Esmaül Hüsna

El-Vacid Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Vacid İstediği an arzu ettiğini bulan.

  • El-Vacid Hiçbir şey’e ihtiyacı olmayan; istediğini, istediği vakit bulan. Kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiç birinden mahrum olmayan…
  • Ulûhiyet sıfatları ve bunların kemâli hususunda kendisine gerekli olan herbir şey, şânı yüce olan Allah’ın zâtında mevcuddur.
    El-Vacid

El-Vacid : الواجد

Bu isim Kur’an’da zikredilmemiştir.

Vâcid kelimesi, bulan, vücuda getiren, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan anlamına gelir. Yüce Allah istediği şeyi, istediği canlıyı istediği zaman bulur, hükmünü infaz eder. Bir şeyi bulmak için, meydana getirmek için O’nun zamana, mekana, plana veya başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir canlı O’ndan gizlenemez. Hiçbir şey O’ndan kaçamaz. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey O’na muhtaçtır.

Cenab-ı Hakk’ın, herhangi bir şeyi ele geçirmek için; zaman kollamaya bunu sağlamak amacıyla önlem almaya ihtiyacı yoktur. Herşey daima O’nun huzurundadır. Dilediği an hükmünü infaz eder ve bunda da O’nun için hiçbir zorluk söz konusu olmaz. Ne lütfunu hemen kullarına ulaştırmada, ne de cezasını yerine getirmekte O’nun için bir güçlük bulunmaz.

El-Vacid Esması
El-Vacid Esması

Kişi ihtiyacı olmayan bir şeyi kayıp ettiği zaman, yitiren sayılmaz. Zatına ve zâtının kemaline bağlantılı olmayan bir şey elde ettiği zaman da kendisine Vacid denilmez. Vacid, ilahi sıfatlar babında mutlaka bulunması gereken hususlara ihtiyaç duymaksızın kendisinde bulunan demektir. İşte bu, Allah için mevcuttur. Allah bu itibarla Vacid olunmuştur. Hem de Vacid-i Mutlak. Ondan başkası, bazı ahlaki faziletler ve kemalatlar elde edebise bile de ona Vacid denilemez. Çünkü o  bunun yanında elde edemediği bir çok şeyler kaybetmiştir. Bir şeyler elde edebilse, dahi olmayan kişilere nisbeten bir şeyler elde etmiştir.

Bir kul, bilinmesi tamamen kendi yararına olup da haz alacağı herhangi bir ihtiyaç içerisinde bulunmadığı bir makama ulaşırsa, bütün ihtiyaçşarını karşılayacak olan Allah’ı vekil olarak bulur.

El-Vacid Ebced değeri ve Zikir saati: El-Vacid isminin zikri(14) adettir.Zikir saati Zühre, günü  Cuma’dır. Büyük ebcedle hesap edilip,(14×14=196) defa okunması daha uydundur.

El-Vacid Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El Vacid ism-i şerifi, sevdiği şeylerin kayıp olaması için “Ya Vacid Celle celalühü” diyerek 14 kere okunur.
  • Kalbi  zafiyet çekenler El-Vacid ism-i şerifini “Ya Vacid Celle celalühü”  diyerek okurlarsa; kalbleri kuvvetlenir, çok okuyanın ilmi artar.
  • Her namazdan sonra 14 kere zikretmeye devam eden kimse de bir çok faydasını görür.
  • Kalbi zafiyet çekenler El-Vacid ism-i şerifini “Ya Vacid Celle celalühü” diyerek okurlarsa; kalpleri kuvvetlenir, çok okuyanın ilmi artar.
  • 5 vakit namazdan sonra 196 kere ” Ya Vâcid celle celâlühû ” zikrine devam edenin iman ve takvası artar, her zaman sıhhatte olur.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu