Evliyalar

Nur taneleri, insanlığın bir taneleri, Allah dostları, evliyalar.Evliyâ-yı kirâm, Allahü teâlânın ve Peygamberinin (s.a.v) emir ve yasaklarını öğreterek, insanların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için uğraşmışlardır.

Evliya; Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, sevdiğini Allahü teâlâ için seven ve her işi O’nun rızâsı için yapan, her an Allahü teâlâ ile bulunan, gafletten uzaktırlar.

Tâbiîn devrinden başlayarak 1000’in üzerinde velînin hayat ve menkıbelerini A’dan Z’ye tasniflenmiş olarak sitemizde bulacaksınız. Bütün bu Allah Dostları, aynı kaynaktan fışkıran nûrları, olduğu gibi göstermektedir. Hangisine bakarsanız bakın hepsinde aynı nuru göreceksiniz.

Bu bölümün hazırlanmasında bir zamanlar Türkiye Gazetesi tarafından yayınlanan “Evliyalar Ansiklopedisi” esas alınmış, yeni bölümler eklenmiş ve bazı kısaltmalara gidilmiştir. Emeği geçenlerden Allah c.c. razı olsun

 • Muhammed Bin Abdullah el-Mürşidî

  Muhammed Bin Abdullah el-Mürşidî

  Muhammed Bin Abdullah el-Mürşidî Evliyânın büyüklerinden, fıkıh ve kırâat âlimi. İsmi, Muhammed bin Abdullah bin Ebü’l-Mecd İbrâhim el-Mürşidî olup, künyesi…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Bin Ahmed Fergal

  Muhammed Bin Ahmed Fergal

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Ahmed Fergal ’dir. Çok kerâmetleri görüldü. 1456 (H.860) senesinde, Mısır’ın güneyindeki Sa’îd şehrinde vefât etti.…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Bin Anân

  Muhammed Bin Anân

  Muhammed Bin Anân Evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi ve hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. 1516 (H.922) senesi Rebî’ul-evvel ayında, namaz kılarken…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Bin Eslem Tûsî

  Muhammed Bin Eslem Tûsî

  Muhammed Bin Eslem Tûsî Horasan taraflarında yaşayan büyük velîlerden, tefsîr, kelâm ve hadîs âlimi. İsmi, Muhammed bin Eslem bin Sâlim,…

  Devamını Oku »
 • Muhammed bin Hanefiyye

  Muhammed bin Hanefiyye

  Muhammed bin Hanefiyye Büyük âlim ve velî, hazret-i Ali’nin oğlu. Annesi Havle binti Câfer bin Kays-ı Hanefiyye olduğu için, İbn-i…

  Devamını Oku »
 • Muhammed bin Sûka

  Muhammed bin Sûka

  Muhammed bin Sûka Tâbiînden. Çok ibâdet eden, dünyâya hiç düşkün olmayan, cömertliği ile tanınan büyük bir İslâm âlimi, veli. Eshâb-ı kirâmdan…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Cevâd (9.imam)

  Muhammed Cevâd (9.imam)

  Muhammed Cevâd Oniki imâmın dokuzuncusu, tanınmış büyük velîlerden. Künyesi, Ebû Câfer, ismi Muhammed Cevâd bin Ali bin Mûsâ Kâzım bin…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Cisr

  Muhammed Cisr

  Muhammed Cisr Trablus’ta yetişen büyük velîlerden. Babasının ismi Mustafa’dır. İsmi Muhammed, künyesi Ebü’l-Ahvâl’dir. Aslen Mısır’ın Dimyat kasabasındandır. 1792 (H.1207) senesinde…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Çelebi SultanMuhammed Çelebi Sultan

  Muhammed Çelebi Sultan

  Muhammed Çelebi Sultan Anadolu’yu aydınlatan meşhûr velilerden. Eğridir’de doğdu ve 1494 (H.900) de orada vefat etti. Babası, Pîrî Halîfe Sultandır.…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Emîn Efendi

  Muhammed Emîn Efendi

  Muhammed Emîn Efendi Büyük âlim ve velî. 1867 (H.1284) senesinde Arvas’ta doğdu. 1900 (H.1318)de hac seferinde iken otuz iki yaşında…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu