İddet Ve İstibra Bölümü

Vefat İddeti ile ilgili Hadisler

Vefat İddeti ile ilgili Hadisler

Hadis No : 4180
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: Beni Eslem’den Sübey’a adında bir kadın hamile iken kocası ölmüştü. Beni Abdi’d-dar’dan Ebu’s-Senabil İbn Ba’kik, kadınla evlenmek istedi. Kadın onunla evlenmekten imtina etti. Adam: “Vallahi, iki müddetin sonuncusuna kadar iddet beklemedikçe evlenmen caiz değil!” dedi. Kadın yirmi gün kadar bekledi, derken nifas oldu. Sonra da Resulullah (sav)’a gelerek durumu arzetti. Aleyhissalatu vesselam: “Evlen!” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Talak 39, Tefsir, Talak 2; Müslim, Talak 57, (1485); Muvatta, Talak 83, (2, 589, 590); Tirmi

 

Hadis No : 4181
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: Müslim’deki rivayet şöyledir: “Ümmü Seleme (ra) dedi ki: “Sübey’a, kocasının vefatından birkaç gece sonra nifas oldu. Kadın, durumunu Resulullah’a zikretti, Aleyhissalatu vesselam evlenmesini söyledi.”

Kaynak: Müslim, Talak 57, (1485)

 

Hadis No : 4182
Ravi: Ebu Seleme İbnu Abdurrahman
Tanım: Ben ve Ebu Hüreyre, İbnu Abbas (ra)’ın yanında iken, bir kadın gelerek: “Ben hamileyken kocam öldü, çocuk da kocamın ölmesinden dört ay geçmeden doğdu. (İddetim dolmuş sayılır mı)?” diye sordu, İbnu Abbas (ra): “İddetin, iki müddetin sonuncusudur” dedi. Ebu Seleme: “Bana Resulullah (sav)’ın Ashab’ından bir adam, böyle bir durumda Resulullah (sav)’ın evlenmeyi emrettiğini haber verdi” dedi. Ebu Hüreyre der ki: “Buna ben de şehadet ederim.”

Kaynak: Nesai, Talak 66, (6,194)

 

Hadis No : 4183
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra)’e hamile iken kocası ölen kadından sorulmuştu. “Çocuğu doğurunca helal olur, (evlenebilir)” cevabını verdi. [Orada bulunan bir adam ilave etti]: “Hz. Ömer (ra) de: “Kocası yatakta, henüz defnedilmemiş iken doğum yapsa da kadın (evlenmeye) helaldir” demişti.”

Kaynak: Muvatta, Talak 84, (2, 589)

 

Hadis No : 4184
Ravi: Amr İbnu’l-As
Tanım: Peygamberimiz (sav)’in sünnetini bize çarpıtmayın. Kocası ölen kadının iddeti dört ay on gündür yani ümmü veled hakkında.”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 48, (2308)

 

Hadis No : 4185
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Efendisi olan ümmü veledin iddeti bir hayız devresidir.

Kaynak: Muvatta, Talak 92, (2,593)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu