Bey (Alım-Satım) Bölümü

Ölçüler Ve Tartılar Hakkında Hadisler

Ölçüler Ve Tartılar Hakkında Hadisler

Hadis No : 0199
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Şer’i hukuku ödemek için) vezin’de Mekke halkının vezn’i esastır, keyl’de de Medine halkının keyl’i esastır.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 8, (3340); Nesai, Büyu 54, (7, 284)

Hadis No : 0200
Ravi: Mikdam İbnu Ma’dikerb
Tanım: Resulullah (sav)’ın şu sözünü nakletti: “Yiyeceklerinizi kile ile ölçün, sizin için mübarek kılınsın.”

Kaynak: Buhari, Büyu 52

Hadis No : 0201
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Hz. Peygamber (sav) mikyal (ölçek) ve mizan (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: “Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi uzerinize almış bulunmaktasınız”

Kaynak: Tirmizi, Büyu 9, (1217)

Hadis No : 0202
Ravi: İbnu Harmele
Tanım: Ümmü Habib Bintü Züeyb İbnu Kays el-Müzenniyye, bize (ölçüm işlerinde kullanılan) bir sa’ bağışladı. Ümmü Habib bize rivayet etti ki, kendisine, İbnu Ahi Safiyye’den geldiğine göre, Resulullah (sav)’ın zevce-i pakleri Safiyye validemiz (ra) bağışlanan bu sa’in, Hz.Peygamber (sav)’nın kullandığı sa’ olduğunu söylemiştir. Ravilerden Enes İbnu İyaz der ki: “Ben bu sa’ı denedim, (kontrol ettim) gördüm ki bu sa’, Emevi Halifesi Hişam İbnu Abdi’l-Melik’in kullandığı müdd’le iki buçuk müdd miktarında idi”

Kaynak: Ebu Davud, Eyman 18, (3279)

Hadis No : 0203
Ravi: es-Saib İbnu Yezid
Tanım: Hz. Peygamber (sav) devrinde bir sa’ bugün sizlerin kullanmakta olduğunuz müdd’le, bir müdden üçte bir müdd miktarında fazla idi. Ancak bu miktara Ömer İbnu Abdilaziz merhum zamanında ilave bulunuldu.

Kaynak: Buhari, İ’tisam 16, Kefarat 5; Nesai, Zekat 44, (5, 54)

Hadis No : 0204
Ravi: Osman
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır.”

Kaynak: Buhari, Büyu 51

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu