Anasayfa > Kütüb-i Sitte

Kütüb-i Sitte

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir:
1-Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)
2-Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)
3-Sünen-i Nesai (النسائي سُنن)
4-Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
5-Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)
6-Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)

Kütüb-i Sitte Nedir?

Kütüb-i Sitte Nedir?

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir. Kütüb-i Sitte’de Yer Alan Eserler 1)Sahih-i Buhari (صحيح البخاري) (ö. 256/869) 2)Sahih-i Müslim (صحيح مسلم) (ö. 216/831) 3)Sünen-i Nesai (النسائي سُنن) (ö. 303/915) 4)Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي) (ö. 279/892) 5)Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود) (ö. 275/888) 6)Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة) (V. ...

Devamını Oku »

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler

Af Ve Mağfiret ile ilgili Hadisler Hadis No : 4129 Ravi: Ebu Eyyub Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.” Kaynak: Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizi, Da’avat 105, (3533)   Hadis No : 4130 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) ...

Devamını Oku »

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler

Alemin Yaratılışı ile ilgili Hadisler Hadis No : 1672 Ravi: İmran İbnu Husayn Tanım: Mescidde, Resulullah (sav)’ın huzuruna girmiştim. (O sırada) Beni Temim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara: “Ey Beni Temim, size müjde olsun!” diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen: “Bize müjde verdin, öyle ise (beytül-malden) iki kere bağış yap!” diye talepde bulundular. Onların bu cevabı karşısında Resulullah (sav)’ın yüzünden ...

Devamını Oku »

Allah’ın Sıfatları ile ilgili Hadisler

Allah'ın Sıfatları ile ilgili Hadisler

Allah’ın Sıfatları ile ilgili Hadisler Hadis No : 3470 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi: “Allah Teala Hazretleri uyumaz, zaten O’na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah’a yükseltilir. O’nun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak ...

Devamını Oku »

Ariyet ile ilgili Hadisler

Ariyet ile ilgili Hadisler

Ariyet ile ilgili Hadisler Hadis No : 4202 Ravi: Safvan İbnu Ümeyye Tanım: Resulullah (sav) Huneyn savaşı sırasında benden bir miktar zırhı ariyet olarak istedi. Ben de: “Zorla (gasbederek) mi almak istiyorsun?” dedim. “Hayır!” dedi, “garantili olarak taleb ediyorum!” Kaynak: Ebu Davud, Büyu 90, (3562) Hadis No : 4203 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) bir tabak istiare etmişti, kap ziyana ...

Devamını Oku »

Deniz Avı ile ilgili Hadisler

Deniz Avı ile ilgili Hadisler

Deniz Avı ile ilgili Hadisler Hadis No : 3466 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) bizi gazveye gönderdi. Biz üçyüz kişilik bir gruptuk, komutanımız da Ebu Ubeyde İbnu’l-Cerrah (ra) idi. Kureyş’in kervanını takip ediyorduk. Azığımız da bir dağarcık içine konmuş hurmadan ibaretti. Başka bir şeyimiz yoklu. Ebu Ubeyde bundan bize [önce avuç avuç veriyordu, sonra] tane tane vermeye başladı. Kendisine: “Bununla ...

Devamını Oku »

Kara Avı ile ilgili Hadisler

Kara Avı ile ilgili Hadisler

Kara Avı ile ilgili Hadisler Hadis No : 3459 Ravi: Adiyy İbnu Hatim Tanım: (Bir gün): “Ey Allah’ın Resulü! Biz, şu köpeklerle avlanıyoruz. Bunlardan bize helal olanı hangisidir?” diye sormuştum, şu açıklamayı yaptı: “Muallem (terbiye edilmiş) köpeğini besmele çekerek gönderdin mi, senin için tuttuğunu ye. Ancak köpek kendisi yemeye kalkmışsa onu yeme. Zira bu durumda ben, avı köpeğin kendisi için ...

Devamını Oku »

Köpekler Hakkında Hadisler

Köpekler Hakkında Hadisler

Köpekler Hakkında Hadisler Hadis No : 3468 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Av ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin ecrinden her gün iki kıratlık eksilme olur.” (Salim der ki: “EbA Hüreyre (bu hadisi rivayet ederken): “…Veya ziraat köpeği” derdi.) Çünkü o ziraat sahibi idi.” Kaynak: Buhari, Sayd 6; Müslim, Müsakat 50, (1574); Muvatta, İsti’zan 12, (2,969); Tirmizi, ...

Devamını Oku »

Azad Etme ile ilgili Hadisler

Azad Etme ile ilgili Hadisler

Azad Etme ile ilgili Hadisler Hadis No : 4152 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, kendisi ile bir başkası arasında (ortak) olan bir köle(deki kendine mahsus hisse)yi azad ederse, köleye onun malından adilane bir kıymet biçilir, ne eksik nede fazla. Sonra, eğer zenginse, onun malından [ortaklara hisseleri verilerek] köle azad edilir. Değilse köleden azad ettiği kısım azad ...

Devamını Oku »

Köle Azad Etmenin Fazileti

Köle Azad Etmenin Fazileti

Köle Azad Etmenin Fazileti Hadis No : 4137 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir müslüman erkeği azad ederse, onun her bir uzvuna mukabil, bunun bir uzvunu Allah ateşten azad eder. (Bir diğer rivayette şu ziyade var: “…hatta fercine mukabil fercini…”) Kaynak: Buhari, Itk 1; Müslim, Itk 24, (1509); Tirmizi, Nüzur 19, (1547) Hadis No : 4138 ...

Devamını Oku »