Esmaül Hüsna

El-Mani Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Mani Dilediğini engelleyen.

 • El-Mani Bir şey’in meydana gelmesine müsâde etmeyen…
 • İyiden ve kötüden pek çok arzularımız vardır ki biri bitmeden biri ortaya çıkar. Yaşadığımız müddetçe bunlar ne biter, ne de tükenir… Biz de bu arzularımızı elde etmek için çalışır dururuz. Her arzumuz bir takım sebeblere, sebebler de Mâni’ ve Mu’tî olan Allah’ın emrine bağlıdır.
 • Allah Teâlâ isteyenlerin isteklerini, dilerse verir; o zaman isteyenin tuttuğu sebebler çabucak meydana gelir. Mu’tî ism-i şerîfinin mânası budur. Allah Teâlâ bâzı isteklere de müsaade etmez. O zaman isteyenin yapıştığı sebebler kısır kalır, ne kadar çabalanırsa çabalansın netice vermez. Bu da El-Mani ism-i şerîfinin tecellîsidir.
 • Kullarının başına gelecek felâket ve musibetleri önlemek, geri çevirmek de yine El-Mani ism-i şerîfinin tecelliyatındandır.
  El-Mani

El-Mani : المانع   Ya Mani : يَا مَن۪يعُ

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O’nun tuttuğunu O’ndan sonra salıverecek de yoktur.”  (Fatır, 2)

“De ki: ‘Öyleyse bana bildirin, Allah bana bir zarar vermek  isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı  giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, O’nun rahmetini önleyebilir mi?’ “ (Zümer, 38)

Resulullah buyuruyor: “Ey Allahım! Senin verdiklerine mani olacak, mani olduklarını da verecek kimse yoktur.” 

Allah, inkarcıları kötülerken bu ismi kullanmış  ve şöyle buyurmuştur: “Ve hayra da mâni olurlar.”  (Maun, 7) 

Allah’ın Mâni olması, dünyada olabileceği gibi ahirette de olabilir. Allah bu dünyada kimi marifet ve ibadetlerinden men eer, zikrini onu termel azığıyapmazsa, bu  kimse gerçek anlamıyla bütün hayırlardan mahrum edilmiş olur. En büyük musibet işte budur. Hem dünyada hem de ahirette ilahi ihsanlardan men edilenler, hiçbir zaman mesut olmazlar.

Allah, nimet verme ve vermemeye kadir olandır. O’nun vermemesi cimriliğinden değil, bir hikmetinin gereğidir.

Mani olan Allah, düşmanlarına karşı dostlarını koruyup himaye eden ve onlara yardım edendir.

El Mani Ebced değeri ve zikir saati:EL-MANİ esmasının zikri (161) adettir. Zikir saati  Güneş, zikir günü Pazar’dır.

El-Mani Esmasını bilmenin faydaları:

El-Mani Esması
El-Mani Esması
 • Her müslüman, Allah’tan başka men eden ve engelleyen olmadığına inanmalıdır. Gerçek veren ve mani olanın Allah olduğunu bilen kimsenin, kalbini insanlarla meşgul  etmemesi, onlara güvenip dayanmaması, kanaatkar ve hoşnut bir kalple Rabb’ine yönelmesi gerekir.
 • İnsanlardan biri mani olduğunda, gerçek mani olanın Allah olduğuna inanmalı, aracıları bir kenara iterek onlarla meşgul olmamalıdır.
 • Allah’ın bütün varlıklara  üzerinde güç sahibi  olduğunu, gölgenin gölgesi olduğu şey üzerinde bir etkisi olmadığı  gibi insanların da gerçekte bir etkisi olmadığını bilmelidir. Bu yüzden gerçek fail olan Allah’ı düşünmeden mani olan insanları kötülememelidir. Allah, hayra  mani olanı kötülediği için kötülemelidir.

El-Mani Esmasının Faziletleri, Havas ve Esrarı

 • El-Mani ism-i şerifi, bütün korkulardan emin olmak için, “Ya Mani Celle celalühü” diyerek 161 kere okunur.
 • Günde 161 kere ” Ya Mâni celle celâlühû ” zikrine devam eden her türlü afet, tehlike, maddi ve manevi zararlardan korunur.
 • Uyumadan önce El-Mani ism-i şerifi, okunursa hanımı ile kocası arasındaki öfke gider.
 • Her gün (161) kere zikrine devam eden kimse,bilinen veya bilinmeyen her türlü bela ve musibetten korunur. Allah Teala tarafından himaye edilir.
 • Usülune uygun olarak bu ismin zikriyle  meşgul olan kimse,yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Cenab-ı Hakkın himayesine girer.
 • Zulümden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir türlü insafa gelmeyen,ıslah olmayan bir zalime karşı vekfini yapıp okumak çok etkilidir.Zulmü önler.Bunun için önce vekfini yazıp etrafına sonra da çevresine,”Allahümme ya maniu amni (falan ibnü filan (kadınsa) falane binti filanenin (diye zalim,annesinin ismiyle birlikte yazılır.)an icra-i zulmi ve’l adaveh” yazılıp üzerine de (1610) kere “YA MANİ”  ismini okuduktan sonra be vekif, rüzgara karşı olan bir yere asılıp bırakılır.
 • Her gün (161) kere “YA MANİ” ile birlikte 7 kere de yazdığımız duayı okuyup söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilirse, kısa zamanda içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmü biter.Yaptıkları kendi aleyhine döner.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu