Surelerin FaziletleriSurelerin Sırları

Yasin Suresi’nin Faziletleri

Yasin Suresi’nin Faziletleri
Yasin Suresi’nin Faziletleri
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar.(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir kişi, Allah’u Teala’nın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek okursa, mutlaka bağışlanır.(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin Suresini Allah rızasını gözeterek okuyan kimsenin -kul hakları hariç- geçmiş günahları bağışlanır. Onu ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz.(3)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim bir gecede Allah’ın rızasını kazanmak için Yasin okursa o, o gece bağılşanır.(4)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin-i Şerif-i okuyanın geçmiş günahları affedilir.(5)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim her gece Yasin Suresini okursa küçük günahları bağışlanır.(6)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin Suresi, bütün Kuran’a denktir.(7)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim gündüzün başlangıcında Yasin Suresini okursa, onun ihtiyaçları giderilir.(8)

(Rivayet edildi ki: Yasin suresi bir ihtiyacın giderilmesi için 7, 21 veya 41 defa okunduğunda tesirini şüphesiz gösterir.)

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin, Kuran’nın kalbidir Onu bir defa okumak Kuran-ı on defa okumaya denktir. geceleri okuyanın sabahları ilahi mağfirete nail olarak kalkar. Yalnız Allah rızası için okuyanın geçmiş hataları affolunur. Onu ölmek üzere bulunanların yanında okursanız, her harfi mukabilinde on melek gelerek karşısında durup onun için rahmet isteyip, affı için dua ederler. Ruhunu teslim edene kadar yanından ayrılmadıkları gibi, yıkanırken, kefenlenirken, namazı kılınırken, mezara konulurken de cemaatine iştirak ederler. Azrail (Aleyhisselam) ruhunu kabzedeceği zaman, Cennet’ten bir melek Cennet şarabıyla beraber gelir, doyasıya ona içirir, o kimse artık cennete girene kadar asla susamaz. Bu sureyi okuana şefaat etme yetkisi verilir. Onu dinleyen de affolunur.(9)

Allah’u Teala’dan niyazımız Mü’min kullarına (içlerinde de bize) cennet şarabını içerken ruhlarını teslim etmek nasip etsin.
(Amin)

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi (özü) vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin dir. Her kim Yasin-i Şerif’i okur ve onun içindekilere göre yaşarsa, Allah ona Kuran-ı Kerim’i on kere okumuş kadar sevap yazar.(10)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran-ın kalbi de Yasin’dir. Her kim onu gündüzleri okursa, bütün sıkıntılarına karşı ona kafi gelir. Her kim geceleri okursa, bütün günahları affedilir.(10)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim sabaha ulaştığında Yasin’i okursa, ona, akşama ulaşıncaya kadar o günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, ona da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir.(12)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma gecesi (veya Cuma günü) Yasin ve Saffat surelerini okuyan kişiye Allah’u Teala Hazretleri dilediğini verir.(13)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma geceleri Yasin suresini okuyan kimse, Allah’u Teala’nın mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar.(14)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her gece Yasin-i Şerif’i okumaya devam eden kimse, vefat ederken şehit olarak vefat eder.(15)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ölüleriniz için Yasin-i Şerif’i okuyun.(16)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ölmek üzere olanlarınıza Yasin okuyunuz.(17)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim cuma günü anne ve babasının veya onlardan birisinin kabrini ziyaret eder ve orada Yasin okursa günahları bağışlanır.(18)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şüphesiz zatında ve sıfatlarında noksanlıklardan uzak ve şanı yüce olan Allah, Taha ve Yasin’i gökleri ve yeri yaratmasından bin yıl önce okumuş: O zaman Melekler Kuran-ı işittiklerinde şöyle demişler: Bunun kendisine ineceği ümmete ne mutlu! bunu taşıyacak gönüllere ne mutlu! Bunu konuşacak dillere ne mutlu!(19)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hazreti Ali (Keremallahûvecche)’ye buyurdu ki: “Ya Ali! Yasin suresini oku. Zira Yasin suresinde on bereket vardır:

1- Aç kalan kimse okursa doyar. (yani Allah, açlıktan kurtaracak sebebler yaratır.)
2- Çıplak
(elbise alamayacak kadar fakir olan) okursa, giydirilme sebebine kavuşur.
3- Bekar okursa, evlenir.
4- Korku içinde olan okursa, korktuğundan emin olur.
5- Sıkıntılı kimse okursa ferahlar.
6- Yolcu okursa, yolculuğunda yardım görür.
7- Bir şeyi kaybolan okursa, onu bulur.
8- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler.
9- Susayan okursa, suya kavuşur.
10- Hastaya okunursa, şifa bulur.
(20)

Yasin Suresi’nin Mealini okumak veya dinlemek için tıklayınız
Yasin Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetleri Okumak için tıklayınız

Dipnot ve Kaynaklar

   1. Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154
   2. Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244
   3. Suyuti, Cami’ussağir, 6/200, no.8937; Beyhaki, Şü’abül-İman
   4. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no. 3420 Beyhaki, Şü’abül-İman, 2/480
   5. Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21; Zebidi, İthafü’s-sade, 5/154
   6. Suyuti, Cami’ussağir, 6/199, no.8933; Beyhaki, Şü’abül-İman
   7. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3418
   8. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3421
   9. Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri, 7/88; Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil), 2/237; Ebu-Leys Semerkandi, Tefsirul-Kur’an, 5/206
   10. Tirmizi, Fedaiü’l-Kur’an, 7; Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3419
    (Hadiste geçen “Her şeyin bir kalbi vardır” ifadesi, “Herşeyin bir özü vardır” manasındadır. Yasin suresine bu gözle baktığımızda, onun Kuran’ın bir hulasası olduğunu görüyoruz. Kuran’ın bütün sure ve ayetlerinin etrafında döndüğü dört temel esas vardır. Bunlar: Allah’ın varlık ve birliğinin İspatı, peygamberlik müessesinin ispatı ve peygamberimizin peygamberliğinin hakkaniyeti, dünyada yapılanların hesabını vermek üzere öldükten sonra dirilme gerçeğinin zihinlere nakşedilmesi ve insanları yalnızca Allah’a kul yaparak dünya hayatının nizam ve intizamının sağlanmasıdır. Bu dört esasa en etkili ifadelerle Yasin suresinde yer verilmiştir.)
   11. Ebu Davud, Fedaiü’l Kur’an,3
   12. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21,no.3422
   13. Ali, Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 2694, 1/591
   14. Hilyetü’l-Evliya 2,159
   15. Taberani, Mu’cemu’s-Sağir, 1010; Kenzül-İrfan, 66
   16. Ebu Davud, Cenaiz, 3
   17. Ebu Davud, Cenaiz, 20; İbni Mace, Cenaiz, 4; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26, 27; Suyuti, Cami’ussağir, 2/67, no.1344
   18. Suyuti, Cami’ussağir, 6/141, no:8717
   19. Darimi, Fedailü’l-Kuran, 20, no.3417
   20. Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, s.79/4

Sayfa Başına Dön

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu