Kuran Meali

Kuran Hakkında kategorisinde Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerimin Meal, Tefsir, Surelerin Fazilet ve Sırları hakkında bilgiler yer alacaktır.

  • Fatiha Suresi Meali

    Fatiha Suresi Meali

    Fatiha Suresi Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab”…

    Devamını Oku »
  • Bakara Suresi Meali

    Bakara Suresi Meali

    Bakara Suresi Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden…

    Devamını Oku »
  • Al-i İmran Suresi Meali

    Al-i İmran Suresi Meali

    Al-i İmran Suresi Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır.Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.…

    Devamını Oku »
  • Nisa Suresi Meali

    Nisa Suresi Meali

    Nisa Suresi Medine döneminde inmiştir.176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ”…

    Devamını Oku »
  • Maide Suresi Meali

    Maide Suresi Medine döneminde inmiştir. 120 âyettir. Sûre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca;…

    Devamını Oku »
  • Enam Suresi Meali

    Enam Suresi Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını,…

    Devamını Oku »
  • Araf Suresi Meali

    Araf Suresi Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48.…

    Devamını Oku »
  • Enfal Suresi Meali

    Enfal Suresi Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir.75 âyettir.Sûre, adını ilk ayetteki “el-Enfâl” kelimesinden almıştır. “Enfâl”, savaş ganimetleri…

    Devamını Oku »
  • Tevbe Suresi Meali

    Tevbe Suresi Son iki âyet hariç Medine döneminde, Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiştir. 129 âyettir. Sûre, adını Allah’ın kullarının…

    Devamını Oku »
  • Yunus Suresi Meali

    Yunus Suresi 40,94,95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir.109 âyettir. Sûrede temel konu olarak Allah’ın rahmetinin gazabına üstün…

    Devamını Oku »
Başa dön tuşu