

El Cami Ebced değeri ve zikir saati:El-Cami esmasının zikri(114) adettir.El-Cami Zikir  saati Müşteri,zikir günü Perşembe‘dir.

El-Cami Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

 • El Cami ism-i şerifi, kayıp bir eşyayı bulmak ve iki kişinin arasında sevgi, birlik ve beraberliğin temini için, “Ya Cami Celle Celalühü” diyerek 114 kere okunur.
 • El Cami ism-i şerifine devam eden meşru maksatlarına ulaşır.
 • Dargınları barıştırmak, evini terk edeni getirmek için her gün 12996 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” ism-i şerifi okunup, dua edilirse maksat hasıl olur.
 • Bir şeyi çalınan veya kaybolan 5 vakit namazdan sonra 114 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” zikrine devam edip araştırırsa çalınan veya kaybolan şeyini bulur.
 • Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.
 • Bir şeyini kaybeden kimse; ”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.
 • Kavuşmak istediği bir kimsenin niyetine gece 12.996 kez Yâ Câmi esmasını zikreder ve her yüzde bir kere: “Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd. İcma beyni ve beyne fülânin(kişinin ismi söylenecek) bi hakkı İsmikel Câmi” okur ve buna 7 gün devam edilirse Alah’ın izniyle sevdiğine kavuşur.
 • El-Cami esmasını vird edinip sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu