Namaz Bölümü

Rüku Ve Sücudun Şekli ile ilgili Hadisler

Rüku Ve Sücudun Şekli ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2577
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) bize namazı şöyle öğretti: “önce tekbir getirdi iki elini kaldırdı. Rükuya gittiği zaman ellerinı dizlerinin arasında kavuşturdu.” Ravi der ki; Sa’d’a bu haber ulaşınca: “Kardeşim doğru söyledi. Biz böyle yapardık, sonra şununla emredildik” dedi ve bununla diz kapaklarını kavrayıp avuçlamayı kastetti.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 150, (868); Nesai, İftitah 90, (2, 184, 185)

 

Hadis No : 2578
Ravi: Ömer
Tanım: Diz kapağı(nı tutmak) sizin için sünnet kılınmıştır, öyle ise rükuda diz kapaklarını kavrayın.

Kaynak: Tirmizi, Salat 192, (258); Nesai, İftitah 92, (2, 185)

 

Hadis No : 2579
Ravi: Ebu İshak
Tanım: Bera İbnu Azib (ra) bize secdeyi şöyle vasfeyledi: Ellerini (yere) koydu, dizleri üzerine dayandı, kalçasını (havaya) kaldırdı ve: “Resulullah (sav) böyle secde yaparlardı” buyurdu. (Bir diğer rivayette: “Resulullah (sav) namaz kılınca kollarını kanat gibi yanlarına açardı” denmiştir.)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 158, (896); Nesai, İftitah 141, (2, 212)

 

Hadis No : 2580
Ravi: Bera
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Secde ettiğin zaman ellerini yere koy, dirseklerini (havaya) kaldır.”

Kaynak: Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)

 

Hadis No : 2581
Ravi: Bera
Tanım: Bera’ya: “Resulullah (sav) secde edince yüzünü nereye koyardı?” diye soruldu. “Ellerinin arasına” diye cevap verdi.

Kaynak: Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)

 

Hadis No : 2582
Ravi: Abdullah İbnu Malik İbni Buhayne
Tanım: Resulullah (sav) namazda secdeye gidince ellerinin arasını, koltukaltı beyazlıkları görününceye kadar açardı.

Kaynak: Buhari, Ezan 130; Müslim, Salat 235 (495); Nesai, İftitah 62, (2, 212)

 

Hadis No : 2583
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz secde edince kollarını, köpeğin yayması gibi yere yaymasın.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 206, (275); Ebu Davud, Salat 158, (901)

 

Hadis No : 2584
Ravi: Amir İbnu Sa’d
Tanım: Amir İbnu Sa’d babasından (Sa’d’dan) (ra) naklediyor: “Resulullah (sav) (secdede) ellerin yere konulmasını, ayakların da dikilmesini emretti.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 206, (277,278)

 

Hadis No : 2585
Ravi: Ebu Humeyd es-Saidi
Tanım: Resulullah (sav) rüku yapınca itidali muhafaza eder, başını (yukarı) dikmez, (aşağı da) eğmezdi. Ellerini dizkapaklarının üzerine koyardı. Secde için yere eğilince adalelerini koltuk kısmından yana açardı. Ayaklarının parmaklarını da aralardı.

Kaynak: Nesai, İftitah 96, (2,137); 138, (2,211)

 

Hadis No : 2586
Ravi: Ebu Humeyd
Tanım: Resulullah (sav) secde ettiği zaman, burnunu ve alnını yere koyardı. Ellerini yanlarından aralardı, avuçlarını omuzları hizasına koyardı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 201, (270)
Hadis No : 2587
Ravi: Vail İbnu Hucr
Tanım: Resulullah (sav) secde edince, yere, dizkapaklarını ellerinden önce koyardı. Kalkınca da ellerini dizkapaklarından önce kaldırırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 141, (838); Tirmizi, Salat 199, (268); Nesai, İftitah 128, (2, 206)

 

Hadis No : 2588
Ravi:
Tanım: Ebu Davud’un diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) secdeye gidince alnını ellerinin arasına koydu, kalkınca da dizkapaklarının üzerine kalktı ve dizlerine dayandı.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 141, (839)

 

Hadis No : 2589
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz secde edince, devenin çöküşü şeklinde yere çökmesin, yani ellerini dizlerinden önce yere koymasın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 141, (840, 841); Tirmizi, Salat 200, (269); Nesai, İftitah 128, (2,206-207)

 

Hadis No : 2590
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) bana şunu söyledi: “Ey Ali! Ben kendim için sevdiğimi senin için de seviyorum, kendim için hoşlanmadığımı senin için de hoşlanmıyorum, öyleyse iki secde arasında ik’ada bulunma.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 209, (282)

 

Hadis No : 2591
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) (namazda) kişinin, elleriyle yere dayanarak oturmasını yasakladı. (Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav), namazdan kalkarken kişinin ellerine dayanmasını yasakladı.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 187, (992)

 

Hadis No : 2592
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) namazda ayaklarının sırtı üzerinde kalkardı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 214, (288)

 

Hadis No : 2593
Ravi: Malik İbnu’l-Huveyris
Tanım: Anlattığına göre Resulullah (sav)’ı namaz kılarken görmüştür. Efendimiz, tek rekatte iken, tam bir oturuş vaziyeti almadan kalkmamıştır.

Kaynak: Buhari, Ezan 142; Ebu Davud, Salat 142, (844); Tirmizi, Salat 213, (287); Nesai, İftitah 181, (2, 23

 

Hadis No : 2594
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra) secde ettiği zaman ellerini, yüzünü koyduğu şeyin üzerine koyardı. Ben O’nu çok soğuk bir günde gördüm, ellerini (giymekte olduğu) bürnusunun altında çıkarmış çakılların üzerine koymuştur.

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 59, (1, 163)

 

Hadis No : 2595
Ravi: Uhban İbnu Evs
Tanım: Mecze’e İbnu Zahir, Ashabu Şecereden Uhban İbnu Evs’ten naklettiğine göre, Uhban diz kapaklarından rahatsızdı, secde ettiği zaman dizkapağmın altına minder koyardı.

Kaynak: Buhari, Megazi 35

 

Hadis No : 2596
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra) şöyle derdi: “Hasta kimse secde etmeye muktedir olamazsa başıyla ima eder, alnına herhangi bir şey kaldırmaz.”

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 74, (1,168)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu