evliyaların sözleri

 • EvliyalarPhoto of Tâcüddîn bin Rıfâî

  Tâcüddîn bin Rıfâî

  Tâcüddîn bin Rıfâî Evliyânın büyüklerinden.Hayâtı, doğum ve vefâtı hakkında pek fazla mâlûmât bulunmamakta ise de,on üçüncü asrın ikinci yarısında yaşadığı bilinmektedir.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Vecihüddin Ömer Efendi

  Vecihüddin Ömer Efendi

  Vecihüddin Ömer Efendi Evliyânın büyüklerinden. Ebû Bekr’in (radıyallahü anh) neslindendir. Muhammed Dîneverî amcasıydı. Babası Ebû Muhammed’dir. İlk zamanlarında memleketin ileri gelen…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Vehb Bin Münebbih

  Vehb Bin Münebbih

  Vehb Bin Münebbih Tâbiîn devrinde yetişen büyük âlim ve velî. Künyesi Ebû Abdullah’tır. 645 (H.24) senesinde Sana’da doğup, 741 (H.124) yılında…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Yahyâ bin Muâz-ı Râzî

  Yahyâ bin Muâz-ı Râzî

  Yahyâ bin Muâz-ı Râzî Büyük velîlerden. İsmi Yahyâ bin Muâz bin Câfer Râzî, künyesi Ebû Zekeriyyâ, lakabı Vâiz‘dir.Rey’de doğdu.Doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Yahyâ Şirvânî

  Yahyâ Şirvânî

  Yahyâ Şirvânî Büyük velîlerden. İsmi, Yahyâ bin Behâeddîn’dir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1464 (H.868)…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Ya’kûb-i Çerhî

  Ya’kûb-i Çerhî

  Ya’kûb-i Çerhî Evliyânın büyüklerinden. İnsanların îtikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Ya’kûb Germiyânî

  Ya’kûb Germiyânî

  Ya’kûb Germiyânî Büyük velîlerden. İsmi Ya’kûb, künyesi Ebû Yûsuf, lakabı Zeyn-ül-İslâm’dır. Kütahya civârında Şeyhli köyünde doğdu. Ya’kûb Germiyânî diye meşhûr oldu.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Yâkût-i Arşî

  Yâkût-i Arşî

  Yâkût-i Arşî Âriflerin ve evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî hazretlerinin talebelerinin büyüğü olup, Habeşistanlıdır. 1307 (H. 707) senesinde Mısır’da İskenderiyye…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Yûnus Bin Ubeyd

  Yûnus Bin Ubeyd

  Yûnus Bin Ubeyd Tâbiînin büyüklerinden. Haramlardan ve şüphelilerden çok sakınan, ilim ve hikmet sâhibi bir velîdir. Künyesi, Ebû Abdullah veya Ebû…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Yûsuf Bin Esbât

  Yûsuf Bin Esbât

  Yûsuf Bin Esbât Velîlerden, hadîs, fıkıh ve kırâat âlimi. Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Nesebi, Yûsuf bin Esbât bin Vâsıl eş-Şeybânî, el-Kûfî’dir. Künyesi…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı