Surelerin FaziletleriSurelerin Sırları

Duhan Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Duhan Suresi’nin Fazilet ve Sırları
Duhan Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim cuma gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim cuma gecesi Duhan Suresini okursa, o, sabaha bağışlanmışolarak ulaşır ve (ahirette) iri gözlü hurilerle evlendirilir!(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma akşamı Duhan Suresini okuyanın geçmiş günahları bağışlanır.(3)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir gece içerisinde Duhan suresini okuyanın geçmiş günahları affedilir.(4)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir gece içerisinde (bir rivayette ise Cuma gecesinde) Duhan Suresini okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar eder (okuyan kimsenin günahlarının affedilmesi için Allah’a dua ederler).(5)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Duhan Suresini Cuma günü yahut gecesi okursa, Allah’u Teala o kimse için cennette bir köşk bina eder.”(6)

Rivayet Edildi ki:

 • Bu sureyi her gün okuyan, kıyamet gününün korku ve dehşetinden korunur. Dünya hayatında da herkes tarafından sevilir.
 • Mahkemede kendisi hakkında yalancı şahitler tutulup, mahkum ettiririlmek istenen kişi, Duhan Suresinin 51-59. ayetlerini beyaz bir bez üzerine yazıp üzerinde taşımalıdır.

Duhan Suresi’nin Mealini okumak veya dinlemek için tıklayınız

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 22, no.3423; Tirmizi, Fedailül-Kur’an 7.
 2. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 22, no.3424; Tirmizi, Fedailül-Kur’an 8
 3. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 7; Suyuti, Cami’ussağir, 6/200, no.8939
 4. Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154
 5. Tirmizi, Fedailül-Kur’an 8; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/121; Suyuti, Cami’ussağir, 6/200, no.8938; Beyhaki, Şü’abül-İmân, 2/484
 6. Zebidi, İtfâfü’s-sâde, 3/296; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 8, 316

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu