Anasayfa > Genel

Genel

Kibir Nedir? Kibir Nasıl Anlaşılır?

Kibir Nasıl Anlaşılır?

Kibir Nedir?Kibir Nasıl Anlaşılır? Kibir çeşitlidir. Her insanın kibirlendiği yerler farklı olabilir. Bir insan kendinin kibirli olduğunu bilebilir mi? Çok kolay bilir. Bir kimse, herhangi bir hususta kendini başkasından üstün görüyorsa kibirlidir. Çünkü büyüklük ve üstünlük ancak Allaha mahsustur. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evinin işini alıp evine getirmemek ve kullanılmış elbisesini tekrar giymekten hoşlanmamak, iş başında ...

Devamını Oku »

Bugün Allah için ne yaptın?

Bugün Allah için ne yaptın?

Bugün Allah için ne yaptın? Bir günün kapanışı, bir haftanın bitişi, bir ayın başı veya yeni bir yılın arifesi insanlar için çeşitli seviyelerde muhasebe vakitlerini teşkil eder. Her günün sonunda bir esnaf kasasını ve defterini kontrol ederek satışını, kâr ve zararını hesaplar. Aybaşı bilhassa memur ve işçiler için borcunu ve masraflarını hesaplama vaktidir. Yıl sonuna doğru ise, bütün ticaret ehli ...

Devamını Oku »

Çocuklara Allâh’ı Nasıl Anlatmalı?

Çocuklara Allâh’ı Nasıl Anlatmalı?

Çocuklara dini değerler korkutarak öğretilmemelidir. Allâh’ı, peygamberi, kitabı sevdirerek anlatılmalı. Çünkü insan sevdiğinin yolundan gider. Gerekirse onun yolunda canını verir. Çocuklar zihinsel gelişimleri gereği 3–4 yaşlarından itibaren çok soru sorarlar. Her konuda olduğu gibi Allah’la (cc) ilgili de sorular sorarlar. Çocukların sordukları sorular kısa, anlaşılır ve seviyelerine uygun bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Çocukların sorularına cevap verirken soyut zekâları da dikkate alınmalıdır. Sorduğu ...

Devamını Oku »

Dinimizi Doğru Öğrenmek İçin

Dinimizi Doğru Öğrenmek İçin

Dinimizi, dinini bilen, seven ve kayıran Ehl-i sünnet âlimlerinin ilm-i hâl kitaplarından öğrenmeli, çoluk çocuğa da öğretmelidir. Her Müslümânın birinci vazifesi bu olmalıdır. Din âlimi olmak için, zamanının fen bilgilerinde bilgi sâhibi olmak, Kur’ân-ı kerîmi ve mânâlarını, binlerle hadîs-i şerîfi ve mânâlarını ezberden bilmek, İslâmın yirmi ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan seksen ilmi iyi bilmek, dört mezhebin ...

Devamını Oku »

Selamlaşma Adabı

Selamlaşma Adabı

Selamlaşma Adabı Allah (c.c.): Bir selam la selamlandığınız vakit, siz ondan daha güzeli ile selamı alın, yahut aynıyla karşılayın. Şüphesiz ki Allah. her şeyin hakkını gerektiği gibi arayandır, buyurur. (Nisa, 86) Selam: Ayıp ve fenalıklardan uzak ve hayatın uzun olması anlamında duadır. En güzel selamlaşmak: Esselamü aleyküm denilince, ve aleykümüs selamü verahmetüllah şeklinde, veya: – Esselamü aleyküm verahmetüllah denilince – ...

Devamını Oku »

İslâm’ı Nezaketle Sergilemek

Beşinci Abbâsî Halîfesi Hârun Reşid, bir hâdiseden dolayı ülkesinde yaşayan gayr-i müslimlere çok kızar. Bu öfke ile, etraflıca düşünmeden; “müslüman olmadıkları takdirde, gayr-i müslimlerin Abbâsî mülkünü terk etmelerini emreden” bir ferman yazdırır. Halîfenin bu emri üzerine çaresiz kalan gayr-i müslimler, büyük bir endişe ve hüzün içerisinde Behlül Dânâ Hazretleri’nin kapısına gelir ve hâdiseyi anlatarak kendisinden yardım isterler. Behlül Dânâ da ...

Devamını Oku »

Müslüman Merhametli Olur

Müslüman Merhametli Olur

Merhamet “acıma, esirgeme, başkasının acısına üzüntü ile katılma” duygusudur. Bunun zıttı ise acımasızlıktır, sertliktir, şiddettir. Allah Teâlâ’nın müminlere hayat rehberi olarak gönderdiği Kitab “Besmele” ile başlıyor ve hemen onu Fatiha suresi takip ediyor. Hem Besmele’de hem de Fatiha suresinde Allah’ın “Rahman ve Rahîm” olduğu ifade ediliyor; bu iki sıfatın kökü ile merhametin kökü aynıdır. Peygamberimiz (s.a.) de “âlemlere rahmet” olarak ...

Devamını Oku »