Esmaül Hüsna

El-Müheymin Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Müheymin Gözetici ve koruyucu.

El-Müheymin
  • Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran. Her an bütün varlıkları gören

Allah, yarattığı mahlûkatının amellerini, rızıklarını, ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O’dur. Hiçbir zerre, hiçbir lâhza, Onun bu lûtuf ve âtıfetinden boş değildir.

El-Müheymin : المهيْمن

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O Allah ki, O’ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selâmdır; Mü’mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir.(Haşr,23)

Görüp gözeten, her şeye şahid olan koruyan ve bekçilik eden de O’dur.

El-Müheymin Esması

Müheymin kelimesinin aslı “Müeymin”dir. Kolaylık için kelimedeki hemze harfi “ha” harfine dönüştürülmüştür. Arap dilinde bu tür dönüşümler vardır.

Müheymin, doğrulayıcı, tasdik edici ve güvenilir anlamındadır. Kur’an, kendisinden önceki kitapları doğrulayan bir kitaptır.

Tüm evrenin kusursuz bir düzen içerisinde var olmasını sağlayan fizik yasaları, onları meydana getiren Allah’ın, kulları üzerindeki İlahi korumasına da en güzel delilleri oluştururlar.

İnsanların çoğunluğunun doğal karşıladığı pek çok özellik asıl olarak Allah’ın kullarına olan merhametine ve İlahi korumasına işaret eder. Çünkü düzeni ve birliği sağlayan yüzlerce fizik yasasının şu an oldukları şekilleriyle var olmaları için hiçbir zorlayıcı neden yoktur. Allah koruyucuların en hayırlısıdır.

El-Müheymin Ebced değeri ve Zikir saati: El-Müheymin zikir adedi (145), Zikir saati Müşteri, Günü Perşembe‘dir.

El-Müheymin Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • “El-Müheymin” ism-i şerifini yazıp üzerinde bulundurursa bütün malı ve rızkı Hak tealanın hıfzında ve emanında olur.
  • Bir kimse gusül eyleyip 100 kere “Ya Müheymin Celle Celalühü” dese o kimsenin dışı parlak ve nurlu olur.
  • Zalimlerin, insan ve cin şeytanlarının şerrinden emin olmak, her türlü bela, afet ve fitnelerden korunmak için, “Ya Müheymin Celle celalühü” diyerek 145 kere okunup dua edilir.
  • Kim  “Ya Müheymin Celle Celalühü” diye okumaya devam ederse; Allahü Teala hazretleri kendisinden unutkanlığı giderir. Hafızası güçlenir.
  • Her türlü zorluk ve darlıktan, sıkıntı ve bunalımdan bu ismin zikrine devam etmekle kurtulmak mümkündür.
  • Bu ismin zikrine devam eden kimselere manevi sırlar açılır,bilmediği ilimlere ve sırlara kavuşur.

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu