İlaveler Bölümü

Nefisle İlgili Edebe Giren Hadisler

Nefisle İlgili Edebe Giren Hadisler

Hadis No : 5821
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ben Resulullah (sa)’ın terkisinde idim. Bana şu nasihatta bulundu: “Yavrum! Allah’a karşı (emir ve yasaklarına uyarak edebini) koru, Allah da seni (dünya ve ahirette) korusun! Allah’ı(n üzerindeki hukukunu) koru ki O’nu karşında (dünya ve ahiretin fenalıklarına karşı hami) bulasın -veya önünde demişti-. Bollukta Allah’ı tanı ki, darlıkta da O, seni tanısın. (Dünya ve ahiretle ilgili) bir şey isteyince Allah’tan iste. Yardım talep edeceksen Allah’tan yardım dile. Zira kullar, Allah’ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah’ın yazmadığı bir zararı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar. Kalemlerin mürekkebi kurudu ve sayfalar dürüldü. Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki Nusret(i İlahi) sabırla birlikte gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamayacaktır.” [Rezin bu eifazla tahric etmiştir. Tirmizi’de muhtasar olarak kaydedilmiştir. Sıfatu’l-Kıyamet 60, (3518)]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5822
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Bir gün, Resulullah (sa) ashabına: “Şu kelimeleri kim [benden] alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek?” buyurdular. Ben hemen atılıp: “Ben! Ey Allah’ın Resulü!” dedim. Aleyhissalatu vesselam elimden tuttu ve beş şey saydı: Haramlardan sakın, Allah’ın en abid kulu ol! Allah’ın sana ayırdığına razı ol, insanların en zengini ol! Komşuna ihsanda bulun, mü’min ol. Kendin için istediğini başkaları için de iste, Müslüman ol! Fazla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 2, (2306); İbnu Mace, Zühd 24, (4217)

 

Hadis No : 5823
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de aleni halde de Allah’tan korkma(mı), Öfke ve rıza halinde de adaletli söz (söylememi), Fakirlikte de zenginlikte de iktisad (yapmamı), Benden kopana da sıla-ı rahm yapmamı, Beni mahrum edene de vermemi, Bana zulmedeni affetmemi, Susma halimin tefekkür olmasını, Konuşma halimin zikir olmasını, Bakışımın da ibret olmasını, Ma’rufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi.” [Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5824
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sa)’ın kılıncının kabzasında şu ibareyi bulduk: “Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap! Aleyhine de olsa hakkı söyle!” [Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5825
Ravi: Zeydu’l-Hayr
Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, Allah’ın rızasını arzu eden kimselere ve Allah’ın rızasını arzu etmeyen kimselere Allah’ın koyduğu alamet nedir, bana haber verin!” Cevaben: “Ey Zeyd, sen nasıl sabahladın?” diye sordu. “Hayrı ve hayır ehlini seviyorum: Eğer hayır yapmaya muktedirsem yapmaya koşuyorum. Eğer yapamaz, kaçırırsam bu sebeple üzülüyorum ve onu yapmaya şevkim daha da artıyor! ” dedim. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “İşte bu söylediklerin Allah’ın rızasını arayanlara Allah’ın koyduğu alamettir. Eğer Allah senin başka bir şey olmanı isteseydi, seni ona hazırlardı” buyurdular.” [Hadisi Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5826
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.”

Kaynak: Muvatta, Şi’r 17 (2, 954, 955); Ebu Davud, Edeb 2, (4776)

 

Hadis No : 5827
Ravi: Ebu Eyyüb
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Dört şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, koku sürünme, evlenme, misvak kullanma.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 1, (1080)

 

Hadis No : 5828
Ravi: Abdulmüheymin İbnu Abbas
Tanım: Abdulmüheymin İbnu Abbas İbni Sehl İbni Sa’d es-Saidi, babası tarikiyle dedesinden naklediyor: “Resulullah (sa) buyurdular ki: “Teenni, Allah Teala’dandır, acele de şeytandan.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 66, (2013)

 

Hadis No : 5829
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sa) Eşeccü Abdi’l-Kays’a dedi ki: “Muhakkak ki sende Allah ve Resulü’nün sevdiği iki haslet var; hilm ve teenni.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 66, (2012); Müslim, İman 25, (17)

 

Hadis No : 5830
Ravi:
Tanım: Ebu Davud merhum, Abdul-Kays heyetinde dahil olan Zari’den naklettiği ve uzunca bir kıssanın da bulunduğu rivayetinde şu ziyadeye yer verir: “Resulullah (sa) kendisine bunları söyleyince o (Eşecc): “Allah ve Resulü’nün sevdiği iki haslet üzere beni yaratan Allah’a hamd olsun!” dedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 161, (5225)

 

Hadis No : 5831
Ravi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Teenni, ahiretle ilgili olanlar dışında her amelde güzeldir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 11, (4810)

 

Hadis No : 5832
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin, kim Allah adına isterse ona verin, kim sizi davet ederse ona icabet edin, kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun, şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi, ona karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin.”

Kaynak: Nesai, Zekat 72, (5, 82); Ebu Davud, Zekat 38, (1672)

 

Hadis No : 5833
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sakın sizden kimse Allah hakkında hüsnüzanda bulunmadan son nefesini vermesin.”

Kaynak: Müslim, Cennet 81, (2877); Ebu Davud, Cenaiz 17, (3113)

 

Hadis No : 5834
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah şöyle buyurmuştur: “Allah Teala hazretleri şöyle buyurdu: “Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.” Müslim ve Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade vardır: “O bana dua edince ben onunlayım.”

Kaynak: Buhari, Tevhid 35; Müslim, Zikr 1, (2675); Tirmizi, Zühd 51, (2389)

 

Hadis No : 5835
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Allah Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.”

Kaynak: Tirmizi, Daavat 146, (3604); Ebu Davud, Edeb 89, (4993)

 

Hadis No : 5836
Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Her nerede olursan ol Allah’tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 55,(1988)

 

Hadis No : 5837
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa)’dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu: “Ağız ve ferc!” buyurdular. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular: “Allah’a takva ve güzel ahlak!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Birr 62, (2005)

 

Hadis No : 5838
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sa)’a. soruldu: “Mü’minlerden hangisi efdal (en faziletli)dir?” “Ahlakça en güzelleridir!” cevabını verdi. Tekrar soruldu: “Pekiyi, mü’minlerden hangisi en akıllıdır? “Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır, işte akıllılar bunlardır.” [Rezin tahric etmiştir (İbnu Mace, Zühd 31, (4269)]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5839
Ravi: Semüre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Haseb maldır, kerem takvadır.”

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)

 

Hadis No : 5840
Ravi: Ebu Bekre
Tanım: Resulullah (sa)’a “Hangi insan daha hayırlıdır?” diye sorulmuştu: “Ömrü uzun, ameli de güzel olandır” buyurdular. “Öyleyse insanların kötüsü kimdir?” diye soruldu: “Ömrü uzun, ameli kötü olandır!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Zühd 22, (2331)

 

Hadis No : 5841
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) (bir gün): “Size en hayırlınız ve en şerlinizin kim olduğunu haber vermiyeyim mi?” buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Cemaat: “Evet, haber veriniz!” dedi. “En hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda emin olunandır; en şerliniz de kendisinden hayır ümit edilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsedir.”

Kaynak: Tirmizi, Fiten, 76, (2264)

 

Hadis No : 5842
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İki haslet vardır, bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder: 1- Diyanette kendinden üstün olana bakıp, ona uymak. 2- Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp, Allah’ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamdetmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de diyanette kendinden aşağı olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 59, (2514)

 

Hadis No : 5843
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Tanım: (Bir gün): “Ey Allah’ın Resulü! Kurtuluşumuz nasıl olacak?” diye sormuştum, şöyle cevap verdiler: “Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 61, (2408)

1 2 3Sonraki sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu