Esmaül Hüsna

El-Evvel Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Evvel Herşeyin ilki olan.

 • El-Evvel Her varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan…
 • Allah Teâlâ bütün varlıklar üzerine mukaddem olup kendi varlığının evveli yoktur. Kendisi için asla başlangıç tasavvur olunamaz. Onun için Ona EVVEL demek, “ikincisi var” demek değildir. “Sâbık’ı, yani, kendisinden evvel bir varlık sâhibi yok” demektir.
  El-Evvel

El-Evvel : الأوّل  Yâ Evvel : يَٓا اَوَّلُ

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3)

 • Cenab-ı Hak yaratmayı başlatan ve sürdürendir. Bütün mükevvenatı var eden, bütün nesne  ve olayları icad edip ortaya çıkarandır. Her şeyden evveldir. Bir evveli, bir öncesi  yoktur.
 • Başlangıcı yoktur ve her şeyin ilkidir. Çünkü varlıkların hepsinin başlangıcı ve hepsini ortaya çıkarandır. Ve son, hepsinin yok olmasından sonra O, bâkidir

“O’nun zâtından başka her şey helak olacaktır…” (Kasas, 88)

“Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak, ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak .”(Rahman, 26-27)

El-Evvel Esması
El-Evvel Esması

âyetlerinin ifade ettikleri mânâya göre varlıkların hepsi helak ve fenâya gider ve gidebilir, ancak O, kalır. Bütün yaratıkların, varlık sebepleri ortadan kalkınca esasen helak edilirler ve yok olurlar. Sonra bütün işler ona döndürülür. Binaenaleyh O, hepsinden evvel olduğu gibi, hepsinin gayesi ve varlığın sonudur. Binaenaleyh O’nun için ne yalnız Evvel ve de yalnız Ahir diye hükmetmemeli, “Evvel ve Ahir” demelidir.

Allah Teâlâ, başlangıcı olmayan evvel, sonu olmayan Âhir’dir. O, her şeyden önceki  Evvel’dir, her şeyden sonraki Âhir’dir. O, var etmede ve yaratmada Evvel, hidayete ve başarıya erdirmede Âhir’dir. O, kalplerdekini bilen Evvel, ayıp ve kusurları örten Âhir’dir. Başlangıç ilk olarak Allah’la başladı, son olarak dönüş yine O’nadır.

El-Evvel Esmasını Bilmenin Faydası

 • Allah’ın Evvel olduğunu bilmek, sadece sebeplere bakmaktan, bunlar üzerinde durup düşünmekten kurtulmamızı ve daha geniş düşünmemizi sağlar. O’nun salt lütuf ve ihsanına ve merhametine bakmamıza yardım eder. Hiçbir varlığın herhangi bir katkısı olmadan O’nun bize sayısız nimetler verdiğini düşünmemizi sağlar. Mutlak yokluğun olduğu bir ortamda bütün varlığı yarattı. Bütün varlıklar yok iken, adı dahi zikredilmezken O, her şeyi bizim için hazırladı. Bize güç ve kuvvet verdi, varlıklar için sebep-sonuç kanunu koydu. O’nun varlığı hiç bir vesileye bağlı değildir. Allah’ın Evvel ismini bu şekilde anlayan O’na mutlak manada muhtaç olduğunu bilir. Bütün içtenliği ile O’na ibadet etmesi gerektiğini daha iyi anlar.
 • ‘Evvel’ ve ‘Ahir’in  yarattıklarının bir başı ve bir sonu vardır. Yaşımız  kadar yaşıyoruz ve bizi ilk defa getiren, son defa  götürüyor. Yani O’ndan geldik O’na dönüyoruz.  Öyle ise O’na yaraşır işler yapalım. Hayırlı  hizmetlerde ilklere imza atalım.

El Evvel Ebced değeri ve zikir saati:El-Evvel esmasının zikri (37) adettir.Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.El Evvel Büyük ebcede göre hesaplanıp (37×37=1369) olarak okunması da tavsiye edilmektedir.

El-Evvel Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

 • El Evvel ismini her gün veya her namazdan sonra (37) kere zikreden kimse,Cenab-ı Hak tarafından bütün istek ve ihtiyaçlarına kavuşturur.Duası kabul olur.
 • Esaslarına uygun olarak zikreden kimsenin giriştiği her iş başarıya ulaşır.Hiç bir teşebbüsünden zarara uğramaz.maddi ve manevi bir çok faydalar sağlar.
 • Bu ismi sürekli okuyan bir öğrenci,daima sınıfın birincisi olur.Memur okusa mesleğinin en üstlerinde olur.
 • Misafir olan kimse cuma günleri okumaya devam etse,sağ salim eş ve dostlarına,akraba ve ailesine kavuşur.
 • Evladı olmayan kimse dört cuma üst üste “Ya Evvel” diye samimiyetle zikretse, Allah yanında duası kabul olur ve eğer tıbbi bir engel yoksa, Allah’ın izniyle ve kudretiyle çocuk sahibi olur.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

 

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu