Esmaül Hüsna

El-Azim Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Azim Sonsuz azametli, en büyük ve ulu.

El-Azim
  • Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar büyük.
  • Akıl ve hayalin düşünemediği, gözün göremediği kadar sonsuz, büyük ve azametli olandır.
  • Bütün büyüklüklerin sâhibi…
  • Azamet, büyüklük mânasınadır. Hakikî büyüklük Allah’a mahsustur. Yerde, gökte, bütün varlık içinde mutlak ve ekmel büyüklük, ancak O’nundur ve herşey O’nun büyüklüğüne şâhiddir. Bu sıfatta da Allah’a herhangi bir denk bulunması muhaldir.

El-Azim : العظيم

Cenab-ı Hak buyuruyor.

“O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O yücedir, uludur.”
(Şura, 4)

Cenab-ı Hak azimdir. Fakat O’nun azameti ancak kendine malumdur. Kullar O’nun büyüklüğünü tam olarak anlayamaz. Her namazın tesbihini çekmeden evvel okuduğumuz ayetel kürsünün sonunda: “Vehüvel aliyyül azim” diyoruz. İşte burada Allah’ın azameti, büyüklüğünün ne kadar sonsuz olduğunu düşünmemiz lazım.

Bir toplumun büyüğü, kendisine karşı çıkılamayan ve emirleri üzerine hareket edilendir. Ancak böyle olmakla beraber bu kimse zaman gelip çeşitli nedenlerle zayıf düşer, aciz kalır, mağlup edilir, sahip olduğu saltanatından ortada eser kalmaz. Oysa Allah Teala, mutlak güç sahibidir ve hiçbir şey O’nu güçsüz kılıp aciz düşüremez. Karşı  çıkılıp mağlup edilemez. O gerçek büyüktür. Bu ismin başkaları için kullanılması mecazi anlamdadır. Hakiki büyüklük Allah’a mahsustur.

O, her büyükten daha büyüktür. Bu yüzden hiçbir akıl, O’nun büyüklüğün kavrayamaz. Yaratılan bütün varlıklar O’ndan birçok ilimler öğrenmiş olsa bile, bu bilgiler sınırlı ve sonludur. Akılların, sonsuz nurunu kavramaktan aciz kaldığı, anlayışların izzetinin aydınlığında kaybolduğu Allah ne yücedir. Bütün her şey Allah’ın yüceliğine, büyüklüğüne ve kemaline göre bir hiç  gibidir. O’nun azametinin başlangıcı, yüceliğinin sonu yoktur.

Allah hiç bir şeye muhtaç değildir ve yarattığı her şeyde O’nun büyüklüğünü görmek mümkündür.

El-Azim Esması
El-Azim Esması

Allah’ın azametini tefekkür eden insan; O’nun büyüklüğü karşısında gafletten kurtulur, imanı kuvvetlenir; acz ve kusurlarını anlar. Alemin düzenliliğini, yaratılış gayesini, verilen nimet ve güzellikleri, dünyanın geçiciliğini, süt veren hayvanlardaki icazı, gece ve gündüzün dönüşümünü düşünen insan, Allah’u Tealâ’nın sonsuz ihsanlarıyla kullarını nasıl donattığı karşısında O’nun büyüklüğünü idrak eder.

Büyüklük ve ululuk yalnız ve yalnız Allah’a aittir. Bunların gerçekleri kavranılamadığı gibı mahiyetlerinede ulaşılamaz. Resülullah (s.a.v) buyurdular ki: “Allah Teâla hazretleri şöyle dedi: “Büyüklük benim örtümdür, ululuk da elbisemdir. Kim bu iki şeyde benimle çekişirse ona azab veririm.”

El-Azim Ebced değeri ve Zikir saati: Bu mübarek ismin zikir adedi (1020) dir.Zikir saati Utarit, günü   Çarşamba’dır.

El-Azim Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El-Azim ism-i şerifi, haramlardan korunmak, insanlar tarafından sevilmek ve hürmet görmek için, “Ya Azim Celle Celalühü” diyerek 1020 kere okunur.
  • Kim, herhangi bir idareciden ve zalim kişiden korkarsa El-Azim ism-i şerifini “Ya Azim Celle Celalühü” diyerek 12 kere okur ve sonra kendi nefsine üflerse; ondan emin olur, lütuf bulur.
  • Kim El-Azim ism-i şerifini “Ya Azim Celle Celalühü” diyerek çok okumaya devam ederse; izzet ve şifa bulur.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu