Dualar

Eve Girerken Okunacak Dualar

Eve Girerken Okunacak Dualar
Eve Girerken Okunacak Dualar

Evde insan bulunsun veya bulunmasın, içeri girildiği zaman BÎSMİLLÂH demek ve Allah Tealâ’yı çok zikretmek ve selâm vermek müstahab-dır; çünkü Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

“Evlere girdiğiniz zaman, Allah katından tespit edilmiş bereketli ve çok hoş sağlık dileyişi ile kendinizden olanlara selâm verin. (evdeki mü’min-lere yahud evde kimse yoksa: Esselâmu Aleyna, diyerek kendinize selâm verin.)”(1)

  • Enes’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Enes (Radıyal­lahu Anh) demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana şöyle dedi:

“Yavrum! Ailenin yanma girince selâm ver; çünkü bu, hem sana, hem de ev halkına bereket olur.”(2)

  • Ebû Malik El-Eş’arî’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir. (Ebû Malik’in adı El-Haris’dir. Ubeyde, Kâ’b, Amr olduğu da söylenmiştir.) Ebû Malik demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu­yurdu:

“İnsan evine girdiği zaman şöyle söylesin:Allâhümme innîes’elüke hayre’l-mevleci ve hayre’I-mahreci, BismiM-hi velecnâ ve bismillâhi harecnâ ev aîellâhi rabbinâ tevekkelnâ.

(Allah’ım! Ben, girilen yerin hayırlısını ve çıkılan yerin de hayırlısını Senden isterim. Allah’ın adıyla girdik ve Allah’ın adıyla çıktık, Rabbimiz olan Allah’a tevekkül ettik. Sonra ailesine selâm versin. “Esselâmu aleyküm”desin)(3)

  •  Ebû Ümame El-Bahilîden rivayet edilmiştir. (Bunun adı, Sudeyy b. Aclân’dır.) Demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur.

“Üç kimse vardır ki, bunların hepsi Azız ve Yüce olan Allah’ın teminatı altındadır:

  1. Azîz ve Yüce olan Allah yolunda savaş için çıkan bir adam: bu kimse Azîz ve yüce Allah’ın teminatı altındadır, tâ onu öldürüp de cennete koyun-caya yahud da kazandığı sevab ve ganimetle (evine) onu döndürünceye kadar..
  2. (Namaz kılmak için) mescide giden bir adam; bu kimse, Allah Tea-lâ’nın teminatı altındadır, tâ onu öldürüp cennete koyuncaya yahud elde ettiği sevab ve mükâfatla onu eve döndürünceye kadar..
  3. Evine” selâm vererek giren bir adam, bu da, noksanlıklardan münez­zeh olan Allah Teâlâ’nın himaye ve teminatı altındadır. “(4) Geniş ma­nası ile bu üç kimse, Allah’ın gözetim ve muhafazası altında bulunurlar. Bu ne büyük bir ihsandır!.. Allah’ım, bize bu rızkı ver.
  •  Cabir b.Abdullah’dan (Radiyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurdu­ğunu işittim:

“İnsan evine girerken ve yemek yerken Allah Teâlâ’yı anarsa, şeytan (arkadaşlarına) şöyle der:

(Burada) size gecelemek yok, aş yok… Fakat adam evine girerken Allah Teâlâ’yi anmazsa, Şeytan şöyle der:

(Arkadaşlar), gecelemek imkânına kavuştunuz. Yemeği zamanında Al­lah Tealâyi anmazsa, Şeytan şöyle der:

Geceleme yerine ve aşa kavuştunuz. “(5)

  •  Abdullah b. Amr b. El-As (Radıyallahu Anhüma) rivayetinde de­miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem gündüz evine döndüğü zaman şöyle derdi:

“Elhamdü lillâhilîezîkefânî ve âvânî, ve’1-hamdü îiîiâhilîezîet’amenî ve sekânî, ve’1-hamdü Îiîiâhilîezî menne aleyye, es’eîüke en tücîrenî minen-nâr.

(Beni barındıran ve himaye eden Allah’a hamd olsun. Beni yediren ve içiren Allah’a hamd olsun, bana ihsan eden Allah’a hamd olsun. Ateşten beni korumanı Senden istiyorum).”(6)

  • Malik’in Muvatta’ından rivayet edildiğine göre, içinde insan bulun­mayan bir eve girildiği zaman şöyle demek müstahabdır:

“Esselâmü aleynâ ve ala ibâdillâhissâlihîn . (Selâm bize ve Allah’ın sâlih kullan üzerine olsun).

Kaynaklar
1)Kur’ân-ı Kerim, Nûr Sûresi: 6
2)Tirmizî (Tirmizî demiştir ki bu hadîs Hasen’dir Sahîh’tir.
3)Ebû Dâvud.
4)Ebû Dâvud. Hasen bir isnadla. Hâkim, el-Müstedrek.
5)Müslim. Ebû Dâvud. Nesâî.
6)İbn-i Sünnî. Bu hadisin isnadı zayıftır.

Dualar arşivine ulaşmak için tıklayınız!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu