Esmaül Hüsna

El-Muğni Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Muğni Dilediğini zengin eden.

El-Muğni
 • Allah Teâlâ dilediğini zengin eder, ömür boyunca zengin olarak yaşatır. Dilediğini de ömür boyunca fakirlik içinde bırakır.
 • Bâzı kullarını zenginken fakir, bazılarını da fakirken zengin yapar.

El-Muğni : المغني  Yâ Muğni : يَا مُغْن۪ى

“Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak; fakirliğe ne ölçüde sabredildiği, zenginliğe de ne ölçüde şükredilmiş olduğu hesab edilecek. Mesele, çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir.” (Yahya bin Muaz)

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.” (Necm, 48 )

“Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” (Duha, 8)

Allah, kendiliğinden zengindir. Mutlak zengin, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah’tır. O’nun dışındaki her şey, kendiliğinden O’na muhtaçtır.

Kendini zengin sanan kul ne kadar zengin olursa olsun yine de, varlığı ve zatı ile kendisini yaratan Rabb’ine muhtaçtır. Allah, kuluna bol nimetler verir, ona merhamet ve ihsanını yağdırır, açık ve gizli cömertlikte bulunur.

El-Muğni Esması
El-Muğni Esması

Miskin kul, geçici olarak nimetlere sahip olduğunu  görünce, kendisinin de bu kocaman kainatta bir pay sahibi olduğunu zanneder. Kendisine muhtaç bir gözle değil zengin bir gözle bakar. Yoktan yaratıldığını, daha önce içinde bulunduğu muhtaçlık ve yoksulluk durumunu unutur.Kendi hakikatini, fakirliğini, muhtaçlığını, Rabb’iyle irtibatlı olma zorunluluğunu unutan, bu yüzden haddini aşıp isyan eden kimse kaybeder.

İnsanlar arasında en zengin kimse, Allah’a en çok muhtaç olduğunun bilincinde olandır. Allah katında insanların en üstünü bu kimselerdir.

Bil ki  gerçek zenginlik ancak, Allah ile elde edilir. Zira O, kendi katında mutlak zengin olan ve asla başkasına muhtaç olmayandır. O’nun dışındakilerin temel özelliği muhtaçlıktır.

El Muğni Ebced değeri ve zikir saati:EL-MUĞNİ esmasının zikri (1100) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma‘dır.

El-Muğni Esmasının Faziletleri, Havas ve Esrarı

 • El-Muğni ismi şerifi, rızkın bol, maişetinin geniş ve kalbinin kanaat ile dolması içim, “Ya Muğni Celle celalühü” diyerek 1.100 kere okunur.
 • El-Muğni ism-i şerifini her gün 1.000 kere okuyan kişiye Allahü Teala hazretleri fazl-u kereminden zenginlik verir.
 • Bir kişi her gece 10.000 kere olmak üzere on Cuma gecesi El-Muğni ism-i şerifini okumaya devam ederse bu okumanın ardından tesirini görür. Allahü Teala hazretleri kendisine zenginlik verir.
 • Özellikle Cuma geceleri  veya 10 Cuma gecesi, belirtilen (1100) adet olarak zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.
 • Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.
 • Çeşitli sıkıntılar içinde olan her sabah namazından sonra 2160 kere ” Ya Ğaniyy, Ya Muğnî celle celâlühû ” zikrine devam ederse, kısa zamanda bütün sıkıntılardan kurtulur.
 • 5 vakit namazdan sonra 1100 kere ” Ya Muğnî celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan servet sahibi olur.
 • Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur.
 • Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.
 • Yâ Muğni esmasını okurken her 100’de bir kez: “Allâhümme yessir aleyyel yüsrallezî yessartehû alâ kesîrin min ıbâdike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk” diye okunursa Allah her zorluğu kolaylaştırır. Her darlığı genişletir. Her yokluğu varlığa çevirir
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu