evliyaların hayatları

 • EvliyalarSemnûn Muhib

  Semnûn Muhib

  Semnûn Muhib Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l-Kâsım, Ebü’l-Hasan ve Ebû Bekr olup, babasının ismi Abdullah’dır. Allahü teâlâya âşık olması ve aşkına dâir…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSenâullah-i Sebnehlî

  Senâullah-i Sebnehlî

  Senâullah-i Sebnehlî Hindistan’da yetişen büyük âlim ve velîlerden. Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin önde gelen talebelerinden. İsmi Senâullah, nisbesi Sebnehlî‘dir. Mevlevî Senâullah-i…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSenûsî

  Senûsî

  Senûsî Cezâyir’de Tilmsân şehrinde yetişen tasavvuf büyüklerinden. Hadîs, kelâm, mantık ve kırâat âlimi. İsmi Muhammed, babasınınki Yûsuf’dur. Es-Senûsî, et-Tilemsânî, El-Hasenî nisbeleri…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Emîr Külâl

  Seyyid Emîr Külâl

  Seyyid Emîr Külâl Büyük velîlerden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek saâadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Hasan Berzenci

  Seyyid Hasan Berzenci

  Seyyid Hasan Berzenci Irak’ta yetişen evliyâdan. İsmi Hasan bin Şeyh Muhammed el-Berzenci‘dir.Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. 1677 (H.1088) târihinde Nûdî…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSûfî Allahyâr

  Sûfî Allahyâr

  Sûfî Allahyâr Allahü teâlânın yolunu anlatan güzel şiirleri ile meşhûr bir Türkistan evliyâsı. Özbek Türklerinin Hita kolundan olup, Buhârâlıdır. 1633 (H.1043)…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSultan Dîvânî

  Sultan Dîvânî

  Sultan Dîvânî Afyon’da yaşayan büyük velîlerden. İsmi Mehmed Çelebi olup, babası büyük velî Abapûş-i Velî‘dir. On altıncı yüzyılda yaşamıştır.Afyon’da doğdu. Doğum…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSüfyân-ı Sevrî

  Süfyân-ı Sevrî

  Süfyân-ı Sevrî Büyük velîlerden. İsmi Süfyân bin Saîd bin Mesrûk, künyesi Ebû Muhammed veya Ebû Abdullahtır. 713 (H.95) senesinde Kûfe’de doğdu.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarŞabân-ı Velî

  Şabân-ı Velî

  Şabân-ı Velî On altıncı yüzyıl Osmanlı velîlerinden. Kastamonu vilâyetinin Taşköprü kazâsında doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir.Küçük yaşlarda İstanbul’a giderek;…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarŞa'bî (Âmir bin Şerâhîl)

  Şa’bî (Âmir bin Şerâhîl)

  Şa’bî (Âmir bin Şerâhîl) Tâbiînin büyüklerinden, meşhûr bir âlim, velî. İsmi, Âmir bin Şerâhîl, künyesi Ebû Amr, nisbeti Şa’bî’dir. Hemdân…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu