Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Fezail Bölümü

Fezail Bölümü

Acem Ve Rum’un Fazileti

Acem Ve Rum'un Fazileti

Acem Ve Rum’un Fazileti Hadis No : 4536 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) Cum’a süresini tilavet buyurdu: “Onlardan diğer bir grup gönderdi ki (faziletçe) birincilere yetişememişlerdir” (Cum’a 3) ayetine gelince, bir sahabe: “Ey Allah’ın Resulü! Bize kavuşamayacak olan bunlar kimlerdir?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam elini Selman (ra)’ın üzerine koyarak: “Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun, eğer iman ...

Devamını Oku »

Arapların Fazileti

Arapların Fazileti

Arapların Fazileti Hadis No : 4534 Ravi: Selman’ı Farisi Tanım: Resulullah (sav) bana: “Bana buğzetme, dinini terketmiş olursun!” buyurdular. Ben: “Ey Allah’ın Resulü, ben size nasıl buğzederim? Allah hidayeti bana sizin elinizden ulaştırdı” dedim. “Araba buğzedersin, böylece bana buğzetmiş olursun” buyurdular. Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3923)   Hadis No : 4535 Ravi: Osman İbnu Affan Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim ...

Devamını Oku »

Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği

Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği

Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği Hadis No : 4357 Ravi: Said İbnu Zeyd Tanım: Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa’d İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu’l-Cerrah cennetliktir.” (Ravi der ki: Zeyd) onuncu da sükut etti. Dinleyenler: “Onuncu kim?” diye sordular. (Bu taleb üzerine): ...

Devamını Oku »

Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri

Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri

Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri Hadis No : 4351 Ravi: İmran İbnu Huseyn Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir.” İmran (ra) dedi ki: “Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç asır mı zikretti bilemiyorum.” Bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahidlik istenmediği halde şahidlikte ...

Devamını Oku »

Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti

Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti

Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti Hadis No : 4521 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eşlem kabilesini Allah selametli kılsın, Gıfar kabilesine de mağfiret buyursun!” Kaynak: Buhari, Menakıb 6; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 183, (2515, 2516)   Hadis No : 4522 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kureyş, Ensar, Cüheyne, Müzeyne, Eşlem, Eşca’ ve Gıfar benim dostlarımdır. Onların da ...

Devamını Oku »

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. Davud (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Davud (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. Davud (as) Hadis No : 4327 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Davud aleyhisselam’a okumak (Kur’an) kolaylaştırılmıştı. Böylece hayvanının eğerlenmesini emreder, eğerlenmezden önce (baştan sona Kur’an’ı) okurdu. O, kendi el emeğiyle kazandığından başka bir şey yemezdi.” Kaynak: Buhari, Enbiya 37, Büyu 15, Tefsir, Beni İsrail 5 Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Devamını Oku »

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. Eyyub (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Eyyub (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. Eyyub (as) Hadis No : 4330 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eyyub aleyhisselam üryan (çıplak) vaziyette yıkanırken üzerine altından bir yığın çekirge düştü. Eyyub aleyhisselam hemen onu elbisesine avuç avuç koymaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ona nida etti: “Ey Eyyub, ben seni bu gördüğün (dünyalıktan) müstağni kılmadım mı?” Eyyub aleyhisselam: “Evet! Ey ...

Devamını Oku »

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. Hızır (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Hızır (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. Hızır (as) Hadis No : 4333 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hızır’ın Hızır diye isimlenmesi şuradan gelir. O, kupkuru beyazlamış ot destesinin üzerine oturmuştu. Deste, altında derhal yeşerdi.” Kaynak: Buhari, Enbiya 27; Tirmizi, Tefsir, Kehf (3150) Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Devamını Oku »

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. İbrahim (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. İbrahim (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. İbrahim (as) Hadis No : 4323 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’a bir adam gelip: “Ey Hayru’l-Beriyye (yaratılmışların en hayırlısı)” diye hitabetmişti. Aleyhissalatu vesselam hemen müdahale etti: “Bu söylediğin İbrahim aleyhisselam’ın vasfı dır.” Kaynak: Müslim, Fedail 150, (2369); Tirmizi, Tefsir, Lem yekun suresi, (2349); Ebu Davud, Sünnet 14, (4672)   Hadis No : 4324 Ravi: İbnu ...

Devamını Oku »

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. İsa (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. İsa (as)

Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. İsa (as) Hadis No : 4331 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ademoğlundan doğduğu vakit, şeytanın dürtüp de ağlatmadığı kimse yoktur. Bundan sadece Meryem oğlu İsa hariçtir.” Kaynak: Buhari, Enbiya 44, Bed’ü’l-Halk 11, Tefsir, Al-i İmran 2; Müslim, Fezail 147, (2366)   Hadis No : 4332 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ...

Devamını Oku »