Sadaka Ve Nafaka Bölümü

Sadaka Ve Nafakanın Fazileti ile ilgili Hadisler

Sadaka Ve Nafakanın Fazileti ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3237
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Temiz şeylerinden kim ne tasadduk ederse -ki Allah sadece temizi kabul eder- Rahman onu sağ eliyle alır -ki O’nun her iki eli de sağdır- bu sadaka bir tek hurma bile olsa. O, Rahman’ın avucunda dağdan daha iri oluncaya kadar büyür, tıpkı sizin bir tayı veya bir boduğu büyütmeniz gibi (O da sadakanızı büyütür).”

Kaynak: Buhari, Zekat 8; Müslim, Zekat 63, (1014); Muvatta, Sadakat 1, (2, 995); Tirmizi, Zekat 28, (661); N

 

Hadis No : 3238
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir adam boş bir arazide giderken bulut içinden gelen bir ses işitti: “Falancanın bahçesini sula!” diyordu. O bulut uzaklaşarak suyunu bir ketire (kayalığa) boşalttı. Derken oradaki sel yollarından biri bu suların tamamını akıtmaya başladı. Adamda suyun istikametini takiben yürüdü. Bir müddet sonra, suyu bahçesine çevirmek üzere elinde bir kürek, çalışan bir adam gördü. Ona: “Ey Allah’ın kulu ismin ne?”diye sordu. “Falan” dedi. Bu isim, adamın buluttan işittiği isimdi. Bu sefer o sordu: “Ben sana şu suyu getiren buluttan bir ses işitmiştim, senin ismini söyleyerek “Falanın bahçesini sula!” diyordu. Sen bahçede ne yapıyorsun?” “Madem ki sordun söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan mahsule nezaret ederim. Ondan çıkan mahsulün, üçte birini tasadduk ederim. Üçte birini ben ve ailem yeriz, üçte birini de bahçeye iade ederim” dedi.

Kaynak: Müslim, Zühd 45, (2984)

 

Hadis No : 3239
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir dirhem, yüzbin dirhemi geçmiştir.” “Bu nasıl olur, ey Allah’ın Resulü?” diye sordular. Şu cevabı verdi. “Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan daha iyisini tasadduk etti. Diğeri ise, malının yanına varıp, malından yüzbin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti.”

Kaynak: Nesai, Zekat 49, (5, 59)

 

Hadis No : 3240
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ravinin anlattığına göre, kendisine bir dilenci gelmiş o da dilenciye sormuştur: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (sav)’in O’nun elçisi olduğuna şehadet ediyor musun?” Adam, “Evet!” deyince tekrar sormuştur. “Oruç tutuyor musun?” Adam tekrar “Evet!” demiştir. Bunun üzerine İbnu Abbas: “Sen istedin, isteyenin bir hakkı vardır. Bizim de isteyene vermek, üzerimize vazifedir” der ve ona bir elbise verir. Sonra ilaveten der ki: “Resulullah (sav)’ı işittim şöyle demişti: “Bir müslümana elbise giydiren her müslüman mutlaka Allah’ın hıfzı altındadır, ta o giydirdiğinden bir parça onun üzerinde bulundukça.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 42, (2485)

 

Hadis No : 3241
Ravi: Ebu Said
Tanım: Bir bedevi gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Bana hicretten haber ver!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Vay sana! O ağır bir iştir. Senin develerin var mı?” dedi. Adam, “Evet!” deyince: “Zekatlarını veriyor musun?” diye sordu. Adam yine “Evet!” deyince: Ö”yleyse sen o uzaklarda kal ve çalış, zira Allah senin amelinden hiçbir şeyi eksiltmeyecektir” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Zekat 36, Edeb 95; Müslim, İmaret 87, (1865); Ebu Davud, Cihad 1, (2477); Nesai, Bey’a 11, (

 

Hadis No : 3242
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder.”

Kaynak: Tirmizi, Zekat 28, (664)

 

Hadis No : 3243
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kulların sabaha erdiği her günde iki melek semadan iner ve bunlardan biri şöyle dua eder: “Ey İlahımız! İnfak edene halef (devam) ver.” Diğeri de şöyle dua eder: “Ey İlahımız! Cimriye de telef ver.”

Kaynak: Buhari, Zekat 28; Müslim, Zekat 57, (1010)

 

Hadis No : 3244
Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman olan bir kul, sahib olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak öderse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder.” “Bu nasıl olur?” diye sorulmuştu, şöyle cevap verdi; “Diyelim ki malı deve cinsindendir, iki deve; sığır cinsindendir, iki sığır (infak eder).”

Kaynak: Nesai, Cihad 45, (6, 48-49)

 

Hadis No : 3245
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir dinar var Allah yolunda harcadın, bir dinar var köle azad etmede harcadın, bir dinar var fakirler için tasadduk ettin, yine bir dinar var onu da ailen için harcadın, işte (hep hayırda harcanan) bu dinarların sana en çok sevap getirecek olanı ehlin için harcadığındır.”

Kaynak: Müslim, Zekat 39, (995)

 

Hadis No : 3246
Ravi: Ebu Mes’ud el-Bedri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman kişi, ailesinin nafakası için harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur.”

Kaynak: Buhari, Nafakat 1, İman 41; Müslim, Zekat 48, (1002); Nesai, Zekat 60, (5, 69); Tirmizi, Birr 42, (1

 

Hadis No : 3247
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim ailesine Aşura günü geniş (cömert) davranırsa Allah da ona senenin geri kalan günlerinde geniş davranır.” Süfyan Sevri derki: “Biz bunu denedik ve öyle bulduk.” [Rezin tahric etmiştir. (Cami’üs-Sağir (Şerhi Feyzu’l-Kadir)de mevcuttur) 6, (235).]

Kaynak: Rezin

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı