Allah Dostları

 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Tâcüddîn bin Rıfâî

  Tâcüddîn bin Rıfâî Evliyânın büyüklerinden.Hayâtı, doğum ve vefâtı hakkında pek fazla mâlûmât bulunmamakta ise de,on üçüncü asrın ikinci yarısında yaşadığı bilinmektedir.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Tâcüddîn Zâhid-i Geylânî

  Tâcüddîn Zâhid-i Geylânî İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi İbrâhim, babasınınki Rûşen Emir’dir. Künyesi Ebü’s-Safvet, lakabı Tâcüddîn’dir. Doğum târihi bilinmeyen İbrâhim…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Taflâtî

  Taflâtî Hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Tayyib Taflâtî’dir. Fas taraflarında doğdu. Doğum târihi belli değildir.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Takıyyüddîn Hısnî

  Takıyyüddîn Hısnî Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi ve büyük velîlerden.Hazret-i Hüseyin’in neslindendir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Takıyyüddîn’dir. Takıyyüddîn Hısnî diye tanınır. Havran…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Tâvûs Bin Keysân

  Tâvûs Bin Keysân Tâbiînden, meşhûr hadîs âlimi ve velî. Aslen İranlıdır. Kendisine Tâvûs-i Himyerî de denir. Eshâb-ı kirâmdan yetmiş kişiyi gördüğünü…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Tâzî

  Tâzî Endülüs’te yetişen İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerden. İsmi, İbrâhim bin Muhammed bin Ali et-Tâzî, künyesi Ebû Sâlim ve Ebû…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar

  Terzi Baba

  Terzi Baba Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Muhammed Vehbî’dir. Hayyât Vehbî diye meşhûrdur. 1780 (H.1195) senesinde doğdu. Osmanlı Müellifleri, Sefînet-ül-Evliyâ, Esmâ-ül-Müellifîn…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar

  Ubeydullah-ı Ahrâr

  Ubeydullah-ı Ahrâr Türkistan’ın büyük velîlerinden. Kendilerine “Silsile-i aliyye” adı verilen ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak dünyâ ve âhirette…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar

  Utbet-ül Gulâm

  Utbet-ül Gulâm Büyük velîlerden. Doğum ve ölüm târihi bilinmemektedir. Babasının adı Ebân bin Sam’a’dır. Rumlarla yapılan bir muhârebede şehîd düştü. Verâ, şüphelilerden…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar

  Vânî Mehmed Efendi

  Vânî Mehmed Efendi Hünkâr şeyhi denmekle meşhur velî. İsmi Mehmed’dir. Peygamber efendimizin soyundan olup seyyiddir. Aslen Van’ın Hoşab (Güzelsu) kasabasındandır. Babası…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu