Esmaül Hüsna

El-Müteali Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Müteali Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği her şeyden pek yüce.

  • El-Müteali Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek münezzeh…
  • Meselâ, bir zengin hakkında, “Bu adam yarın fakir düşebilir”, denebilir ve adam da zenginken fakir olabilir. Fakat Allah Teâlâ hakkında, bu gibi ihtimallerin düşünülmesi mümkün değildir. O, her türlü noksanlık, eksiklik, zaaf, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir. İsteyenler çoğaldıkça ihsanı artar, herkese hikmet ve iradesine göre verir. Verdikçe hazîneleri tükenmez…
    El-Müteali

El-Müteâli : المتعالِ

Cenab-ı Hak buyuruyor.

“O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.” (Rad, 9)

“O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)

“Yüce Rabbinin adını tesbih et.” (Ala,1)

Allah’ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik yoktur. Allah, her üstün ve yüksek makamın daha üstündedir.

Allah kendi zatında yücedir. bu yüzden her şeyden daha yücedir. Yücelikte Allah’ın hiçbir kusur ve ayıbı yoktur. O, mutlak olarak en yücedir. O, ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette ve diğer bütün sıfatlarında kusursuz ve mükemmel olduğu gibi yücelikte de eksiksiz ve kusursuzdur. O’nun bu yüceliği cihet ve mekan bakımından değildir. Zira O, cihet ve mekandan münezzehtir (arınmıştır).Her şey, O’nun kudreti ve iktidarı altındadır.

Yaratılmışları överken mübalağadan özellikle sakınmak ve hiçbir yaratılmışı asla bu anlama varan bir üslub ve vurgu ile yüceltmemek lazımdır. Bu kavram ancak Allah’ı nitelendirir ve sadece O’na tahsisi gerekir.

İnsanların bir kısmı etraflarındaki sayısız delile rağmen Allah’ın ululuğunu, yüceliğini takdir edemezler. Son derece aciz oldukları halde kendilerini büyük görmekte, kendilerini Yaratanı ise hiç düşünmemektedirler. Bu büyüklenme duygusunun nedeni kötülüğü emreden bir nefse sahip olmasıdır.

Ancak iman edenler Allah’ın yüceliği karşısında insanın ne derece aciz bir varlık olduğunu, hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini bilirler. Evrenin her noktası Allah’ın büyüklüğünü yansıtır. Ama O’nun sonsuz gücünü ve ilmini anlatmaya asla kafi gelmez. Allah her türlü ortaklıktan, kusurdan, eksiklikten, sınırdan münezzeh olandır.

Bütün üstün sıfatların ve bütün güzel isimlerin tek sahibidir.

El-Müteali Esması
El-Müteali Esması

O’nun ilmi, aklı, gücü, kudreti, rahmeti, şefkati, fazlı, ihsanı sonsuzdur. ‘Sonsuz‘ kelimesi Allah’ın büyüklüğünü kavrayabilmek için üzerinde iyi düşünülmesi gereken bir kavramdır.

Allah ölümlerinden sonra insanları yeni bir yaratılışla yaratacak ve bundan sonra dünyada yaptıklarının bir karşılığı olarak cennet veya cehennemde devam edecek olan sonsuz hayatlarını başlatacaktır. Burada yüz değil, bin değil, yüzbin veya milyar yıl da değil, trilyon ya da katrilyon kere katrilyon yıl da değil, sonsuza kadar sürecek bir ömürden bahsedilmektedir.

Yani yüz trilyon insan olsa, gece gündüz hiç durmadan yüz trilyonu yüz trilyon ile çarparak ilerleseler, yüz trilyon ömürleri olsa ve ömürleri boyunca bu işle uğraşsalar yine de yıl sayısını hesaplayamayacakları kadar uzun bir ömür. Oysa Allah öyle büyük bir ilme sahiptir ki insana göre ‘sonsuz’ olan herşey, O’nun bilgisi dahilindedir. Zamanın ilk yaratıldığı andan sonsuza değin geçecek olan her olayı, her düşünceyi, vakitleri ve şekilleri ile belirleyen ve bilen O’dur.

El Müteali Ebced değeri ve zikir saati:El-Müteali esmasının zikri (551) adettir.Zikrin saati Zühal, günü Cumartesi’dir.

El-Müteali Esması

El-Müteali Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El-Müteali ism-i şerifi, düşmanın helaki için 7 gün devamla her gün 1000 kere “Ya Müteali Celle Celalühü” diyerek okunur.
  • El-Müteali ism-i şerifi,  düşmanlara galip olmak ve herkes tarafından sözün kabulü için “Ya Müteali Celle Celalühü” diyerek  541 kere okunur.
  • Hayızlı kadın hayız günlerinde El-Müteali ism-i şerifi, “Ya Müteali Celle Celalühü” diye okursa; Allahü Teala hazretleri onun halini islah eder, kendisini düzeltir.
  • Her gün  551 kere zikrine devam edenler,günah işlemekten ve dinin hoş görmediği şeylerden kurtulur.Çünkü mübarek ismin zikri talibi kısa sürede yüce makamlara eriştirir.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu