osmanlı evliyaları

 • Evliyalar fotoğrafı

  Sivasî Abdülmecîd Efendi

  Sivasî Abdülmecîd Efendi Osmanlı âlim ve velîlerinden. Halvetiyye yolunun Şemsiyye kolu kurucusu Şemseddîn Sivâsî (Kara Şems) hazretlerinin kardeşi Şeyh Muharrem Efendinin…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Şabân-ı Velî

  Şabân-ı Velî On altıncı yüzyıl Osmanlı velîlerinden. Kastamonu vilâyetinin Taşköprü kazâsında doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir.Küçük yaşlarda İstanbul’a giderek;…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Zâhidü’l-Kevserî

  Zâhidü’l-Kevserî Osmanlı velî ve âlimlerinden. İsmi Muhammed Zâhid’dir. Babası ulemâ ve meşâyıhtan Hasan Hilmi Efendidir. Kevserî nisbesiyle meşhûr oldu. 1879…

  Devamını Oku »
 • Evliyalar fotoğrafı

  Zenbilli Ali Efendi

  Zenbilli Ali Efendi Osmanlı âlim ve velîlerinin meşhûrlarından. Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi Ali olup, babasınınki Ahmed’dir. Lakabı, Alâeddîn el-Hanefî er-Rûmî’dir.…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu