evliya hayatları

 • EvliyalarSeyyid Emîr Külâl

  Seyyid Emîr Külâl

  Seyyid Emîr Külâl Büyük velîlerden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek saâadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Harun Veli

  Seyyid Harun Veli

  Seyyid Harun Veli Konya’nın Seydişehir ilçesini kuran büyük velî. Horasan bölgesinde doğdu. Doğum târihi beli değildir. Zamânının âlimlerinin sohbetlerinde ilim…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Nizâm Efendi

  Seyyid Nizâm Efendi

  Seyyid Nizâm Efendi İstanbul evliyâsından.Asıl adı, Nizâmeddîn Ahmed Ebâ Nesîm’dir.Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem torunu Hazret-i Hüseyin evlâdından olup Seyyiddir.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Şerîf Cürcânî

  Seyyid Şerîf Cürcânî

  Seyyid Şerîf Cürcânî büyük âlim ve velî. İsmi Ali bin Muhammed bin Ali Cürcânî, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Soyu Peygamber efendimize ulaştığından…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Velâyet

  Seyyid Velâyet

  Seyyid Velâyet Anadolu’da yetişen büyük velîlerden.Sevgili Peygamberimizin mübârek soyundan olup, ismi, Seyyid Velâyet bin Seyyid İshak’tır.Silsile-i nesebi, Seyyid Muhammed Bâkır bin…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Yahyâ Efendi

  Seyyid Yahyâ Efendi

  Seyyid Yahyâ Efendi İstanbul velîlerinden. İsmi, Yahyâ Efendidir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. İstanbul’da 1711 (H.1123) yılında doğdu. 1784 (H.1198)…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyidet Nefîse

  Seyyidet Nefîse

  Seyyidet Nefîse Dünyâya düşkün olmaması, haramlardan çok sakınması, kerem ve cömertliği ile meşhûr hanım velîlerden. İsmi, Nefîse binti Hasan olup, hazret-i…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSıbgatullah Arvâsî

  Sıbgatullah Arvâsî

  Sıbgatullah Arvâsî Osmanlı âlim ve velîlerinden. Büyük âlim ve evliyâ Seyyid Tâhâ-i Hakkârî hazretlerinin talebelerindendir. İsmi Sıbgatullah olup “Gavsü’l-Âzam”, “Gavsu Hizânî”…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSırrî-yi Sekatî

  Sırrî-yi Sekatî

  Sırrî-yi Sekatî Büyük ve meşhûr velîlerden. İsmi, Sırrî bin Muglis es-Sekatî, künyesi, Ebü’l-Hasen’dir. Bağdât’ta doğdu. 865 (H.251)’de Ramazan-ı şerîf ayında orada…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarŞakîk-i Belhî

  Şakîk-i Belhî

  Şakîk-i Belhî Evliyânın büyüklerindendir.Künyesi Ebû Ali olup, babasının ismi İbrâhim’dir. İbrâhim Edhem’in talebesi, Hâtim-i Esâm’ın hocasıdır. Dünyâya gönül bağlamayıp, haramlardan ve…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu