Esmaül Hüsna

El-Gafur Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Gafur Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır.

El-Gafur
 • Mağfireti çok…
 • Allah Teâlâ’nın mağfireti çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örter, meydana çıkarıp da sâhibini rezîl etmez.
 • Kusurları insanların gözünden gizlediği gibi, melekût âlemi sâkinlerinin gözünden de gizler. İnsanların görmediği bâzı şeyleri melekût âlemi sâkinleri görürler. Gafûr ism-i şerîfi, kusurların onların gözünden de gizlenmesini ifade eder.

El-Gafur : الغفور

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah’tandır ki. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.” (Mümin, 3)

“Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır.” (Zümer, 5)

“Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.” (Hicr, 49)

“Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hacc, 60)

Allah, kullarını sadece bir kere değil defalarca bağışlar. Öyle ki, O’nun bağışlaması sayılamaz. Kullarını dünya ve ahirette rezil etmeyen onların günahlarını gizleyen, örten ve günahlarından dolayı cezalandırmayan. Allah,  iyiyi-güzeli  açığa çıkaran, kötüyü, çirkini  örtendir. Allah dünyada üzerlerini örtmek, ahirette de  cezasını vermemek suretiyle bunu örter. Allah insanı üç türlü örtü ile örtmüştür.

 • İlk örtü; insanın ayıp ve çirkin görünen yerlerini gizleyen elbiseleridir.
 • İkincisi; insanın fikir, düşünce ve hayallerini kalbinde gizlemesidir.
 • Üçüncüsü ise; Allah kulunun günahlarını örtmüş, gizlemiş; günahlarını sevaba çevirmiş, sanki  hiç günah  işlememiş gibi ahirette yalnızca sevaplarını  yazan kitaplarını vermiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor :

El-Gafur Esması
El-Gafur Esması
 • Kul, günahını itiraf eder ve tevbe ederse, Allah tevbesini kabul eder.
 • Açıktan günah işleyenler dışında ümmetimin tamamı affedilir.
 • Kim bir müslümanın hata ve günahlarını örterse, Allah da dünyada ve ahirette o kimsenin hata ve günahlarını örter.

Tenbih : O’ndan başka kulların günahlarını bağışlayan kimse yoktur. İçtenlikle tevbe eden, sanki hiç  günah işlememiş gibidir. Kullar için zorunlu olan, bağışlaması pek geniş olan Allah’tan günahlarının bağışlamasını talep etmek ve hiç bir zaman ondan ümit kesmemektir.

Her müslüman, bir günah işlediğinde onu insanlardan gizlemeli  ve asla açığa vurmamalıdır. Günahlarını yalnızca Allah’a itiraf etmeli  ve ondan bağışlanma dilemelidir.

Bu ismi bilen her müslüman, kendi günahlarını örrtüp gizlediği gibi, başkalarının da günahlarını örtüp gizlemeli ve açığa vurmamalıdır. Yüce Allah’ın şu ayetini akıldan çıkarmamalıdır. “Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız?  “ (Nur, 22)

El-Gafur Ebced değeri ve zikir adedi:El-Gafur isminin zikri(1286) adettir. Zikir saati Güneş,günü Pazar’dır.

El-Gafur Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

 • El-Gafur ism-i şerifi, mağfirete nail olmak, bağışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin gazap ve kızgınlıklarını söndürmek için, “Ya Gafur Celle Celalühü” diyerek 1286 kere okunur.
 • El-Gafur ism-i şerifi, ateşli hastaya 3 defa yazılırsa hasta iyi olur biiznillah.
 • Ölümü zorlaşan, ölüm anında dili tutulan ve şehadet kelimesi getiremeyen ağır hastalara El-Gafur ism-i şerifi ve seyyidü’l istiğfar yazılırsa; hemen dili çözülür ve ölümü kolay olur. Tecrübe edilmiştir. Tevfik Allahü Teala hazretlerindir.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu