Evliyalar

Nur taneleri, insanlığın bir taneleri, Allah dostları, evliyalar.Evliyâ-yı kirâm, Allahü teâlânın ve Peygamberinin (s.a.v) emir ve yasaklarını öğreterek, insanların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için uğraşmışlardır.

Evliya; Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, sevdiğini Allahü teâlâ için seven ve her işi O’nun rızâsı için yapan, her an Allahü teâlâ ile bulunan, gafletten uzaktırlar.

Tâbiîn devrinden başlayarak 1000’in üzerinde velînin hayat ve menkıbelerini A’dan Z’ye tasniflenmiş olarak sitemizde bulacaksınız. Bütün bu Allah Dostları, aynı kaynaktan fışkıran nûrları, olduğu gibi göstermektedir. Hangisine bakarsanız bakın hepsinde aynı nuru göreceksiniz.

Bu bölümün hazırlanmasında bir zamanlar Türkiye Gazetesi tarafından yayınlanan “Evliyalar Ansiklopedisi” esas alınmış, yeni bölümler eklenmiş ve bazı kısaltmalara gidilmiştir. Emeği geçenlerden Allah c.c. razı olsun

 • Recâ Bin Hayve

  Recâ Bin Hayve Tâbiînden velî ve büyük bir fakîh (İslâm Hukûku âlimi). Doğum târihi bilinmemektedir. 730 (H.112) târihinde vefât etti.…

  Devamını Oku »
 • Remlî Şâfiî

  Remlî Şâfiî Fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebü’l-Abbâs, lakabı Şihâbüddîn’dir. İbn-i Rıslân diye de bilinmektedir. 1371…

  Devamını Oku »
 • Resûl Zeki Efendi

  Resûl Zeki Efendi Velîlerin önde gelenlerinden. İsmi Resûl Zeki‘dir. Arvâsîlerdendir ve soyu Peygamber efendimize ulaşır. Zamânında ilim ve irfân beldesi olan…

  Devamını Oku »
 • Rislân Dımeşkî

  Rislân Dımeşkî Şam’ın büyük velîlerinden. İsmi Rislan (Erslan) bin Yâkûb bin Abdurrahmân bin Abdullah Dımeşkî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir.1164 (H.560) senesinde Şam’da…

  Devamını Oku »
 • Rûzbehân Baklî

  Rûzbehân Baklî Meşhûr velîlerden. İsmi Rûzbehân bin Ebî Nasr el-Baklî’dir.Künyesi Ebû Muhammed, lakabı Sadreddîn’dir. Babasının sebzeci olması ve kendisinin gençliğinde bu…

  Devamını Oku »
 • Rükneddîn Ebü’l-Feth

  Rükneddîn Ebü’l-Feth Tâbiîn devrinde Kûfe’de yetişen büyük âlim ve velîlerden. İsmî, Rebî bin Haysem bin Âiz’dir. “Ebû Yezîd” künyesi ile meşhur…

  Devamını Oku »
 • Sâbit Ebü’l-Meânî

  Sâbit Ebü’l-Meânî Türkistan’ın Fergana bölgesinde son asırda yetişen velî ve mücâhid âlimlerden. İsmi Sâbit, künyesi Ebü’l-Meânî’dir. Hazret-i Ali’nin soyundandır. Hanefî mezhebine…

  Devamını Oku »
 • Sâbit Bin Eslem El-Benânî

  Sâbit Bin Eslem El-Benânî Tâbiînin, zâhid (dünyâya önem vermeyen), âbid (çok ibâdet eden) ve müttekilerinden (haramlardan sakınanlarından) ve velî. Künyesi Ebû…

  Devamını Oku »
 • Sa’dî-i Şîrâzî

  Sa’dî-i Şîrâzî Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muslihüddîn bin Muhlis eş-Şîrâzî, künyesi Ebû Abdullah’tır. Sa’dî mahlasıdır. 1193 (H.589) senesinde Şîrâz’da doğdu. 1292…

  Devamını Oku »
 • Sadreddîn-i Konevî

  Sadreddîn-i Konevî Konya’nın büyük velîlerinden. İsmi Muhammed bin İshâk, künyesi Ebü’l-Meâlî, lakabı Sadreddîn’dir. 1210 (H.606) târihinde Malatya’da doğdu. 1274 (H.673) târihinde…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu