Silsile-i aliyye

 • EvliyalarPhoto of Muhammed Ma’sûm Fârûkî

  Muhammed Ma’sûm Fârûkî

  Muhammed Ma’sûm Fârûkî Evliyânın meşhûrlarından, büyük İslâm âlimi. Hicrî ikinci bin yılının müceddidi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğludur. İnsanları Hakk’a…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Nûr Muhammed Bedâyûnî

  Nûr Muhammed Bedâyûnî

  Nûr Muhammed Bedâyûnî Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Selman-ı Farisi

  Selman-ı Farisi

  Selman-ı Farisi hazretleri, Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Ehl-i beytten sayılmıştır. İnsanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Seyfeddîn-i Fârûkî

  Seyfeddîn-i Fârûkî

  Seyfeddîn-i Fârûkî Hindistan’ın büyük velîlerinden. İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünyâda ve âhirette, saâdete, mutluluğa kavuşmalarına vesîle olan ve…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Seyyid Emîr Külâl

  Seyyid Emîr Külâl

  Seyyid Emîr Külâl Büyük velîlerden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek saâadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Şâh-ı Nakşibend

  Şâh-ı Nakşibend

  Şâh-ı Nakşibend Evliyânın büyüklerinden ve müslümanların gözbebeği olan yüksek âlimlerden. Seyyid olup insanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Tâhâ-i Hakkârî

  Tâhâ-i Hakkârî

  Tâhâ-i Hakkârî Anadolu’da yaşayan büyük velîlerden. Silsile-i aliyye adı verilen, insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyâda ve âhirette seâdete,…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Ubeydullah-ı Ahrâr

  Ubeydullah-ı Ahrâr

  Ubeydullah-ı Ahrâr Türkistan’ın büyük velîlerinden. Kendilerine “Silsile-i aliyye” adı verilen ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak dünyâ ve âhirette…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Ya’kûb-i Çerhî

  Ya’kûb-i Çerhî

  Ya’kûb-i Çerhî Evliyânın büyüklerinden. İnsanların îtikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Yûsuf-i Hemedânî

  Yûsuf-i Hemedânî

  Yûsuf-i Hemedânî Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Yûsuf bin Yâkûb Hemedânî olup, künyesi Ebû Yâkûb’dur. İmâm-ı A’zam hazretlerinin neslindendir. İnsanları Hakk’a dâvet eden,…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı