Zinet Bölümü

Tüyler ile ilgili Hadisler

Tüyler ile ilgili Hadisler
Hadis No : 2110
Ravi: Ebu Katade
Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “benim omuzlarıma kadar dökülen (gür) saçlarım var, tarayıp tanzim edeyim mi?” “Evet” dedi, “ona ikramda bulun.” Ravi der ki: “Ebu Katade, “Evet, ona ikramda bulun!” sözü sebebiyle, günde iki sefer (bakım yapar ve) saçlarını yağlardı.”

Kaynak: Muvatta, Şa’ar 6, (2, 949); Nesai, Zinet 60, (9 183)

Hadis No : 2111
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav): “Kimin saçı varsa, ona ikram etsin!” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 3, (4163)

Hadis No : 2112
Ravi: Ata İbnu Yesar
Tanım: Resulullah (sav)’a saçı sakalı karmakarışık bir adam gelmişti. Efendimiz, ona (eliyle) işaret buyurarak, sanki saçını ıslah etmesini emretmişti. Adam bunu yapıp sonra tekrar geri geldi. Aleyhissalatu vesselam: “Şu hal, sizden birinizin tıpkı bir şeytan gibi başı(ndaki saçlar) karmakarışık vaziyette gelmesinden daha hayırlı değil mı?” buyurdular.

Kaynak: Muvatta, Şa’ar 7, (2,949)

Hadis No : 2113
Ravi: Abdullah İbnu Mugaffel
Tanım: Resulullah (sav) saç bakımını gün aşırı yapmayı emredip, fazlasını yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 1, (4159); Tirmizi, Libas 22, (1766); Nesai, Zinet 7, (8, 131, 132)

Hadis No : 2114
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra)’in şu sözünü nakleder: “Resulullah (sav) kaza’ı (yani çocuğun başının bir kısmını traş etmek) yasakladı” deyince, “Kaza'” nedir?” diye sordular. Şöyle açıkladı: “Kişi çocuğun başını traş eder, ancak şurada burada bazı yerleri kesmez, olduğu gibi bırakır.” Ravi, bunu söylerken alnına ve başının iki yanına işaret etti.

Kaynak: Buhari, Libas 72; Müslim, Libas 113 (2120); Ebu Davud, Tereccül 14, (4193, 4194); Nesai, Zinet 5, (8

Hadis No : 2115
Ravi: Abdullah İbnu Ca’fer
Tanım: Resulullah (sav), Hz. Ca’fer (ra)’in ölüm haberi gelince, Cafer ailesini üç gün (matem yapmaya) terketti. Sonra yanlarına gelerek: “Kardeşimin üzerine artık bugünden sonra ağlamayın!” dedi ve: “Bana kardeşimin oğullarını toplayın!” emretti. Biz yanına getirildik, tıpkı civcivler gibiydik. “Bana bir berber çağırın!” dedi. (Gelince) berbere emretti, o da başlarımızı traş etti.

Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 13, (4192); Nesai, Zinet 58, (8,182)

Hadis No : 2116
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) kadınların başlarını traş etmelerini yasakladı.

Kaynak: Nesai, Zinet 4, (8,130); Tirmizi, Hacc 74, (914)

Hadis No : 2117
Ravi: Esma
Tanım: Bir kadın Resulullah (sav)’a gelerek: “Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim, iğreti saç takayım mı?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Allah takana da taktırana da lanet etmiştir?” diye cevap verdi.

Kaynak: Buhari, Libas 83, 85; Müslim, Libas 115, (2122); Nesai, Zinet 71, (8,187, 188)

Hadis No : 2118
Ravi: Humeyd İbnu Abdirrahman İbnu Avf
Tanım: Hz. Muaviye (ra) hacc yaptı. O zaman minbere çıkarak halka bir hutbe irad etti. (Hutbe sırasında), koruma polisinin elinde bulunan bir tutam saçı alarak şunları söyledi: “Ey Medineliler! Alimleriniz nerede? Ben Resulullah (sav)’ı işittim, bu çeşit şeyleri yasaklamış ve şöyle demişti: “İsrailoğullarının kadınları ne zamanki bunu taktılar helak oldular.”

Kaynak: Buhari, Libas 83, Enbiya 50; Müslim, Libas 122, (2127); Muvatta, Şa’ar 2; Ebu Davud, Tereccül 5, (41

Hadis No : 2119
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ehl-i Kitap, saçlarını alınlarına döküyorlardı, müşrikler de ayırıyorlardı. Resulullah (sav) (vahiyle) emir gelmeyen hususlarda Ehl-i Kitab’a muvafakatı severdi. Saçını alnı üzerinde o da serbest bıraktı. Sonra (ortadan) ayırarak (sağ ve sola) taradı.

Kaynak: Buhari, Libas 70; Müslim, Fedail 90, (2336); Ebu Davud, Tereccül 10, (4188); Nesai, Zinet 62, (8,164

Hadis No : 2120
Ravi: Amr İbnu Şu’ayb (an ebihi an ceddihi)
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Saçtaki akları yolmayın. Zira bir kimse müslüman iken tek bir kıl bile ağarmış olsa, bu Kıyamet günü onun için mutlaka bir nur olur.” (Hadisin metni Ebu Davud’dan alınmadır)

Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 17, (4202); Tirmizi, Edeb 56, (2822); Nesai, Zinet 13, (8, 136); İbnu Mace, Edeb

Hadis No : 2121
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bıyıkları kazıyın, sakalları serbest bırakın.” (Sahiheyn’in bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Şu ameller fıtrattandır: Kasık traşı, tırnakların kesilmesi, bıyıkların kesilmesi.” Bir diğer rivayette: “Müşriklere muhalefet edin, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kesin” denir)

Kaynak: Buhari, Libas 64, 65; Müslim, Taharet 53, (259); Muvatta, Şa’ar 1, (2, 947); Ebu Davud, Tereccül 16,

Hadis No : 2122
Ravi: Zeyd İbnu Erkam
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bıyığından kim almazsa bizden değildir.”

Kaynak: Tirmizi, Edeb 16, (2762); Nesai, Taharet 13, (1, 15)

Hadis No : 2123
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) bıyığından keser ve şöyle derdi: “Halilu’r-rahman İbrahim (as) de böyle yapardı.”

Kaynak: Tirmizi, Edeb 16, (2762); Nesai, Taharet 13, (1, 15)

Hadis No : 2124
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l’As
Tanım: Resulullah (sav) sakalından enine ve boyuna alırdı.

Kaynak: Tirmizi, Edeb 17, (2763)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu