Evliyalar

Nur taneleri, insanlığın bir taneleri, Allah dostları, evliyalar.Evliyâ-yı kirâm, Allahü teâlânın ve Peygamberinin (s.a.v) emir ve yasaklarını öğreterek, insanların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için uğraşmışlardır.

Evliya; Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, sevdiğini Allahü teâlâ için seven ve her işi O’nun rızâsı için yapan, her an Allahü teâlâ ile bulunan, gafletten uzaktırlar.

Tâbiîn devrinden başlayarak 1000’in üzerinde velînin hayat ve menkıbelerini A’dan Z’ye tasniflenmiş olarak sitemizde bulacaksınız. Bütün bu Allah Dostları, aynı kaynaktan fışkıran nûrları, olduğu gibi göstermektedir. Hangisine bakarsanız bakın hepsinde aynı nuru göreceksiniz.

Bu bölümün hazırlanmasında bir zamanlar Türkiye Gazetesi tarafından yayınlanan “Evliyalar Ansiklopedisi” esas alınmış, yeni bölümler eklenmiş ve bazı kısaltmalara gidilmiştir. Emeği geçenlerden Allah c.c. razı olsun

 • Muhammed Rûcî

  Muhammed Rûcî Evliyanın büyüklerinden. İsmi Muhammed olup, lakabı Şemsüddîn’dir. 1417 (H. 820) senesi Berât gecesinde Rûc köyünde doğdu. Muhammed Rûcî…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Sâdık

  Muhammed Sâdık Hindistan’ın büyük velîlerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan âriflerin ışığı, velîlerin önderi,…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Saîd Fârûkî

  Muhammed Saîd Fârûkî Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. İslâm âlimlerinin önderi, gözbebeği, velîlerin baş tâcı, âriflerin ışığı, tasavvuf bilgilerinin mütehassısı ve…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Şâzilî

  Muhammed Şâzilî Mısır’da yetişen büyük velîlerden. İsmi, Muhammed eş-Şâzilî el-Mısrî el-Hanefî, lakabı Şemsüddîn’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Hazret-i Ebû Bekr’in soyundandır.…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Ubeydüllah

  Muhammed Ubeydüllah Hindistan’da yetişen büyük İslâm âlimlerinden ve evliyânın en üstünlerinden. İsmi, Muhammed Ubeydüllah Serhendî olup, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunu…

  Devamını Oku »
 • Muhammed bin Vâsi

  Muhammed bin Vâsi Muhaddis, zâhid, âbid, ârif-i kâmil, Tâbiînin büyük âlimlerinden. Basralı’dır. Doğum târihi ve âilesi hakkında bilgi yoktur. 740…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Zuğdân

  Muhammed Zuğdân Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed, babasınınki Ahmed’dir. Künyesi Ebû Abdullah ve Ebü’l-Mevâhib’dir. İbn-i Zuğdân diye meşhur oldu. 1417 (H.820)…

  Devamını Oku »
 • Muhyiddîn-i Arabî

  Muhyiddîn-i Arabî On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Endülüs’te ve Şam taraflarında yaşamış büyük velîlerden. İsmi, Ebû Bekir Muhammed bin…

  Devamını Oku »
 • Muhyiddîn-i İskilibî

  Muhyiddîn-i İskilibî Büyük velî. Şeyhulislâm Ebüssü’ûd Efendinin babası. İsmi, Şeyh Yavsı Mustafa Muhyiddîn-i İskilibî’dir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1514…

  Devamını Oku »
 • Muînüddîn-i Çeştî

  Muînüddîn-i Çeştî Hindistan’ın büyük velîlerinden. İsmi, Hasan bin Gıyâsüddîn, lakabı Muînüddîn’dir. Peygamber efendimizin neslinden olup seyyiddir. 1136 (H.531) senesinde Horasan’da…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu