Birr (Ebeveyne İyilik) Bölümü

Evlad Ve Akrabalara iyilik

Evlad Ve Akrabalara iyilik

Hadis No : 0167
Ravi: Aişe
Tanım: Yanıma bir kadın girdi. Beraberinde iki kız çocuğu da vardı. Bir şeyler istedi. Aksi gibi yanımda bir hurmadan başka bir şey yoktu. Onu verdim. Kadın aldı ve ikiye bölerek kızlarına taksim etti. Kendine pay ayırmadı. Çıkıp gittiler. Arkadan Resulullah (sav) girdi. Durumu ona anlattım. Dedi ki: “Kim bu şekilde kızlarla imtihan edilir o da onlara iyi davranırsa, kızlar, onun için, ateşe karşı perde olurlar.”

Kaynak: Buhari, Zekfit 10, Edeb 19; Müslim, Bin-147, (2629); Tirmizi, Birr 13, (1916)

 

Hadis No : 0168
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Buluğa erinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse – parmaklarını birleştirerek – kıyamet günü o ve ben şöyle beraber oluruz.” (Tirmizi’de: “O ve ben cennete şu iki şey gibi beraber gireriz dedi ve iki parmağıyla işaret etti” şeklinde gelmiştir.”)

Kaynak: Müslim, Birr 149, (2631); Tirmizi, Bin-13, (1917)

 

Hadis No : 0169
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kim “üç kız” veya “üç kızkardeş” veya “iki kızkardeş” veya “iki kız” yetiştirir, terbiye ve te’diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir.” (Ebu Davud’da İbnu Abbas (ra)’dan şu rivayet de kaydedilmiştir: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kimin iki kızı olur da öldürmez, alçaltmaz, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse, Allah onu cennete koyar”)

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

 

Hadis No : 0170
Ravi: Avf İbnu Malik el-Eşcal
Tanım: Hz. Peygamber (sav): “Ben ve yanakları kararmış kadın kıyamet günü şu iki şey gibi yan yanayız. – Hadisi rivayet eden Yezid İbnu Zürey, baş ve orta parmaklarıyla işaret yaptı – O kadın ki, mevkii, makamı bulunan kocasından dul kalmıştır, (maddi imkanlarından başka) neseb ve güzelliği yerindedir. Bütün bunlara rağmen (evlenmez) ve yetimler büyüyünceye veya ölünceye kadar kendini onlara hasreder.” (Hadiste geçen “yanakları kararmış kadın” tabiriyle Hz. Peygamber (sav) yetimlerim büyütmek gayesiyle süslenmeyi ve rahat yaşamayı terkeden, çektiği sıkıntılar sebebiyle cildi kararan dul kadını ifade buyurmuştur)

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 130, (5149)

 

Hadis No : 0171
Ravi: Havle bintu Hakim
Tanım: Bir gün, Resulullah (sav) kızı Fatıma (ra)’nın iki oğlundan birini kucaklamış olduğu halde evden çıktı ve şöyle diyordu: “Siz var ya, sizin yüzünüzden (ebeveyniniz) cimriliğe, korkaklığa ve cehalete düşüyorlar. Ve siz Allah’ın reyhanındansınız.”

Kaynak: Tirmizi, Birr, 11 (1911); İbnu Mace, Edeb 3, (3666).

 

Hadis No : 0172
Ravi: Bera
Tanım: Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Aişe (ra)’ye uğradı. Aişe hummaya yakalanmış, hasta idi. “Kızım, nasılsın?” diye hatırını sordu ve yanağından öptü.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 158 (5222); Buhari, Menakıbu’l-Ensar 45

 

Hadis No : 0173
Ravi: Said İbnu’l-As
Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz”

Kaynak: Tirmizi, Birr 33, (1953)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu