Esmaül Hüsna

El-Vekil Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Vekil Her şeye vekil.

El-Vekil
  • En büyük vekil. Güvenilip dayanılan. Yaratıkların işlerini üzerine alan ve daha iyisini yapan ve kullarına yardım etmesine yetendir.
  • Usûlüne uygun şekilde, kendisine tevdi edilen işleri en güzel şekilde neticelendiren…
  • Kendisine iş ısmarlanan zâta vekîl denir. Allah Teâlâ en güzel ve en mükemmel vekîl’dir. İşlerin hepsini tedvîr, tedbîr ve idare eden O’dur. Fakat kendisi hiçbir işinde vekîle muhtaç değildir. Allah Teâlâ, kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştırır.

El-Vekil : الوكيل

Cenab-ı Hak buyuruyor.

“Vekil olarak Allah yeter.” (Nisa, 81)

” ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!’ dediler.” (Al-i İmran, 173)

“Benden baska vekil edinmeyin” (İsra,2 )

Vekil, vekalet verenin ihtiyaç  duyduğu bütün şeyleri adına yapmaya yetkili kıldığı kimsedir.

Rabbimiz vekilimizdir. Bütün işlerimiz O’nun kudretiyle cereyan etmektedir. O ne güzel vekil ve ne güzel yardımcıdır. Ancak tedbir almamız, ondan sonra Rabbimize vekaletimizi vermemiz gerekmektedir. Tedbiri almadan takdire küsmek haksızlıktır.

El-Vekil Esması
El-Vekil Esması

Allah iman sahibi olan, samimi kullarına karşılaştıkları her türlü durum ve şartta Kendisine güvenmelerini söyler. Nitekim tüm peygamberler Allah’ın dinini anlatırken, birçok zorlukla karşılaşmış, hitap ettikleri topluluklar çoğu zaman onlara düşmanlıkla karşı çıkmışlardır. Ancak elçiler, Allah’ın birliğini, O’nun emir ve yasaklarını anlatma konusunda her zaman cesur ve kararlı bir tutum sergilemişlerdir. Hep Allah’ı vekil edinmişler, yalnızca O’nun hoşnutluğunu gözetmişlerdir.

Tevhidin hakikatini anlamak için kul, kalbini işlerden uzak tutmalı, bütün işleri Allah’a havale etmeli, bu işlerin sıkıntı ve zorluklarıyla kalbini meşgul etmemelidir. Vekil olan Allah pek zengindir. Vekil’in pek zengin, vefakar ve cömert olduğuna göre Mevla’na ibadet etmeye yönel. Allah’ı tanıyan kimsenin, bütün işlerinde O’na tevekkül etmesi ve her işini O’na havale etmesi gerekir.

El-Vekil Ebced değeri ve zikir saati: El-Vekil esmasının zikri (66) adettir.Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Lafza-i Celal(Allah) ile aynı değerdedir.

El-Vekil Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El-Vekil ism-i şerifi, maddeten ve manen zengin olmak için, “Ya Vekil Celle Celalühü” diyerek 66 kere okunur.
  • El-Vekil ism-i şerifini, “Ya Vekil Celle Celalühü” diyerek zikrine devam edenin kalbine sükunet iner üzüntüleri yok olur.
  • 5 vakit namazdan sonra 66 kere Ya Vekil Celle Celalühü” zikrine devam edenin her işi yolunda gider, rızkı artar, herkes tarafından sevilir.
  •  Her fırsatta ” Hasbün Allâhü ve ni’me’l-Vekîl ni’mel-Mevlâ ve ni’me’n-nasîr ” okuyanın, her muradı hasıl olur.
  •  Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar.
  •  Düşman üzerine zöhre saatinde Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

İsm-i Azam Ve Esma-i Hüsna Duaları için tıklayınız!

Etiketler

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı