Surelerin FaziletleriSurelerin Sırları

A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları

A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları
A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim (sevabını umarak) A’la suresini okursa, Allah’ü Teala ona İbrahim (Aleyhisselam), Musa (Aleyhisselam), ve Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)‘e indirdiği kitaplarının harfleri sayısınca ecir ve sevap ihsan eder.”(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğagün ve A’la) Surelerini okurdu.(2)

Rivayet Edildi ki:

  • 3 defa okuyan, yolculuktan sağ salim döner,
  • Bu sure Hamile bir kadın için yazılır ve bu yazım işi arabi ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, bi-iznillah doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur.
  • Mahsulü zararlı şeylerden korumak için okunur.
  • Her kim bu sureyi Cuma günü yazar ve üzerinde taşırsa, bütün afet, bela ve kötülüklerden korunur.

A’la Surenin Mealini okumak veya dinlemek için tıklayınız

Dipnot ve Kaynaklar

  1. Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/407; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/590
  2. Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21

Kaynak: OnlineKuran.net

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu