Allah Dostları

 • EvliyalarPhoto of Tâcüddîn bin Rıfâî

  Tâcüddîn bin Rıfâî

  Tâcüddîn bin Rıfâî Evliyânın büyüklerinden.Hayâtı, doğum ve vefâtı hakkında pek fazla mâlûmât bulunmamakta ise de,on üçüncü asrın ikinci yarısında yaşadığı bilinmektedir.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Tâcüddîn Zâhid-i Geylânî

  Tâcüddîn Zâhid-i Geylânî

  Tâcüddîn Zâhid-i Geylânî İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi İbrâhim, babasınınki Rûşen Emir’dir. Künyesi Ebü’s-Safvet, lakabı Tâcüddîn’dir. Doğum târihi bilinmeyen İbrâhim…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Taflâtî

  Taflâtî

  Taflâtî Hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Tayyib Taflâtî’dir. Fas taraflarında doğdu. Doğum târihi belli değildir.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Takıyyüddîn Hısnî

  Takıyyüddîn Hısnî

  Takıyyüddîn Hısnî Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi ve büyük velîlerden.Hazret-i Hüseyin’in neslindendir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Takıyyüddîn’dir. Takıyyüddîn Hısnî diye tanınır. Havran…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Tâvûs Bin Keysân

  Tâvûs Bin Keysân

  Tâvûs Bin Keysân Tâbiînden, meşhûr hadîs âlimi ve velî. Aslen İranlıdır. Kendisine Tâvûs-i Himyerî de denir. Eshâb-ı kirâmdan yetmiş kişiyi gördüğünü…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Tâzî

  Tâzî

  Tâzî Endülüs’te yetişen İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerden. İsmi, İbrâhim bin Muhammed bin Ali et-Tâzî, künyesi Ebû Sâlim ve Ebû…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Terzi Baba

  Terzi Baba

  Terzi Baba Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Muhammed Vehbî’dir. Hayyât Vehbî diye meşhûrdur. 1780 (H.1195) senesinde doğdu. Osmanlı Müellifleri, Sefînet-ül-Evliyâ, Esmâ-ül-Müellifîn…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Ubeydullah-ı Ahrâr

  Ubeydullah-ı Ahrâr

  Ubeydullah-ı Ahrâr Türkistan’ın büyük velîlerinden. Kendilerine “Silsile-i aliyye” adı verilen ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak dünyâ ve âhirette…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Utbet-ül Gulâm

  Utbet-ül Gulâm

  Utbet-ül Gulâm Büyük velîlerden. Doğum ve ölüm târihi bilinmemektedir. Babasının adı Ebân bin Sam’a’dır. Rumlarla yapılan bir muhârebede şehîd düştü. Verâ, şüphelilerden…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Vânî Mehmed Efendi

  Vânî Mehmed Efendi

  Vânî Mehmed Efendi Hünkâr şeyhi denmekle meşhur velî. İsmi Mehmed’dir. Peygamber efendimizin soyundan olup seyyiddir. Aslen Van’ın Hoşab (Güzelsu) kasabasındandır. Babası…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı