Esmaül Hüsna

Ez-Zahir Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Ez-Zahir Görünen, varlığı aşikar olan.

Ez-Zahir
  • Âşikâr olan, kat’î delillerle bilinen…
  • Allah Teâlâ’nın varlığı herşeyden âşikârdır. Gözümüzün gördüğü her manzara, kulağımızın işittiği her nağme, elimizin tuttuğu, dilimizin tattığı her şey, fikirlerimizin üzerine çalıştığı her mâna, hâsılı, gerek içimizde, gerek dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O’nun varlığına, birliğine, kemal sıfatlarına şâhiddir.

Ez-Zahir : الظاهر  Yâ Zahir : يَا ظَاهِرُ

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3)

Zâhir, varlığı her şeyde açıkça görülen demektir. Çünkü her şey O’nun varlığına delildir. Hiçbir şey yoktur ki varlıkta ortaya çıkarken daha evvel O’nun varlığını isbat etmiş olmasın. Mamafih her görüneni de O zannetmemelidir. Çünkü O, âşikâr olmakla beraber gizlidir de. Duygularla hissedilemeyip hayal ile algılanamayacağı gibi, varlığının hakikatı da, akılların idrak ve kavrayışına sığmaktan münezzehtir. Binaenaleyh O’nun için ne yalnız Zâhir ne de yalnız Bâtın diye hükmetmemeli, hükmü, âtıftan sonraya bırakarak “Zâhir ve Bâtın” demelidir.

O görünmeyen Zâhir, gizlenmeyen Bâtın’dır. Yardım etme ve rızık vermede Zâhir, varlıkların oluşumunu sağlayan Bâtın’dır. Allah’ın Zâhir oluşu, O’nun her şeyden üstün olmasını gerektirir.

Ez-Zahir Esmasını Bilmenin Faydaları

Ez-Zahir Esması
Ez-Zahir Esması
  • Allah’ın bu ismini bilmek, kalbin tek bir ilaha yönelmesini ve ona ibadet etmesini sağlar. Bu isim insana, bütün içtenliğiyle yöneldiği, ihtiyaçlarını ilettiği ve sıkıntılı anlarda sığınıp dayandığı, hiçbir şeye muhtaç olmayan gerçek bir ilahın var olduğunu anlamasını sağlar. Bu anlam kulun kalbinde yer ettiğinde ve kul, Rabb’ini Zâhir ismiyle tanıdığında ibadetleri bir düzen ve intizama girer. Bu ibadetler kendisi için bir sığınak, barınak ve korunacak bir yer olur. Dilediği zaman bu sığınağa girer ve huzur bulur.
  • Cuma namazından sonra 15 kereYâ Zâhir” ismini okursa batını, iç alemi münevver olur, nurlanır.

Ez-Zahir Ebced değeri ve zikir saati:Zikir sayısı (1106) adettir.Zikrin saati Zühal; günü Cumartesi’dir.

Ez-Zahir Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • Ez-Zahir ism-i şerifi, sırların ve gizliliklerin kendine bildirilmesi için, “Ya Zahir Celle celalühü” diyerek  1106 kere okunur.
  • İşrak vakti okunduğunda kalb velayet nurları ile nurlanır, gizli olan şeyler aşikar olur.
  • Bu ism-i şerifi usulüne uygun olarak zikreden veya niyetle üzerine okunan kimse,kötü alışkanlıklarından kurtulur;Öfkesi yumuşaklığa dönüşür.
  • Her gün (1106) defa Ez-Zahir ismini zikreden kimseye ,bütün gizli işlerin esrarı bildirilir, gösterilir.
  • 5 vakit namazdan sonra 1106 kere ” Ya Zâhir celle celâlühû ” zikrine devam eden, işlerin gizli taraflarını görür.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu