Esmaül Hüsna

El-Kuddüs Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Kuddüs Her eksiklikten münezzeh.

El-Kuddüs
  • Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz…
  • Allah, hissin idrâk ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin tahayyül ettiği, fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır. O hatâdan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olandır. Bu bakımdan her türlü takdîse lâyıktır.

İnsan su’-i ihtiyârı karışmadığı müddetçe kâinatta fıtrî olarak bulunan umumî temizlik hakikatı da, Cenâb-ı Hakk’ın KUDDÛS isminin tecellîsidir.

El-Kuddüs : القدّوس

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih eder.” (Cuma,1 )
“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk kostuklarından çok yücedir.” (Haşr, 23)

O, zatına yakışmayan her şeyden münezzeh, bütün vasıflarda en mükemmel, tahdid ve tasvire sığmayan, öğülmeye layık kemal, fazilet ve güzellik sıfatları kendinde olandır.

Kuddus ismi çok temiz ve çok pak manasına geliyor. O’nda hiç bir noksanlık bulmak mümkün değildir. Kullar hata yapma sıfatına haizdir. Fakat Mevla ise hata yapmaktan münezzehtir. Çirkin şeylerden uzaktır ve insanlarda beliren bütün beşeri sıfatlardan münezzehtir.

El-Kuddüs Esması
El Kuddüs Esması

Allah’ın son derece aciz olarak yarattığı insanlar hata yapar, unutur, yanılır, gaflete düşerler. Aynı zamanda hem bedeni, hem ruhi yönden son derece eksiklik ve acz içindedirler. Ömürleri boyunca bedenlerine bakmak, yaşayabilmek için ona sürekli ihtimam göstermek zorundadırlar. Bedenlerini biraz fazla çalıştırsalar, birkaç gün uykusuz, bir gün susuz bıraksalar son derece aciz bir duruma düşmüş olurlar. Ancak herşeyin Yaratıcısı ve ‘en güzel isimlerin sahibi’ olan Allah elbette tüm eksikliklerden münezzehtir.

Müslüman daima Allah’ı yüceltmeli ve O’nu her türlü noksanlıktan tenzih etmelidir. Sonra da bütün haramlardan, mekruhlardan, şüpheli şeylerden ve yararsız mubahlardan kendisini arındırıp temizlemeli ve Mevla’sına ibadet etmekle meşgul olmalıdır. Kendisi için yararlı olan ilimleri öğrenmeye ve güzel ahlaki davranışlar kazanmaya çalışmalıdır. Beden ve ruhu arındırmanın yolu, Allah’ı tanımak ve yararlı ilimler öğrenip onunla amel etmektir.

El-Kuddüs Ebced Değeri ve zikir saati:El Kuddüs esmasının zikir adedi(170); Zikir saati Müşteridir, Zikir günü Perşembe‘dir.

El-Kuddüs Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • Bir kimse El-Kuddüs ism-i şerifini her gün 100 kere “Ya Kuddüs Celle Celalühü” diye okusa o kimsenin gönlü kederlerden arınmış ve paklanmış olur.
  • Şevhetin giderilmesi, kalbin ve ahlakın düzelmesi için “Ya Kuddüs Celle Celalühü” diye 170 defa okunup dua edilir.
  • Kim yukarıdaki kelimeleri Cuma namazından sonra bir ekmek parçası üzerine yazar, sonra bu ekmeği yerse; Allahü Teala hazretleri ibadetlerde futuhat verir. Afetlerden selamet bulur.
  • Kim El-Kuddüs ism-i şerifini her gün halvete çekilip bin kere “Ya Kuddüs Celle Celalühü” diye okursa; Allahü Teala hazretleri onun işlerini düzene sokar, alemde ona güç ve kuvvet verir.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız 

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu