Evliyaların hayatı

 • Evliyalar fotoğrafı

  Senâullah-i Dehlevî

  Senâullah-i Dehlevî Tefsîr, hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, tasavvuf mütehassısı büyük velî. İsmi, Muhammed Senâullah olup, Şeyh Celâl-i Kebîr-i Çeştî’nin…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Serrâc

  Serrâc Evliyânın büyüklerinden, maddî ve mânevî ilimler sâhibi. Ebû Nasr künyesi olup, ismi, Abdullah bin Ali’dir. Tûs şehrinde doğup yaşadığı için,…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Seyyid Ahmed Hicâbî

  Seyyid Ahmed Hicâbî Kastamonu velîlerinin büyüklerinden. Soyu Resûlullah efendimize uzanmaktadır. Büyük velî Seyyid Ahmed Siyâhî hazretlerinin oğludur. 1826 (H.1242) senesinde dünyâya…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Seyyid Alevî

  Seyyid Alevî Yemen’de yaşamış evliyânın büyüklerinden. İsmi, Alevî bin Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ahmed olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır.…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Seyyid Emîr Hamza

  Seyyid Emîr Hamza Evliyânın büyüklerinden. Peygamberimizin soyundan olup, seyyiddir. Silsile-i aliyye denilen evliyânın meşhûrlarından Seyyid Emîr Külâl hazretlerinin ikinci oğludur. Doğum…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Seyyid Harun Veli

  Seyyid Harun Veli Konya’nın Seydişehir ilçesini kuran büyük velî. Horasan bölgesinde doğdu. Doğum târihi beli değildir. Zamânının âlimlerinin sohbetlerinde ilim…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Seyyid Hasan Berzenci

  Seyyid Hasan Berzenci Irak’ta yetişen evliyâdan. İsmi Hasan bin Şeyh Muhammed el-Berzenci‘dir.Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. 1677 (H.1088) târihinde Nûdî…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Seyyid Nizâm Efendi

  Seyyid Nizâm Efendi İstanbul evliyâsından.Asıl adı, Nizâmeddîn Ahmed Ebâ Nesîm’dir.Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem torunu Hazret-i Hüseyin evlâdından olup Seyyiddir.…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Şa’bî (Âmir bin Şerâhîl)

  Şa’bî (Âmir bin Şerâhîl) Tâbiînin büyüklerinden, meşhûr bir âlim, velî. İsmi, Âmir bin Şerâhîl, künyesi Ebû Amr, nisbeti Şa’bî’dir. Hemdân…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Şâh Şücâ Kirmânî

  Şâh Şücâ Kirmânî Büyük velîlerden. Adı Şâh bin Şücâ, künyesi Ebü’l-Fevâris’tir. Kirman pâdişâhının oğlu olup zamânının büyüğü, hakîkat yolunun önderi idi.…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu