Dualar

Evden Çıkarken Okunacak Dualar

Evden Çıkarken Okunacak Dualar
Evden Çıkarken Okunacak Dualar
  • (Adı Hind olan müminlerin annesi) Ümmü Seleme’den (Radıyallahu Anha) rivayet edilmiştir:

“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem evinden çıktığı zaman şöyle derdi:

Bismillâhi tevekkeltü ahîlâhi. Allahümme innî cüzü bike en edılleev udalle ev ezille ev uzelle ev ezlime ev uzleme ev echeîe ev yüchele aleyye

(Allah’ın adıyla (çıkarım), Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım sığınırım Sana, hakdan sapmamdan yahud saptırılmamdan, ayağımın kaymasından ya Ihı d kaydırılmasından, zulmetmemden yahud zulmedilmemden, bilme­memden yahud bana bilgisizlik isnad edilmekten.”(1)

  • Ebû Davud’un rivayetinde, (Ümmü Seleme Radıyallahu Anha’dan Ha­dîsi şerifin başı şöyle) nakledilir: “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim evimden her çıkışında, gözünü göğe doğru kaldırıp dua ederdi: Al­lah’ım, ben Sana sığınırım….” Başkasının rivayetinde de: “Evinden çık­tığı zaman şu duayı edirdi….” şeklinde başlayarak anlatılan duayı yapardı. Daha doğrusunu Allah bilir.
  • Enes’den (Radiyaîlahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim evinden çıktığı zaman:“Bismillâhi tevekkeltü alellâhi ve Iâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” (Allah’a tevekkül edip Allah’ın adıyla çıkarım. İbâdete güç yetirmek ve günahlardan korunmak ancak Allah’ın kuvvet ve kudreti iledir), derse; (Melek tarafından) ona şöyle söylenir: Her kederden emin kılındın, mu­hafaza altına alındın ve doğru yola iletildin. Ayrıca şeytanlar ondan uzak­laşır.”(2)

Ebü Davud da rivayetinde şunu ilâve etmiştir: “Bir şeytan diğer şeytana der ki: Hidayete iletilen, her kederden emin kılman ve muhafaza altına alman bir adamla nasıl uğraşacaksın (onu nasıl kaydıracaksın)?”

  • Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem evinden çıktığı zaman şöyle bu­yururdu:

Bismillâhi, ettükiânü alellâhi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ. billahi (Allah’ın adıyla (çıkıyorum), tevekkül Allah’adır. İbâdete güç yetirmek ve günahlardan korunmak ancak Allah’ın kudret ve kuvveti iledir”(3)

Kaynaklar
1)Tirmizî. Ebû Dâvud. İbn-i Mâce. Nesâî, Ümmü Seleme (r.anhâ)’den. (Tirmizî demiştir ki bu sa­hih bir hadistin)
2)Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî ve başka sünen sahipleri. Tirmizî: “Bu hadis Hasen’dir.1′
3)Ibn-i Mâce, İbn-i Sünnî.

Dualar arşivine ulaşmak için tıklayınız!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu