Dualar

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Faziletleri

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Faziletleri
İsmi Azam Duası Okunuşu ve Faziletleri

Allah’ın Kuran-ı Kerim’de geçen 99 mübarek ismine Esmaül Hüsna denir. İsm-i Azam ise Cenab-ı Hakk’ın Esmaül Hüsna’sından daha mübarektir. İsm-i Azam yani “en büyük isim”, ilahi bir hikmet ile gizli kalmıştır. O’nun Esmaül Hüsna arasında olduğunu, bazı ayet-i kerimelerde bulunduğunu söyleyen ulemalar vardır. İsmi Azam hakkında Resulullah Salla’llahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur;

“Nefsim, kudretinde olan Allahü Teala’ya yemin ederim ki; Allahü Azim-üş-şan, İsm-i Azam’ı ile edilen duaya icabet eder, istenileni verir.”

Aşağıdaki İsm-i Azam Duası hadis kitaplarında rivayet edilen duaların birleştirilerek okunan şeklidir. Her kim İhlasla bu duayı okumaya devam eder de hacetini dilerse Allah’ın izniyle duası kabul olur.

İsmi Azam Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme ınnî es’elüke bi-enne leke’l-hamdû lâ ilâhe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannânü, yâ Mennânü, yâ Bedi’as-semâvâti ve’l ard, yâ Ze’l-Celâl-i ve’l-ikrâm.

Yâ Hayyu, yâ Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine’z-zâlimin. Allâhümme innî es’elüke bi-ennî eşhedü enneke ente’l-lâhu lâ ilâhe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedü’l-lezi lem-yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven Ehad. Elif, Lâm, Mîm, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vâhidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmânü’r-Rahîm. Yâ Ze’l-Celâl-i ve’l-ikrâm. Yâ erham’r-Rahimin. Allâhümme inni es’elüke bi-enneke ente’l-lâhu lâ ilâhe illâ ente’l-Vahidü’l-Ehadü’l-ferdü’s-Samedü’l-lezi lemyelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven Ehad. Lâ ilâhe illâllâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-Aliyy’l-Azim. Es’elüke bi-ismike’l-e’azzi’l-ecelli’l-ekrem. Rabbî, Rabbî, Rabbî. Yâ Rabbi, Yâ Rabbi, Yâ Rabbi. Lâ ilâhe illallâhu Vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Elhamdülillâhi ve sübhanAllahi ve’l-hamdülillahi ve lâ ilâhe illallâhu v’Allâhu Ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil Aliyyi’l-Azim.

Bu duanın ardından aşağıdaki dua okunup hacet ne ise adabına uygun şekilde Allah’tan istenir.

Allahümme ecib da’veti vekdi hâceti birahmetike yâ er-hame’r-Râhimine ve salla’llâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve ashâbihî ecmaîn. Âmin, yâ Rabbe’l Âlemîn.

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu