Esmaül Hüsna

Zül Celali Vel ikram Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Zül Celali Vel ikram Ululuk ve ikram sahibi.

Zül Celali Vel ikram
 • Celâl; büyüklük, ululuk mânasınadır. Büyüklük alâmeti olan ne kadar kemâlât varsa hepsi Allah’a mahsustur. Mahlûkattaki kemâlât, O’nun kemâlinin zayıf bir gölgesi ve işaretidir.
 • Allah Teâlâ aynı zamanda büyük bir fazl-ı kerem sâhibidir de… Mahlûkat üzerine akıp taşmakta olan sayıya gelmez, sınır kabûl etmez nimetler hep O’nun ihsanı ve ikrâmıdır. O nimetlerin zerresinde olsun hiç kimsenin hakkı yoktur.

Zül Celali Vel ikram : ذو الجلال والإكرام

Zül Celali Vel İkram esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 1098 (Elif’lerin hesabıyla 1100)                  Zikir günü ; Pazar (Elif’lerin hesabıyla Perşembe)
Zikir saati ; Pazar görüşüne göre : Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)
Perşembe görüşüne göre : Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Cenab-ı Hak buyuruyor.

“Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.” (Rahman, 27)

“Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.” (Rahman, 78)

Resulullah buyuruyor: “Yâ Ze’l-celâli ve’l-ikram’ı sıkça tekrarlayın”

 • Bütün azamet ve ikramlar Allah’a aittir. Bütün iyilik ve ikramlar O’ndan kaynaklanır. O’nun genelde insanlara, özelde dostlarına ikramının sınırı yoktur.
 • Zül-Celal, azametin gerçekliğini idrak eden demektir. Zül-İkram ise, bulutsuz bir öğle vakti güneşin görülmesi gibi, kulların kendisini müşahede edecek şekilde onlara zuhur etmesidir.

Zül Celali Vel ikram

İkram, nimet verenin değer verdiği, sevgi ve saygı  gösterdiği kimselere nimet verdiğinde kullanılır. Örneğin; velilere verdiği keramet nimetlerini ifade etmek için “ekremehu” (ona ikramda bulundu) denilir. Allah, başkalarına ikram etmediği nimetleri kendilerine ikram ederek onları onurlandırmış, değer vermiş ve üstün makamlarla onları ödüllendirmiştir.Allah, kullarına bu dünyada ikramda bulunabileceği gibi onu, ahirete de erteleyebilir. Allah, nimetini hak edene de etmeyene de verir. Ancak ikramı, hak etmeyenden başkasına vermez. Ahirette nimetini hak etmeyenlere vermediği gibi.

Dünyada insanın hoşuna gidecek sayısız nimet vardır. Allah kullarının hoşnut olacağı çeşitli detaylarla dünyayı süslemiştir. Ancak elbette Allah’ın sonsuz kerem ve ihsanını asıl olarak göstereceği yer cennettir. Kuran’da tasvir edilen cennet, O’nun sonsuz ikramını gözler önüne sermektedir. Cennetin Kuran’da anlatılan en belirgin özelliklerinden biri ‘nefislerin arzuladığı herşeyin’ verilmiş olmasıdır.

 • Cennetin altından ırmaklar akar,
 • Yemişleri ve gölgelikleri süreklidir,
 • Ne sıcak ne soğuk, tam kararında bir gölgelik vardır.
 • Müminlere istek duyup-arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol  verilecektir.
 • Yüksek köşkler bina edilmiştir. Bu köşklerin altlarından ırmaklar akmaktadır.
 • Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerinde oturur ve etraflarını ‘bakıp seyrederler.
 • Yapılan ikram da son derece ihtişamlıdır.
 • Kendileri için hizmet eden civanlar çevrelerinde gümüşten billur kaplar ve kupalar dolaştırırlar
 • Müminlerin giyimleri de son derece göz alıcıdır.

Bir kul kendisini saygı duyulan ve önemsenen bir konuma getirmek için bu isme ihtiyaç duyar.

Zül Celali Vel ikram Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

 • Zül Celali Vel İkram ism-i şerifi dünya işlerinin kolay olması, hayır kapılarının açılması ve şer kapılarının kapanması için, “Ya Zel-Celali ve’l- İkram Celle Celalühü” diyerek 1100 kere okunur.
 • Zül Celali Vel İkram ism-i şerifi “Malikel mülki zilcelali vel ikram” şeklinde hergün 333 defa okunursa dünya ona bağlanır.
 • 5 vakit namazdan sonra 1100 kere ” Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm celle celâlühû ” zikrine devam edenin her isteği olur, mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır ve her kes tarafından sevilir.
 • Her gün 1100 defa (Yâ Zül Celali Vel İkram) diye okuyan kimseye Cenabı Hak çok büyük bir muhabbet verir. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi duyar. Cenabı Hak bu kulunun her dua ve ricasını lutfu ile kabul eder. Bütün işleri kolaylaşır.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu