hindistan evliyaları

 • EvliyalarSâlih Gülâbî

  Sâlih Gülâbî

  Sâlih Gülâbî Hindistan evliyâsının büyüklerinden. İsmi, Mevlânâ Muhammed Sâlih Gülâbî’dir.Doğum târihi bilinmemektedir. 1628 (H.1038) senesinde Hindistan’da vefât etti. Fakirlik ve gurbet…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSenâullah-i Sebnehlî

  Senâullah-i Sebnehlî

  Senâullah-i Sebnehlî Hindistan’da yetişen büyük âlim ve velîlerden. Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin önde gelen talebelerinden. İsmi Senâullah, nisbesi Sebnehlî‘dir. Mevlevî Senâullah-i…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyfeddîn-i Fârûkî

  Seyfeddîn-i Fârûkî

  Seyfeddîn-i Fârûkî Hindistan’ın büyük velîlerinden. İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünyâda ve âhirette, saâdete, mutluluğa kavuşmalarına vesîle olan ve…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarŞâh Veliyyullah-ı Dehlevî

  Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî

  Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî Hindistan’ın büyük velîlerinden. Tefsîr, hadîs, kelâm, tasavvuf ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Ahmed bin Abdürrahîm bin…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Şerefüddîn Ahmed

  Şerefüddîn Ahmed Bin Yahya Müniri Hindistan’da yaşayan evliyânın büyüklerinden. Mahdûm-ül-Mülk Bihârî diye tanınır. Lakabı, Şerefüddîn olup, nesebi, Peygamber efendimizin amcalarından Zübeyr bin…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Şeyh Nûreddîn

  Şeyh Nûreddîn Hindistan evliyâsının tanınmışlarından. İsmi, Şeyh Nûreddîn olup, Nûr Kutb-i Âlem diye meşhûrdur. Alâül-hak’ın oğlu, mürîdi ve halîfesi Şeyh Hüsâmeddîn…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Şeyh Tâc

  Şeyh Tâc Hindistan’ın büyük velîlerinden. Hâce Muhammed Bâkî-billah hazretlerinin en yüksek talebelerindendir. İsmi, Tâcüddîn bin Zekeriyyâ bin Sultan el-Osmânî el-Hindî en-Nakşibendî…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarEvliyalar Ansiklopedisi

  Tâhir-i Lâhorî

  Tâhir-i Lâhorî Hindistan’ın büyük velîlerinden. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî hazretlerinin halîfelerinden ve çocuklarının hocalarındandır. Büyük bir âlim idi. 1630 (H.1040)…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarZiyâüddîn Nahşebî

  Ziyâüddîn Nahşebî

  Ziyâüddîn Nahşebî Hindistan âlim ve velîlerinden. Bedâyûnlu idi. Bedâyûnî, Nahşebî, Dehlî ve Hindî nisbet edildi. Şeyh Hamîdeddîn Nâgûrî’nin torunu ve…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu