Surelerin FaziletleriSurelerin Sırları

Kehf Suresi’nin Faziletleri

Kehf Suresi’nin Faziletleri
Kehf Suresi’nin Faziletleri
 1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Kehf suresinin başından üç ayet okursa Deccal fitnesinden korunur.”(1)                                                                                                                                     Deccalden maksat, kıyametin büyük alametlerinden olmak üzere, kıyamete yakın ortaya çıkacağı mütevatir derecesinde haberlerle sabit olan deccaldir. O, uluhiyet iddiasında bulunacak ve birtakım harikalar (istidrac) gösterecektir. Yeryüzündeki en büyük fitne, deccal fitnesidir.
 2. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Kehf suresinin başından on ayet ezberle(yip okumaya devam ede)rse, deccalin şerrinden emin olur (korunur). Her kim Kehf suresinin son on ayetini okursa ve sonrada deccal çıksa, ona asla zararı dokunmaz.”(2
 3. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim uyuyacağı zaman Kehf suresinin sonunu (veya son 10 ayeti) okursa o kişi için kıyamet gününde başından ayağına kadar nur olur.”(3
 4. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: ” Her kim yatacağı vakit Kehf suresinin son ayetini okursa, o kişi için yattığı yerden Mekke’ye kadar parlayan bir nur olur ki, o nurun içi meleklerle doludur. O melekler, o kişi yattığı yerden kalkıncaya kadar ona dua ederler. Eğer yattığı yer Mekke’de ise, bu ayeti okuduğu zaman yattığı yerden Beyt-i Mamur’a kadar parıl parıl parlayan bir nur ona ihsan edilir ki, o nurun içi meleklerle doludur. O kişi uyanıncaya kadar o melekler kendisine dua ve istiğfar ederler.”(4
 5. Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Kehf suresinin ilk ve son 10 ayet-i kerimelerini yatmadan önce okursa, Allah’u Teala üç melek indirir, onlar onu namaza kaldırırlar, Namazı kılıp; “Allah’ım! senin katında en değerli ve en sevgili vakitler hangileriyse, beni o vakitlerde uyandır. Beni, Senin katında en güzel olan işlerde çalıştır. Beni Sana yaklaştıracak ve fazlası ile Sana yakın kılacak işlerde kullan. Beni, Senin gazabına neden olabilecek şeylerden de sonsuza dek uzaklaştır. Allah’ım! Senden diliyorum ki, Bana veresin. Çünkü ancak Sen verirsin. Senden mağfiret diliyorum ki, bağışlanayım. Çünkü ancak Sen bağışlarsın. Sana dua ediyorum ki, duama icabet edersin. Çünkü duaları ancak Sen kabul edersin. Allah’ım Beni azabına karşı güvendirme, Senden başkasına terk etme, beni rezil etme, bana zikrini unutturma ve beni gafillerden eyleme” (şeklinde) dua ettiğinde onlar (melekler) “Amin” derler. Gece namazına uyanamazsa, bu sefer o melekler ibadet eder ve sevabı da o kimseye yazılır.” (5)
 6. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:” Her kim gece kalkmak istediği zaman Kehf Suresinin sonunu okursa, o (zamanda) kalkar.”(6)
 7. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Kehf Suresini Cuma günü okursa, iki Cuma arası nur ile aydınlatılır.”(7)
 8. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma Gecesi Kehf Suresini okuyan kimseye, kendisi ile Beytül-Atik (Kabe) arasındaki mesafe kadar nur ile aydınlatılır.”(8)(Cuma Gecesi: Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gecedir.)
 9. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuyma günü Kehf suresini okuyan, sekiz gün içerisindeki her fitneden korunmuştur. O arada deccal çıksa, ona dokunamaz.”(9)
 10. Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anha)’dan rivayetle, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuşlardır: “Kehf Suresine Tevrat’ta “Hâile’ ismi verilmiş. Çünkü o okuyucusuyla Cehennem ateşi arasında perde oluır.”(10)
 11. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Size azameti yerle gök arasını dolduran, bu sureyi yazana da o kadar ecir kazandıran, kendisini Cuma günü okuyanın bir daha ki Cuma’ya ve üç gün fazlasına kadar bağışlanacağı ve uyurken sonundaki 10 ayeti okuyanı, istediği saatte Allah’ü Teala’nın uyandıracağı bir sure haber vereyimmi?” Sahabe-i Kiram (Allah Hepsinden Razı Olsun):
  -“Buyur ey Allah’ın Resulü!” deyince, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
  “-(Bu sure) Ashab-ı Kehf’in suresidir.”(11)
 12. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf suresini okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nur ihsan edilir. Bir dahaki Cuma’ya kadar yapacağı günahlar bağışlanır. Sabah’a kadar 70.000 melek kendisine dua eder. Bütün hastalıklardan, özellikle verem, karın tümörü, alaca ve cüzzam hastalıklarından kendisine afiyet verilir ve Deccalin fitnesinden kurtarılır.”(12)
Kehf Suresi’nin Sırları başlıklı yazımızı okumak için tıklayınız
Kehf Suresi’nin Mealini okumak veya dinlemek için tıklayınız

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Müslim, Müsafirin, 27; Ebu Davud, Melahım, 14; Tirmizi, Fedailül-Kuran, 6
 2. Müslim, Müsafirin, 27; Ebu davud, Melahım, 14, Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/196; 6/449, 450; Tirmizi, Fedailül-Kuran,6
 3. Zebidi, İthaf, 5/161
 4. Heysemi, Mesme’uzzevaid, 10/129
 5. Ebu Talip El-Mekki, Kutu’l-Kulub, 194; Zebidi, İthaf, 5/162
 6. Dairmi, Fedailül-Kuran, 18, no.3409
 7. Hakim, Müstedrek, 2/399; Suyuti, Cami’ussağir, 8929; Zebidi İthaf, 3/292
 8. Nesai, Amelü’l-Yevm, 528; Darimi, Fedailül-Kuran,18, no.3410
 9. Zebidi İthaf, 3/292
 10. Suyuti, Cami’ussağir, 4/115, no:4725; Beyhaki, Şü’abül-İman
 11. Suyuti, Cami’ussağir, 3/104, no2862; Zebidi İthaf, 3/292
 12. Müslim, Salarü’l-:Müsafirin, 257; tirmizi, Fezailül-Kuran, 6

Sayfa Başına Dön

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu