Namaz Bölümü

Vitir Namazı ile ilgili Hadisler

Vitir Namazı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2968
Ravi: Büreyde
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir.” Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.

Kaynak: Ebu Davud,Salat 337, (1419)

 

Hadis No : 2969
Ravi: Ali
Tanım: Vitir namazı farz namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah (sav): “Allahu Teala hazretleri tektir, tek’i sever, öyleyse ey ehl’i Kur’an vitri kılın!” buyurmuştur.

Kaynak: Tirmizi, Salat 333, (453, 454); Ebu Davud, Salat 336, (1416); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 27, (3, 228, 229)

 

Hadis No : 2970
Ravi: İbnu Muhayriz
Tanım: Beni Kinane’den el-Muhdici denen bir adam, Şam’da Ebu Muhammed diye künyesi olan bir adamın: “Vitir namazı vacibtir” dediğini işitti. Kinani dedi ki: “Ben bunu Ubade İbnu’s-Samit (ra)’e sordum da: “Ebu Muhammed hata etmiş. Ben Resulullah (sav)’ı dinledim şöyle demişti: “Allah’ın kullar üzerine yazıp farz kıldığı beş namaz mevcuttur. Kim onları eda eder, istihfafla herhangi bir eksikliğe meydan vermeden tam yaparsa Allah indinde ona verilmiş bir söz vardır: Onu cennete koyacaktır. Onları kılmayana ise Allah’ın bir vaadi yoktur. Dilerse azab eder dilerse cennete koyar” der.

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Leyl 14, (1, 123); Ebu Davud,Salat 9, (426), 337, (1420); Nesai, Salat 6, (1, 230)

 

Hadis No : 2971
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Gece namazının sonu tek olsun.”

Kaynak: Buhari, Vitr 4; Müslim, Müsafirin, 149, (751); Ebu Davud, Salat 343, (1438); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 30

 

Hadis No : 2972
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: İmam Malik, İbnu Mes’ud’dan naklediyor: “İbnu Mes’ud demiştir ki: “Geceleyin kılacağınız namazın sonunu tek kılın.” [Muvatta’da bulunamadı.]

Kaynak:

 

Hadis No : 2973
Ravi: Ebu Eyyüb
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vitir her müslüman üzerine bir haktır (vazifedir). Kim beş ile vitir kılmayı severse yapsın. Kimde üç ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek rek’atli vitr kılmayı dilerse kılsın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 338, (1422); Nesai, Salatu’l-Leyl 40, (3, 238, 239); İbnu Mace, İkamet 123, (1190)

 

Hadis No : 2974
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: Resulullah (sav) onüç rek’at kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca yedi rek’atte vitir yaptı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 336, (468); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 30, 40, 45, (3, 237, 243)

 

Hadis No : 2975
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vitir gecenin sonunda kılınır.”

Kaynak: Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu’l-Leyl

 

Hadis No : 2976
Ravi:
Tanım: Buhari’nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Gece namazı ikişer ikişerdir. Gece namazından ayrılacağın zaman, tek rekat daha kıl, bu sana kıldığın namazların tek olmasını sağlar.”

Kaynak: Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu’l-Leyl

 

Hadis No : 2977
Ravi: Abdülaziz İbnu Cüreyc
Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye “Resulullah ne ile vitir namazı kılardı?” diye sorduk. Dedi ki: “Birinci rek’atte Sebbih isme Rabbike’l-a’layı ikinci rek’atte Kulya eyyüal-kafirun suresini, üçüncü rekatte de Kulhuvallahü ahad ve Muavvizateyn’i okurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 339, (1424); Tirmizi, Salat 340, (463); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 47, 48, (3, 244, 245)

 

Hadis No : 2978
Ravi: Harice İbnu Huzafe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah size (öyle) bir namazla imdad etti ki, O sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır, işte bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 336, (1418); Tirmizi, Salat 332, (452)

 

Hadis No : 2979
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) her gece vitir kılardı. Gecenin evvelinde de kıldı, ortalarında da da kıldı; sonunda da kıldı (ölümü sırasında) gecenin sonunda kıldı.

Kaynak: Buhari, Vitr 2; Müslim, Müsafirin 137, (745); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 30, (3, 230); Tirmizi, Salat 334,

 

Hadis No : 2980
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa vitrini gecenin başında kılsın.Kim gecenin sonunda kalkmayı umuyorsa gecenin sonunda vitrini kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namaz (gece ve gündüz meleklerinin huzurlarında ve şehadetleri altında kılındığı için) meşhud ve mahzurdur. Bu yüzden (gecenin başında kılınana nazaran) daha faziletlidir.”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 162, (755); Tirmizi, Salat 334, (465)

 

Hadis No : 2981
Ravi: Ebu Katade
Tanım: Resulullah (sav) Hz. Ebu Bekr (ra)’e “Vitri ne zaman kılıyorsun?”diye sordu. Hz. Ebu Bekr: “Gecenin başında kılıyorum!” dedi. Aynı şekilde: “Vitri ne zaman kılıyorsun?” diye Hz. Ömer (ra)’e de sordu: “Gecenin sonunda kılıyorum!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu Vesselam, Hz. Ebu Bekr’e: “Sen ihtiyatla amel ediyorsun!” dedi. Hz. Ömer’e de: “Sen de kuvvet(li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!” buyurdu.

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Leyl 16, (1, 124); Ebu Davud, Salat 342, (1434)

 

Hadis No : 2982
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 302, (1295); Tirmizi, Cuma 418, (597); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 26, (3, 227); İbnu Mace

 

Hadis No : 2983
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladığı veya uyandığı zaman hemen kılsın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 341, (1431); Tirmizi, Salat 342, (465)

 

Hadis No : 2984
Ravi: Ebu Cemre
Tanım: Ashab-ı Şecere (ra)’den olan Aiz İbnu Amr’a sordum: “Vitir namazı nakzedilir mi?” “Eğer, evvelinde vitir kıldıysan ahirinde vitir kılma” dedi. (Rezin merhum şunu ilave eder: “Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Bir gecede iki vitir kılınmaz.”)

Kaynak: Buhari, Megazi 35

 

Hadis No : 2985
Ravi: Nafi’
Tanım: Ben İbnu Ömer (ra)’le Mekkedeydim. Hava bulutlu olduğu için sabah namazını kaçırmaktan korkuyordu. Tek rekat kılarak vitir yaptı. Sonra bulutlar açıldı. Gördü ki daha üzerinde gece var. Bir rek’at daha kılarak (önceki tek’i) çiftledi, sonra iki rek’at (bir miktar) namaz kıldı. Sabahın geçmesinden korkunca bir rekat daha kılarak vitir yaptı.

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Leyl 19, (1, 125)

 

Hadis No : 2986
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) vitrin ilk iki rek’atinde selam vermezdi.

Kaynak: Nesai, Kıyamu’l-Leyl 36, (3, 235)

 

Hadis No : 2987
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sa} vitrin ilk iki rek’atinde selam verirdi, öyle ki (o sırada) bazı ihtiyaçları için emirde bulunurdu.

Kaynak: Buhari, Vitr 1; Muvatta, Salatu’l-Leyl 20, (1,125)

 

Hadis No : 2988
Ravi: 
Tanım: Muvatta’nın bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Akşam namazı gündüzün vitridir.”

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Leyl 22, (1, 125)

 

Hadis No : 2989
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) vitrini kılarken şu duayı okurdu: “Allahım gadabından sana sığınırım. Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (yapılması gereken) senayı sayamam. Sen, kendi nefsine yaptığın övgüdeki gibisin.”

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 123, (3661); Ebu Davud, Salat 340, (1427); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 51, (3, 249)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu